เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2554

สงกรานต์

สงกรานต์

สงกรานต์


เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2554 (ททท.)

          ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2554 ขึ้น ณ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางในภูมิภาคต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีไทย โดยเน้นให้มีพื้นที่จัดงาน ประเพณีสงการนต์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ดังนี้…

เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร

          จำลองสงกรานต์ 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้) โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม ณ สวนนาคราภิรมย์ ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 20.00 น. (พิธีเปิดงานในวันที่ 9 เมษายน 2554)

          กิจกรรม : ไหว้พระ 9 วัด ประจำรัชกาล และพระอารามหลวง

          1. วัดพระพระศรีรัตนศาสดาราม
          2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
          3. วัดอรุณราชวราราม
          4. วัดกัลยาณมิตร
          5. วัดระฆังโฆสิตาราม
          6. วัดสุทัศเทพวราราม
          7. วัดบวรนิเวศวิหาร
          8. วัดสระเกศ
          9. วัดชนะสงคราม
          10. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
          11. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
          12. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
          13. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

           ระหว่างวันที่ 9 - 17 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 18.00 น. ผู้เข้าร่วมงานขอรับ Passport เพื่อประทับตราครบทุกวัด สามารถขอรับของที่ระลึกได้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) บริเวณด้านหน้าวิหารพระนอน กิจกรรมสงกรานต์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ (ชุมชนบางลำพู ถนนข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ สวนสันติชัยปราการวิสุทธิ์กษัตริย์)

สงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า

          ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดการจัดงานวันที่ 13 เมษายน 2554 บริเวณรอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดทองบ่อ ตำบลเสากระโดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          กิจกรรม : ทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง และชมประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ การแต่งกายแบบมอญ ร่วมทำบุญ ตักบาตรแบบมอญ สรงน้ำพระจากรางไม้ไผ่ ที่วัดทองบ่อ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 66 3524 6078 หรือ www.songkran.net

งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

          งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดการจัดงานวันที่ 22 - 24 เมษายน 2554 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

          กิจกรรม : ขบวนแห่หงส์ธงตะขาบ ขบวนนางสงกรานต์ ขบวนรถบุปชาติ การละเล่นสะบ้าของชาวไทยรามัญ การละเล่นพื้นบ้าน ประกวดหนุ่มลอยชาย การเล่นน้ำสงกรานต์แบบชาวไทยรามัญ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ +66 2250 5500 ต่อ 2991-5 หรือ www.songkran.net

สงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี

          ประเพณีสงกรานต์เกาะสีชัง กำหนดการจัดงานวันที่ 13-18 เมษายน 2554 ณ เกาะสีชัง และเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ พิธีรำบวงสรวง รดน้ำขอพร การก่อเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้าน แข่งเรือกระทะ และประเพณี "อุ้มสาวลงน้ำ"

          ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน กำหนดการจัดงานวันที่ 16-17 เมษายน 2554 ณ บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การประกวดการก่อเจดีย์ทราย

          ประเพณีแห่พญายม-สงกรานต์บางพระ กำหนดการจัดงานวันที่ 17-18 เมษายน 2544 ณ บริเวณชายหาดบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ยิงหนังสติ๊ก) ขบวนแห่พญายม การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงแสง สี เสียง ชุดตำนานบางพระนริยะบาล

          งานประเพณีวันไหลพัทยา - นาเกลือ กำหนดการจัดงานวันที่ 18-19 เมษายน 2554 ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ และชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ประเพณีกองข้าว นาเกลือ และการประกวดนางสงกรานต์ และเล่นน้ำสงกรานต์บรรยากาศชายทะเล

          งานประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว กำหนดการจัดงานวันที่ 19-21 เมษายน 2554 ณ สวนสาธารณะเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวันที่ 17 เมษายน 2554 วันสงกรานต์ศรีมหาราชา วันที่ 19-21 ประเพณีกองข้าวการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงและกีฬาพื้นบ้าน

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ +66 3842 7667, +66 3842 8750 หรือ www.songkran.net

สงกรานต์

งานประเพณีสะรีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          งานประเพณีสะรีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการจัดงานวันที่ 12-15 เมษายน 2554 ณ บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          กิจกรรม : การจัดขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ขี่รถถีบกาลางจ้อง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขนทรายเข้าวัด การแสดงพื้นเมือง การสาธิตศิลปะพื้นบ้าน การเล่นน้ำสงกรานต์ปีใหม่เมืองรอบคูเมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองอาหารนานาชาติ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ +66 5324 8604, +66 5324 8607 หรือ www.songkran.net

งานประเพณีอัศจรรย์วันสงกรานต์

          งานประเพณีอัศจรรย์วันสงกรานต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554 กำหนดการจัดงานวันที่ 12-14 เมษายน 2554 บริเวณถนนเณรแก้ว หน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี

          กิจกรรม : ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อโตทองคำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี การแสดง การละเล่น พื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่เทพีสงกรานต์ ขบวนรถบุปชาติ การแสดงดนตรีลูกทุ่งศิลปินสุพรรณคืนถิ่น และการเล่นน้ำสงกรานต์กับศิลปินชาวสุพรรณ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ +66 3553 5789, +66 3553 6189, +66 3553 6030 หรือ www.songkran.net

สงกรานต์

งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2554

          กำหนดการจัดงานวันที่ 8 - 15 เมษายน 2554 บริเวณบึงแก่งนคร ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น

          กิจกรรม : พิธีเปิดงานวันที่ 8 เมษายน 2554 ขบวนแห่สงกรานต์ ขบวนแห่เกวียนบุปผาชาติ การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ที่ยาวทีสุดในโลก การแสดงรำวงย้อนยุค วันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกันในวันที่ 14 เมษายน 2554 และการเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว อุโมงค์น้ำมนต์ น้ำพุดินสน

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4324 4498-9 หรือ www.songkran.net

สงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย-ลาว ประจำปี 2554

          งานประเพณีสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย-ลาว ประจำปี 2554 กำหนดการจัดงานวันที่ 12-15 เมษายน 2554 ณ เทศบาลเมืองนครพนม (บริเวณเขื่อนหน้าเมืองและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์) และเทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม

          กิจกรรมการจัดงานในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2554

          12 เมษายน 2554 ชมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ สะบ้าทอย ชักเย่อ วิ่งกระสอบ ปิดตาตีหม้อ ณ บริเวณหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์

          13 เมษายน 2554 ชมขบวนแห่เทศกาลสงกรานต์ของชุมชนในเขตเทศบาล สนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์ในถนนข้าวปุ้น พร้อมอร่อยกับข้าวปุ้นหลากรส (ขนมจีน) การประกวดตกแต่งซุ้มน้ำของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พิธีฮดสรง (สรงน้ำ) พระธาตุประจำวันเกิด พิธีตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) การประกวดนางสงกรานต์-หนูน้อยสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต การละเล่นของ 7 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

          14 เมษายน 2554 พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ระหว่างพระธาตุพนม และพระธาตุศรีโคตรบอง แขวงคำม่วน สปป.ลาว

          12-15 เมษายน 2554 การจัดแสดงประติมากรรมทราย การแข่งขันการปั้นทราย แข่งขันก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมการแสดงบนเวที บริเวณหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์

          กิจกรรมการจัดงานในเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2554

          12 เมษายน 2554 กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตแสดงการละเล่นและวิถีชีวิตของชนเผ่าในอำเภอเรณูนคร สืบสานวัฒนธรรมการละเล่นสงกรานต์วิถีไทยของชาวผู้ไทย

          13 เมษายน 2554 ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ การฟ้อนรำร่วมขบวนแห่เทศกาลสงกรานต์ สนุกสนานกับการเล่นสงกรานต์แบบวิถีไทย และการประกวดสาวงามเรณูนคร

          สถานที่และเบอร์โทรติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาลเมืองนครพนม โทรศัพท์ 042-516159, เทศบาลตำบลเรณูนคร โทรศัพท์ 042-579239, ททท.นครพนม โทรศัพท์ 042-513490-1 หรือ www.songkran.net

สงกรานต์

งานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2554

          งานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2554 กำหนดการจัดงานวันที่ 12-15 เมษายน 2554 ณ บริเวณวัดโพธิ์ชัย และหาดจอมมณี อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย

          กิจกรรม : การทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใส การแสดงสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 3 ชาติ ถนนอาหาร

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองหนองคาย โทรศัพท์ 0 4224 1150 – 7, ททท. สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4232 5406-7 หรือ www.songkran.net

งานประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2554 จังหวัดสุโขทัย

          งานประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2554 จังหวัดสุโขทัย กำหนดการจัดงานวันที่ 7-19 เมษายน 2554 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไทย อำเภอศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดตะพังทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 
          กิจกรรม : ประเพณีแห่ช้างบวชนาค ในวันที่ 7-8 เมษายน 2554 ประเพณีสงน้ำอวยทาน ในวันที่ 14 เมษายน 2554 การแสดงพื้นบ้าน ขบวนแห่ช้างพ่อเมือง การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การละเล่นสาดน้ำสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายอาหารไทย ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่ล้อเกวียนโบราณ ชมบรรยากาศสงกรานต์ปีใหม่ไทยโบราณ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ +66 5561 6228-9 หรือ www.songkran.net

สงกรานต์

งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2554

          งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2554 กำหนดการจัดงานวันที่ 9 - 15 เมษายน 2554 บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ ศาลาไทยแหลมสมิหลา ตลาดสดเทศบาลเมืองสะเดา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

          กิจกรรม : การประกวดนางสงกรานต์ การเล่นน้ำสงกรานต์ในยามค่ำคืนและสงกรานต์ทางน้ำ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ หลวงปู่ทวด รดน้ำผู้สูงอายุ การแสดงย้อนวิถีไทย การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ การละเล่นพื้นบ้าน ปาร์ตี้โฟม

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0 7423 1055, 0 7423 1055, 0 7423 8518 หรือ www.songkran.net

Songkran On The Beach & Phuket Bike Week 2011 จังหวัดภูเก็ต

          Songkran On The Beach & Phuket Bike Week 2011 จังหวัดภูเก็ต กำหนดการจัดงานวันที่ 10 - 13 เมษายน 2554 บริเวณสวนสาธารณะโลมา และเดอะพอร์ต ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

          กิจกรรม : ชมนิทรรศการงานภูเก็ตไบค์วีค 2011 ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์รอบหาดป่าตอง การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงทางวัฒนธรรม และการละเล่นแบบไทย การเล่นน้ำสงกรานต์หาดป่าตอง

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 1036, 0 7621 2213 หรือ www.songkran.net

งานเทศกาลมหาสงกรานต์เมืองนคร

          งานเทศกาลมหาสงกรานต์เมืองนคร กำหนดการจัดงานวันที่ 11 - 15 เมษายน 2554 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช หอพระอิศวร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          กิจกรรม : พิธีแห่นางดาน พิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธ์ 6 บ่อ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์

          อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515-6 หรือ www.songkran.net


  ข้อมูลวันสงกรานต์ Glitter Dookdik วันสงกรานต์ เพียบ คลิกเลย

แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก songkran.tourismthailand.org


เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2554 โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2554 เวลา 11:11:17 327 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2554 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP