x close

งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2563 รวมสถานที่จัดงานรับบุญใหญ่จากทั่วไทย

           งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2563 ออกพรรษาชวนไปร่วมงานบุญใหญ่เสริมสิริมงคล กับงานตักบาตรเทโวโรหณะ 2563 ในสถานที่จัดงานต่าง ๆ จากทั่วประเทศไทย
           “ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ” หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “ตักบาตรเทโว” เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี เชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกในการโปรดพระมารดา มีประชาชนมากมายมารอต้อนรับและใส่บาตรกับพระองค์ พร้อมด้วยพระสาวกมากมาย จึงเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน สำหรับปีนี้มีหลายจังหวัดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 แต่จะมีสถานที่ไหนบ้างนั้น...ไปดูกัน
งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2563

ภาพจาก Moteelec / Shutterstock.com

ประเพณีตักบาตรเทโววัดสังกัสรัตนคีรี

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโววัดสังกัสรัตนคีรี ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พร้อมชมการแสดงแสง เสียง ร่วมกิจกรรมตักบาตร ชมขบวนแห่พุทธประวัติ และชมโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          - วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. ชมการแสดงแสง เสียง และรับประทานอาหารสำรับคาว-หวาน ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

          - วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563  เวลา 08.00 น. พิธีตักบาตรเทโว (ข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน) ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เวลา 10.30 น. ชมขบวนแห่พุทธประวัติ และการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง บริเวณถนนเติบศิริ

          ทั้งนี้ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ประจำปี 2563

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ประจำปี 2563 ในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

           อำเภออู่ทองเล็งเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันทำบุญตักบาตร ซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและได้ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป โดยพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค ซึ่งมีการจำลองพุทธประวัติ ขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนพระอินทร์ พระพรหม เทวดา นางฟ้า นำหน้าพระสงฆ์ และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดีจากบันไดนาคขึ้นไปห่มเจดีย์บนยอดสูงสุดของเขาดีสลัก รวมจำนวนบันได 805 ขั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล

           นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ และการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภออู่ทอง ชมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจาก 13 ตำบลของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ดอนคา โทรศัพท์ 035-495584 และที่ทำการปกครองอำเภอสำนักงานอำเภออู่ทอง โทรศัพท์ 035-551001 ต่อ 102

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ "มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี ประจำปี 2563"

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ "มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี ประจำปี 2563" ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานวัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยจะเป็นการนำ "ข้าวต้มลูกโยน" หรือ "ข้าวต้มหาง" ที่ทำมาจากข้าวเหนียวผัดกับกะทิและถั่วดำ ห่อด้วยใบเตยหรือใบมะพร้าวให้มีใบเหลือไว้เป็นหางยาว ใส่ลงไปในบาตรของพระสงฆ์มากกว่า 100 รูปที่เดินต่อแถวเรียงรายลงมาจากบันไดสวรรค์
           นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เช่น ขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน, ขบวนวัฒนธรรมพื้นถิ่นสระบุรี, เหตุการณ์จำลองพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และการแสดงวัฒนธรรมถิ่น พลังสามัคคี ตามวิถีพอเพียง รำวงสระบุรี "สระบุรีสดใส ปันใจ ปันสุข" โดยจัดขึ้นตามหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

งานประเพณีตักบาตรเทโวนมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท

            ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวนมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 500 รูป เดินบิณฑบาตลงมาตามบันได 1,049 ขั้น และชมการปล่อยโคมลมยักษ์ จุดตะไลยักษ์

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ลานบันไดสวรรค์

            ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ลานบันไดสวรรค์ วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2563

            จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานงานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเทศกาลออกพรรษา ขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ที่วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ พร้อมประทับใจกับเพลงประจำงาน "บุญร่วมใจไทกะสินธุ์" ในปีนี้ และยังสร้างความประทับใจด้วยการแต่งเพลงเชิญชวน ร่วมงานบุญและท่องเที่ยวที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ โดยใช้ชื่อเพลงว่า บุญร่วมใจไทกะสินธุ์ ขับร้องโดย ครูจิ๋ม ศิริวรรณ จันทร์สว่าง จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ คำร้อง/ทำนองโดย ประดู่ลาย เรียบเรียงโดย ไก่อู สุวิชา จนกลายเป็นเพลงที่ติดหูของนักฟังเพลงไปเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
thailandfestival.org, tiewpakklang.com, เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี, เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2563 รวมสถานที่จัดงานรับบุญใหญ่จากทั่วไทย โพสต์เมื่อ 28 กันยายน 2563 เวลา 16:48:07 5,943 อ่าน
TOP