6 เรื่องน่ารู้ ก่อนเข้าร่วมพระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

          เรื่องน่ารู้เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
          เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย หลังจากที่สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมงาน เราเลยรวบรวมการเดินทาง จุดจอดรถ จุดคัดกรอง การให้บริการทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม จุดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการเตรียมตัวของประชาชน ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มาแนะนำ ดังนี้
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

ภาพจาก i viewfinder / Shutterstock.com

1. การปฏิบัติตัวของประชาชน

          การเตรียมตัวของประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง
 

 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ
   
 2. เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
   
 3. ผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก
   
 4. หากมีโรคประจำตัวพกยาประจำตัวมาด้วย
   
 5. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา


          สำหรับการแต่งกาย ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมพิธีควรแต่งกาย “สีเหลือง” งดเว้นสีดำและสีเข้ม ส่วนข้าราชการให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละหน่วยงาน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

2. จุดคัดกรอง

          ก่อนจะเข้าไปยังพื้นที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกต้องผ่านจุดคัดกรองความปลอดภัย ประชาชนทุกคนต้องพกบัตรประชาชน และสำหรับชาวต่างชาติ พกหนังสือเดินทางเพื่อแสดงตนในการตรวจคัดกรองเข้าพื้นที่ ซึ่งมีจุดคัดกรอง 20 จุดคัดกรอง ได้แก่
 

 1. จุดคัดกรองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. จุดคัดกรองใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร
 3. จุดคัดกรองทางเข้าพิพิธบางลำพู
 4. จุดคัดกรองสนามหลวง ด้านศาลฏีกา
 5. จุดคัดกรองสนามหลวง ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. จุดคัดกรองหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. จุดคัดกรองถนนพระจันทร์
 8. จุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม
 9. จุดคัดกรองใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร
 10. จุดคัดกรองแยกท่าเตียน
 11. จุดคัดกรองกรมการรักษาดินแดน
 12. จุดคัดกรองข้างสะพานช้างโรงสี
 13. จุดคัดกรองเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี
 14. จุดคัดกรองใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี
 15. จุดคัดกรองทางเข้าท่ารถไฟ
 16. จุดคัดกรองหน้าอุทยานสถานพิมุข กองทัพเรือ
 17. จุดคัดกรองท่าเรือวังหลัง
 18. จุดคัดกรองทางเข้าวัดระฆังโฆษิตาราม
 19. จุดคัดกรองปากซอยวัดอรุณราชวราราม
 20. จุดคัดกรองวัดกัลยาณมิตรวรวิหาร
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

3. การให้บริการทางการแพทย์

          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ให้บริการทางการแพทย์ รวม 37 จุด และชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 120 ชุด ดังนี้
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

4. การให้บริการอาหาร และน้ำดื่ม

          กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเตรียมจุดบริการอาหาร จำนวน 30 จุด รวมถึงได้จัดน้ำดื่มไว้บริการประชาชนบริเวณจุดบริการอาหารและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งหมด 53 จุด เพื่อรองรับประชาชน ดังนี้

          จุดบริการอาหาร 30 จุด

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

          จุดบริการเครื่องดื่ม 53 จุด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

5. การใช้บริการห้องน้ำ และห้องสุขาเคลื่อนที่

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมรถสุขา จำนวน 54 คัน ให้บริการ 22 จุด และติดตั้งตู้สุขา 2 จุด รวม 20 ตู้ ดังนี้
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

6. การเดินทาง

          สถานที่รองรับการจอดรถ

          การอำนวยความสะดวกจุดจอดรถ 27 แห่ง รอบกรุงเทพมหานคร และในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นกลาง เพื่อเชื่อมโยงรถ Shuttle Bus 11 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 27 จุด จอดได้ 26,000 คัน โดยทุกจุดจอดรถ มีบริการรถ Shuttle Bus อำนวยความสะดวกนำท่านเข้าสู่บริเวณงานในจุดที่ใกล้ที่สุด ดังนี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

          รถโดยสารสาธารณะ

          ขสมก. จัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี จำนวน 19 เส้นทาง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาเฝ้าฯ รับเสด็จ และชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมีรายละเอียด ดังนี้  การบริการขนส่งสาธารณะ รถ Shuttle Bus จำนวน 11 เส้นทาง ทั่วกรุงเทพมหานคร

          รถโดยสารปรับอากาศ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู วิ่งในเส้นทางเดินรถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด-จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • เส้นทางที่ 1 เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 2 สโมสรตำรวจ, ม.เกษตรศาสตร์-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 3 สโมสรทหารบก, กทม. 2-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตเทเวศร์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 4 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 5 ที่จอดรถ MRT สำนักงานใหญ่, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา, สำนักงานอัยการสูงสุด, SCB สำนักงานใหญ่-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 6 อิเกีย, เมกาบางนา, ไบเทค บางนา - สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 7 ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณ หน้าร้านอาหารสกายไฮ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 9 เซ็นทรัล พระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณท่าเตียน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 10 พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัล ศาลายา, อู่บรมราชชนนี, วิทยาลัยทองสุข-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 11 เซ็นทรัล เวสต์เกต-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

การบริการขนส่งสาธารณะ เส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ จำนวน 6 เส้นทาง

          รถโดยสารปรับอากาศชานต่ำ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู วิ่งในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ (จอดรับ-ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณหน้าร้านอาหารสกายไฮ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งพระนคร)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี และบริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตรฯ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 6 สถานีรถไฟหัวลำโพง-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

          การบริการขนส่งสาธารณะ เส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ แทนเรือข้ามฟาก จำนวน 2 เส้นทาง

          ขสมก. จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งในเส้นทางเดินรถ Shuttle Bus แทนเรือข้ามฟาก (รับจากจุดจอด-จุดส่ง) จำนวน  2 เส้นทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 

 • เส้นทางที่ 1 สะพานกรุงธน (หน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์)-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • เส้นทางที่ 2 สะพานกรุงธน (หน้าสถานีดับเพลิงสามเสน)-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

          การบริการขนส่งสาธารณะ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือโดยสารคลองแสนแสบ

          การบริการของกระทรวงคมนาคมในการให้บริการประชาชน โดยจะมีบริการทางเรือ กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัทเอกชนต่าง ๆ  จัดเรือบริการฟรี วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดังนี้

          1. บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และบริษัท เรือวรรณงาม นาวา จำกัด จัดเรือบริการฟรี

          ด้านเหนือ : ให้บริการเรือตั้งแต่ท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือซังฮี้ เวลา 12.00-18.00 น. ในทุก ๆ 1 ชั่วโมง

          ด้านใต้ : ให้บริการเรือตั้งแต่ท่าเรือสาทร-ท่าเรือสะพานพุทธ เวลา 07.00-18.00 น. ในทุก ๆ 1 ชั่วโมง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

          2. บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด จัดบริการเรือฟรี

          ให้บริการเรือตั้งแต่ท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เวลา 07.00-20.00 น. ให้บริการทุก ๆ 10 นาที

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

          การบริการขนส่งสาธารณะ รถไฟ จำนวน 4 เส้นทาง จาก 4 สถานีต้นทางรอบกรุงเทพมหานคร

          การบริการของกระทรวงคมนาคมในการให้บริการประชาชน การจัดเดินขบวนรถไฟพิเศษวันที่ 12 ธันวาคม 2562
 

 • สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน ดังนี้ เที่ยวไป ขบวน 320 อยุธยา-กรุงเทพฯ ต้นทาง 09.30 น. ถึง ปลายทาง 11.00 น. | ขบวน 321 กรุงเทพฯ-อยุธยา ต้นทาง 20.15 น. ถึง ปลายทาง 21.50 น.
   
 • สายใต้ จำนวน 2 ขบวน ดังนี้ เที่ยวไป ขบวน 322 นครปฐม-ธนบุรี ต้นทาง 09.55 น. ถึง ปลายทาง 10.50 น. | ขบวน 333 ธนบุรี - นครปฐม ต้นทาง 20.00 น. ถึง ปลายทาง 21.00 น.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

 • สายตะวันออก จำนวน 2 ขบวน ดังนี้ เที่ยวไป ขบวน 326 ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ ต้นทาง 09.20 น. ถึง ปลายทาง 10.45 น. | ขบวน 325 กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ต้นทาง 20.05 น. ถึง ปลายทาง 21.25 น.
 • สายแม่กลอง จำนวน 2 ขบวน ดังนี้ เที่ยวไป ขบวน 4322 มหาชัย-วงเวียนใหญ่ ต้นทาง 09.35 น. ถึง ปลายทาง 10.30 น. | ขบวน 4347 วงเวียนใหญ่-มหาชัย ต้นทาง 20.10 น. ถึง ปลายทาง 21.00 น.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

          การให้บริการขนส่งสาธารณะ ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที

          บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท แสดงความจงรักภักดี และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเฝ้าฯ รับเสด็จ และเข้าชมพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ โดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอดเส้นทางสายสุขุมวิท ตั้งแต่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสถานีเคหะฯ และสายสีลม ตั้งแต่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีบางหว้า และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตลอดระยะเวลาให้บริการ ผู้โดยสารสามารถกดรับบัตรโดยสารฟรีได้ทุกสถานี หรือรับบัตรฟรีที่ห้องจำหน่ายตั๋ว

          สำหรับผู้ใช้บัตรแรบบิทแบบเติมเงิน ระบบจะไม่ตัดเงินในวันดังกล่าว ส่วนผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิทประเภทเติมจำนวนเที่ยว ต้องกดรับบัตรโดยสารเที่ยวเดียวจากตู้จำหน่ายบัตร หรือรับบัตรฟรีที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

          ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 หรือ www.bts.co.th

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

          การให้บริการขนส่งสาธารณะ ในเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน-สถานีหลักสอง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ

          นอกจากนี้ รฟม. ได้จัดให้บริการที่จอดรถฟรีทุกอาคารและลานจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว ได้แก่ MRT สายสีน้ำเงิน อาคารจอดแล้วจร จำนวน 4 แห่ง บริเวณสถานีลาดพร้าว, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีหลักสอง และลานจอดแล้วจร จำนวน 9 แห่ง บริเวณสถานีรัชดาภิเษก, สถานีห้วยขวาง, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีพระราม 9, สถานีเพชรบุรี, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีสามย่าน รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จำนวน 4 แห่ง บริเวณสถานีคลองบางไผ่, สถานีสามแยกบางใหญ่, สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

          ในโอกาสนี้ รฟม. และ BEM ขอเชิญชวนประชาชนที่ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงกัน และเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือรถไฟฟ้า MRT ไปยังจุดเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดแนวเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน

          ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 หรือศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200

          การให้บริการขนส่งสาธารณะ ในเส้นทางแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

          รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการฟรีแก่ประชาชนในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่จะเฝ้าฯ รับเสด็จ และเข้าชมพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ ตั้งแต่เวลา 05.30-24.00 น. โดยประชาชนสามารถขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางชลมารค

ภาพจาก SOMSAK 2503 / Shutterstock.com

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
www.phralan.in.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
6 เรื่องน่ารู้ ก่อนเข้าร่วมพระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โพสต์เมื่อ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16:10:56 13,427 อ่าน
TOP