x close

ที่เที่ยวทะเลชลบุรี มีที่ไหนเปิดให้เที่ยวหลังโควิด 19 เช็กดูเลย

          ทะเลชลบุรี เริ่มกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ลองมาเช็กดูว่ามีที่ไหนผ่อนปรนล็อกดาวน์แล้วบ้าง
          ในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา หลายคนอดไปเที่ยวทะเลเพราะการแพร่ระบาดของโควิด 19 และมีผลทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเกือบทุกแห่ง โดยเฉพาะที่เที่ยวทะเลต้องปิดเป็นการชั่วคราว แต่ไม่นานนี้ เราเริ่มได้ยินข่าวแว่ว ๆ ว่ามีที่เที่ยวทะเลบางจังหวัดเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้ง อย่าจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีหาดยอดนิยมอยู่หลายแห่ง ทางจังหวัดมีมาตรการผ่อนปรนเตรียมเปิดหาด ทั้งนี้มาพร้อมกับมาตรการโควิด 19 อย่างรัดกุมด้วยเช่นเดียวกัน

1. หาดบางแสน

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม 

          นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้กล่าวถึงรายละเอียดสำหรับการเปิดหาดบางแสนตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

          1. ทุกวันจันทร์ จะเป็นวันหยุดของชายหาดบางแสนตลอดแนวตั้งแต่หาดบางแสนล่าง (หาดวอนนภา) หาดทรายบางแสน และแหลมแท่น  ซึ่งจะห้ามให้มีการประกอบกิจการค้าขายสินค้าบนพื้นที่ทางสาธารณะบริเวณชายหาดทั้งหมดครับ คือ จะไม่มีการกางร่ม และ เก้าอี้ผ้าใบ รวมถึงแผงลอยอาหาร ไก่ย่าง ฯลฯ ใด ๆ บนพื้นที่หาดทั้งหมด หากวันจันทร์ใดที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนไปยังวันถัดไป

          2. วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการชายหาดบางแสนจะกลับมาประกอบกิจการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตากปกติ ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการสามารถวางอุปกรณ์การขายและบริการค้างไว้ที่ชายหาดได้ (โดยต้องพับเก็บหลังปิดกิจการรายวันให้เรียบร้อย ห้ามกางเก้าอี้และร่มค้างไว้เด็ดขาด) โดยจะอนุญาตเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ เท่านั้น เว้นแต่กรณีเป็นวันหยุดต่อเนื่องให้ทำการขออนุญาตเป็นครั้ง ๆ ไป วันอื่น ๆ ให้เก็บกลับบ้านทุกวัน 
         
         3. เทศบาลได้ลดพื้นที่ของล๊อกเก้าอี้ผ้าใบลง ให้เหลือ 15 เมตร และให้จัดวางเก้าอี้ผ้าใบแต่ละชุดห่างกันตามมาตรการ Social Distancing  และรวมถึงมีการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการเก้าอี้ผ้าใบ โดยมีการวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากาก การจัดเตรียมแอลกอฮอล์ 

         4. เทศบาลเมืองแสนสุขได้พื้นที่ชายหาดคืนมาประมาณ 1 กิโลเมตร โดยจะจัดสรรเป็นเขตปลอดร่มและเก้าอี้ผ้าใบ เป็น 7 พื้นที่ ตลอดแนวชายหาด ตั้งแต่วงเวียนบางแสน และบริเวณปากซอย บางแสน ซอย 1 ถึงซอย 5 และบริเวณ ทางลงเรือบริเวณศาลเจ้าพ่อแสน (หน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ) แต่ละพื้นที่จะมีความกว้างไม่เท่ากัน และรวมกันแล้ว 7 เขต รวมแล้วจะได้พื้นที่ว่างให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ประมาณ 1 กิโลเมตร ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่ไม่ประสงค์นั่งเก้าอี้ผ้าใบ สามารถเลือกไปใช้พื้นที่หาดทราย ตามเขตปลอดร่มและเก้าอี้ผ้าใบได้ 7 เขต ตลอดแนวชายหาดบางแสน 

         5. บริเวณล๊อกเก้าอี้ผ้าใบ บริเวณเขตบางแสนล่างและแหลมแท่น ซึ่งไม่มีหาดทราย เทศบาลจะจัดพื้นที่จอดรถให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้บริการเก้าอี้ผ้าใบได้จอดรถ ล๊อกละ1 คัน และห้ามผู้ประกอบการใช้พื้นที่จอดรถนี้โดยเด็ดขาด ให้สำรองให้ประชาชนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้บริการเก้าอี้ผ้าใบได้ใช้จอดรถชั่วคราว ส่วนด้านหน้าล๊อคเก้าอี้ผ้าใบสามารถให้ผู้ใช้บริการเก้าอี้ผ้าใบจอดรถได้หน้าล๊อกของตนเท่านั้น ห้ามให้ไปจอดในพื้นที่ที่สำรองให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้บริการเก้าอี้ผ้าใบ 

         6. เทศบาลได้ปลูกต้นมะพร้าวทดแทนและเสริมในบริเวณชายหาดบางแสนตลอดแนวกว่า 200 ต้น เพื่อเพิ่มร่มเงาและพื้นที่สีเขียวให้กับชายหาด

         7. เทศบาลเมืองแสนสุขจะยกเลิกที่ตั้งวางถังขยะเดิมทั้งหมด โดยให้ผู้ประกอบการชายหาดรับผิดชอบขยะของร้านตนเองทั้งหมด โดยเทศบาลจะจัดรถมารับขยะเป็นระยะ ๆ เทศบาลจะจัดให้มีถังยะสำหรับนักท่องเที่ยวในเขตปลอดร่ม ปลอดเก้าอี้ผ้าใบ และบริเวณริมถนนเรียบชายหาดบางแสน

         8. เนื่องจากชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่สาธารณะ ตามกฎหมายห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ และจำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้หลีกเลี่ยงครับ เพราะหาก จนท. ส่วนกลางมาตรวจพบ ท่านอาจถูกลงโทษ ทั้งผู้จำหน่ายและผู้บริโภค 

         9. เวลาการให้บริการประกอบกิจการของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตของเทศบาล บนชายหาดและพื้นที่สาธารณะชายหาดบางแสน ตั้งแต่ หาดบางแสนล่าง (หาดวอนนภา) ไปจนถึงสุดล๊อกเก้าอี้ผ้าใบแหลมแท่น

         - วันธรรมดา (วันอังคาร-พฤหัสบดี) ให้ประกอบกิจการได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. 
         - วันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ประกอบการได้ ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. 

         ผู้ประกอบการสวนหย่อมแหลมแท่น และแผงลอยอาหารริมถนนบางแสนสาย 1 ฝั่งตะวันออก (ฝั่งโรงแรม) ให้ประกอบกิจการได้ตั้งแต่ 16.00-22.00 น. วันจันทร์ต้องหยุดประกอบการทั้งหมด 

         10. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาบางแสน ให้ปฏิบัติดังนี้
   
         - สวมใส่หน้ากากอนามัย 

         - รักษาระยะห่างระหว่างกันจากกลุ่มอื่น

         - ใช้สเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการสัมผัสวัสดุต่าง ๆ โดยเฉพาะก่อน-หลังการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม 

         - ให้ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ และหากในบริเวณที่ไม่มีถังขยะให้นำขยะกลับไปทิ้งที่อื่นที่มีถังขยะ ห้ามทิ้งบนชายหาดและพื้นที่สาธารณะ 

         - ให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ชายหาดบางแสนไม่เกิน 22.00 น. 

         - ห้ามประชาชน นักท่องเที่ยว ทำอาหารและปรุง, ประกอบอาหารทุกชนิดบริเวณชายหาดบางแสนตลอดแนวขายหาดบางแสน 

         11. เทศบาลเมืองแสนสุขจะจัดให้ผู้ประกอบการเก้าอี้ผ้าใบได้ทำการคัดกรอง โดยมีการวัดอุณหภูมิ การทำความสะอาดเก้าอี้ ก่อน-หลังมีการให้บริการเช่าเก้าอี้ผ้าใบ  และบริการเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ผู้ใช้บริการ 

         12. ผู้ประกอบการประเภทอื่น ๆ ให้ใช้มาตรการทางสาธารณสุขที่รัฐบาลประกาศ 

         13. หากจำนวนนักท่องเที่ยวหนาแน่นเกินไป เทศบาลและ สภ.แสนสุข ประเมินแล้วอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้จะสงวนสิทธิ์ในการปิดถนน ห้ามเข้าพื้นที่ชายหาดบางแสนเป็นการชั่วคราว จนกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวเบาบางลง จะเปิดให้เข้าได้ต่อไป 

ทะเลชลบุรี

 ภาพจาก amnat30 / shutterstock.com

          ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้มีการผ่อนปรนเริ่มใช้ที่หาดบางแสน เทศบาลแสนสุข และเปิดให้ใช้ถนนเรียบทะเลตลอดแนว แต่ยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ชายหาดและแนวพื้นที่ริมทะเลทั้งหมดตั้งแต่หาดวอนนภาไปจนถึงแหลมแท่น และเขาสามมุข

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี หรือโทรศัพท์ 038 193 500-2

2. หาดพัทยา

          หาดพัทยาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รวมถึงบริเวณหาดจอมเทียน, หาดพระตำหนัก, หาดโคซี่, หาดวงศ์อมาตย์, หาดกระทิงลาย, สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ, หาดยินยอม และลานท่าเรือบาลีฮาย โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้พื้นที่และทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเล่นน้ำ อาบแดด ใช้บริการเตียงผ้าใบ ซึ่งรูปแบบในการให้บริการจะเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการจัดระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19
ทะเลชลบุรี

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก PRPATTAYA หรือโทรศัพท์ 038 253 131-2

3. เกาะล้าน

          ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารเกาะล้าน ระบุว่า เกาะล้านกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพราะมาตรการชั่วคราวบนพื้นที่เกาะล้าน จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

          - ร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน จะเปิดให้บริการตามมาตรฐานการป้องกันโรค ของสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานในพื้นที่กำกับดูแล

          - กิจการโรงแรมที่พักรีสอร์ตในเกาะล้าน ยังต้องรอประกาศปลดล็อกจากทางจังหวัดก่อน จึงจะสามารถเข้าพักได้

          - เรือโดยสาร วิ่งตามตารางเดินเรือตามปกติ ทั้ง 2 ท่า

ทะเลชลบุรี

 ภาพจาก PUMPZA / shutterstock.com

          สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ข่าวสารเกาะล้าน หรือโทรศัพท์ 095 210 4720

          ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีที่เที่ยวชลบุรีหลายแห่งทยอยกลับมาเปิดบริการ หากแต่สถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพเรือ ซึ่งรวมถึงชายหาดชื่อดังหลายแห่ง เช่น หาดเตยงาม, หาดสอ, หาดทรายแก้ว, หาดนางรำ, หาดนางรอง, หาดน้ำใส, เกาะขาม และเกาะแสมสาร เป็นต้น ยังคงงดการเข้าเที่ยวชม ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ของรัฐบาลและกองทัพเรือ

ทะเลชลบุรี

          สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้ความดูแลของกองทัพเรือได้ที่ เฟซบุ๊ก NavyLand ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหารเรือ หรือโทรศัพท์ 02 475 3184

          ในส่วนของเกาะสีชังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563

ทะเลชลบุรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เกาะสีชัง

ทะเลชลบุรี

 ภาพจาก Inoprasom / shutterstock.com

          นับจากช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป น่าจะมีที่เที่ยวทะเลชลบุรีทยอยเปิดบริการอีกเรื่อย ๆ ยังไงเราจะคอยอัปเดตรายละเอียดและรายงานความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อย ๆ เพื่อที่ว่าหลังสถานการณ์โควิด 19 ผ่านพ้นไป เราทุกคนจะกลับมาเที่ยวทะเลได้อย่างแฮปปี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเที่ยวในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมก็ตาม ^ ^

          หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม, เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี, เฟซบุ๊ก PRPATTAYA, เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR, เฟซบุ๊ก ข่าวสารเกาะล้าน, เฟซบุ๊ก หาดทรายแก้ว2016, เฟซบุ๊ก Koh Samaesarn (เกาะแสมสาร), เฟซบุ๊ก NavyLand ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหารเรือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ที่เที่ยวทะเลชลบุรี มีที่ไหนเปิดให้เที่ยวหลังโควิด 19 เช็กดูเลย อัปเดตล่าสุด 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:20:50 40,563 อ่าน
TOP