x close

สถานที่จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 2562 มากมายกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม

          สถานที่จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 2562 มากมายด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
          วันพ่อแห่งชาติ หรือวันที่ 5 ธันวาคม เวียนกลับมาอีกครั้ง หลายจังหวัดและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อเพื่อให้ประชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นการน้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์อันเป็นรักยิ่งของปวงชนชาวไทยมิเสื่อมคลาย วันนี้เราได้รวบรวม "สถานที่จัดงานวันพ่อ 2562" มาฝากไว้เผื่อคู่พ่อลูกคู่ไหนสนใจ จูงมือกันไปกระชับความสัมพันธ์ด้วยกันเลย

1. ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

          รัฐบาลจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในท้องสนามหลวง มีดังต่อไปนี้

          วันที่ 5 ธันวาคม 2562
 

 • เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร 489 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่จังหวัดกำหนด โดยสวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน
   
 • เวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

          นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ณ ท้องสนามหลวง เวลา 10.00-20.00 น. ประกอบด้วย

 • ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • นิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน”
 • “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ”
 • โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
 • ฝึกอาชีพ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และมอบพันธุ์กล้าไม้

  ทั้งนี้ร่วมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

2. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

          ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

          โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

 • นิทรรศการของขวัญจากดิน สะท้อนเส้นทางการเรียนรู้ตามสายธารน้ำหลั่งไหลมาจากภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ผ่านแนวคิด ดินให้ชีวิต ดินให้อาหาร และดินให้วิถี
   
 • นิทรรศการพิเศษจากภาคีความร่วมมือ เช่น ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
   
 • นิทรรศการหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ถ่ายทอดความรู้ ส่งต่อประสบการณ์ จากปราชญ์เกษตรทั่วประเทศ พร้อมฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
   
 • ชม ชิม ช้อป ตามสไตล์คนรักสุขภาพ หลากหลายด้วยสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วทุกภูมิภาคกว่า 300 บูธ
   
 • กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, เว็บไซต์ www.wisdomking.or.th หรือโทรศัพท์ 02 529 2212

3. พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี

          ขอเชิญร่วมพิธี 5 ศาสนาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562 ณ ปราสาทสัจธรรม เตรียมพร้อมกับงานบุญสุดยิ่งใหญ่ แห่งเดียวในประเทศไทย กับงานพิธี 5 ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งแต่ละศาสนาจะมีการแสดงที่สื่อถึงความสามัคคี วิริยอุตสาหะ เช่น การแสดงจินตลีลาพระมหาชนก การแสดงอนาชีดและดิเกร์ฮูลู และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่หาชมได้ยาก และหาชมได้ที่นี่ที่เดียวทั้ง 5 ศาสนา

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2562 : บรรพชาสามเณร 400 รูป
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2562 : ทำบุญตักบาตร และงานพิธีทั้ง 5 ศาสนา พร้อมกิจกรรมและโรงทานอีกมากมาย
   

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา, เว็บไซต์ www.sanctuaryoftruth.com หรือโทรศัพท์ 081 350 8709

4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

          ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นิทรรศการจอมปราชญ์แห่งดิน" วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ภายในงานสนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น
 

 • ขุดซากดึกดำบรรพ์ขนาดเท่าของจริง
 • ระบายสีปูนปลาสเตอร์ซากดึกดำบรรพ์
 • ระบายสีไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย
 • เจาะไข่ไดโนเสาร์เหินเวหา


          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด ปทุมธานี หรือโทรศัพท์ 085 913 4688

5. บริเวณพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

          ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 บริเวณพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 89 รูป ณ ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากนั้นในเวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา หรือโทรศัพท์ 074 312 851

6. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

          ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เต็มอิ่มกับการชมนิทรรศการ "9 พระอัจฉริยภาพในหลวง ร.9 พ่อของแผ่นดิน" และบริการตรวจสุขภาพ...ฟรี เวลา 08.00-14.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ได้แก่

 • ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น, วัดความดันโลหิต, ระดับน้ำตาลในเลือด, การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
 • การตรวจวัดความดันลูกตา
 • ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
 • การตรวจวัดมวลกระดูก 200 คน
 • ตรวจคัดกรองการได้ยิน 15 คน (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
 • กิจกรรมยืดกันวันละนิด ชีวิตไกลโรค
 • ฝังเข็มปรับสภาพร่างกาย 60 คน
 • อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน 70 คน
 • ตรวจหมู่เลือดและคัดกรองโลหิตจางเบื้องต้น
 • เอกซเรย์ปอด 50 คน (เฉพาะผู้ชาย)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
 • นิทรรศการส่งความรักผ่านวัคซีน
 • อาหารลิขิตชีวิต
 • tuna wrap spicy เมนูสุขภาพดีเพื่อคุณพ่อ
 • ตัดผมผู้ชาย/ผู้หญิง
   

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โทรศัพท์ 02 534 7000, 02 534 7210 และ 02 534 7312 หรือเฟซบุ๊ก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

7. จังหวัดลพบุรี

          ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และโดมด้านข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

 • พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และโดมด้านข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
   
 • พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และโดมด้านข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.lopburi.go.th

8. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมภายในงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ห้องศาลาไทย ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


          สำหรับประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตร แต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง ส่วนพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม สุภาพบุรุษ เสื้อผ้าไทย โทนสีเหลือง สุภาพสตรี ชุดไทยอมรินทร์ หรือชุดไทยจิตรลดา หรือผ้าไทยโทนสีเหลือง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ หรือโทรศัพท์ 053 211 740

9. จังหวัดสระแก้ว

          ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยกิจกรรมภายในงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
 • เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมปางสีดา


          สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037 425 125 หรือเว็บไซต์ www.sakaeo.go.th

          นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทาง (ในกรุงเทพฯ) ในการเข้าร่วมงานกิจกรรมวันพ่อ 2562 ในวันที่ 5 ธันวาคม รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้เสนอสิทธิพิเศษ ดังนี้

          รถไฟฟ้า BTS

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รถไฟฟ้าบีทีเอสจัดกิจกรรม "5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ คุณพ่อขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี" ตลอดสาย ทุกเส้นทาง รวมทั้งส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิท และสายสีลม และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. โดยพ่อและลูกจะต้องขึ้น-ลงสถานีเดียวกันเท่านั้น ติดต่อขอรับบัตรโดยสารเดินทางฟรี ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี และยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส, เว็บไซต์ www.bts.co.th หรือโทรศัพท์ 02 617 6000

          รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

          บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรม "5 ธันวาคม พาพ่อขึ้น MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงฟรี" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว พร้อมร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพียงคุณลูกพาคุณพ่อมาแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อรับคูปองเดินทางฟรี ตลอดระยะเวลาให้บริการ สำหรับคุณลูกชำระค่าโดยสารปกติ สามารถติดต่อขอรับคูปองโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารของทั้ง 2 สาย

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก MRT Bangkok Metro, เว็บไซต์ www.bemplc.co.th หรือโทรศัพท์ 02 624 5200

          เหล่านี้เป็นสถานที่จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 2562 และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติม เราจะคอยอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เรื่อย ๆ และอย่าลืมจูงมือคุณพ่อไปเที่ยวกันนะคะ ^ ^

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา, wisdomking.or.th, sanctuaryoftruth.com, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด ปทุมธานี, เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, lopburi.go.th, เฟซบุ๊ก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ., เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, sakaeo.go.th, เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส และ เฟซบุ๊ก MRT Bangkok Metro

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
สถานที่จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 2562 มากมายกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม โพสต์เมื่อ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16:13:42 15,676 อ่าน
TOP