x close

บขส. เปิดเดินรถสายเหนือ-อีสาน หลังหยุดเดินรถเพราะโควิด 19

          บขส. เปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือ-อีสาน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ส่วนสายใต้ เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563 หลังจากหยุดเดินรถมาเป็นเวลากว่า 1 เดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
          หลังจากทำการหยุดเดินรถมาเป็นเวลากว่า 1 เดือน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้หลายคนที่วางแผนจะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนกำหนดการเดินทางอย่างไม่มีกำหนด หากข้อมูลจากเฟซบุ๊ก บขส. เผยรายละเอียดการเปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือ-อีสาน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ส่วนเส้นทางสู่ภาคใต้ เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่

          1. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

          2. กรุงเทพฯ-เชียงราย

          3. กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์

          4. กรุงเทพฯ-สารจิตร

          5. เส้นทางกรุงเทพฯ–แม่สอด

          6. กรุงเทพฯ-หล่มเก่า

          7. กรุงเทพฯ-คลองลาน

          เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่

          1. กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู

          2. กรุงเทพฯ-สกลนคร

          3. กรุงเทพฯ-เชียงคาน

          4. กรุงเทพฯ-สุรินทร์

          5. กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์

          6. กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์

          7. กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ

          8. กรุงเทพฯ-รัตนบุรี

          9. กรุงเทพฯ-จันทบุรี

          สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ บขส. ผู้โดยสารสามารถเปิดจองได้แล้ว เริ่มเดินทางตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีข้อระเบียบต่าง ๆ ดังนี้

         1. ผู้โดยสาร สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 7 วัน ในเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด

         2. สงวนสิทธิ์การจองตั๋วและเดินทางให้เฉพาะผู้โดยสารคนไทยเท่านั้น กรณีตรวจพบว่าผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเด็ดขาด (ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสาร หรือเลื่อนการเดินทางทุกกรณี

         3. ห้ามผู้โดยสารลงจากรถระหว่างทาง หรือในสถานที่ ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอด ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ โดยรถโดยสารจะจอดรับ-ส่ง ตามจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น

         4. งดนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนรถโดยสาร

         5. ใช้มาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

          สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย เส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-เกาะสมุย, กรุงเทพฯ (หมอชิต  2)-ภูเก็ต , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-ด่านนอก, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)- สตูล, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-กระบี่, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-ชุมพร, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-หลังสวน, กรุงเทพฯ (หมอชิต2)-ด่านเจดีย์สามองค์ 

       เส้นทางกรุงเทพฯ-ทับละมุ-พังงา (สายเก่า), กรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-โคกกลอย (สายเก่า), กรุงเทพฯ-ภูเก็ต, กรุงเทพฯ-กระบี่, กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-สงขลา, กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-หัวไทร , กรุงเทพฯ-ตรัง , กรุงเทพฯ-ตรัง-สตูล , กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก, กรุงเทพฯ -ยะลา-เบตง, กรุงเทพฯ-สตูล, กรุงเทพฯ-เกาะสมุย, กรุงเทพฯ-ดอนสัก (ท่าเรือ), กรุงเทพฯ-หาดใหญ่, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่- สงขลา, กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่

         ทั้งนี้ บขส. มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับพนักงานประจำรถ พนักงานจำหน่ายตั๋ว และพนักงานชานชาลา โดยผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขภาพ และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน ด้านรถโดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก บขส. จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing ทำความสะอาดรถโดยสาร ห้องน้ำ และจุดที่สัมผัสบ่อย ก่อนและหลังให้บริการ มีการเปิดระบายอากาศภายในรถ และนำรถโดยสารจอดตากแดด หลังให้บริการทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง

          ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างนั่งหรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งได้ประสานงานกับขนส่งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

          นอกจากนี้ผู้ใช้บริการภายในสถานีขนส่งและรถโดยสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

          การเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร หลังเปิดให้บริการเดินรถ

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ transport.co.th, เฟซบุ๊ก บขส.

           หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
transport.co.th, เฟซบุ๊ก บขส.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บขส. เปิดเดินรถสายเหนือ-อีสาน หลังหยุดเดินรถเพราะโควิด 19 อัปเดตล่าสุด 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:28:11 10,326 อ่าน
TOP