x close

สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดตอนค่ำคืน ยลอารามงามยามค่ำฝั่งธนบุรี-คลองสาน

          ขอเชิญร่วมกิจกรรมสองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดตอนค่ำคืน วันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. ณ ลานพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมชมภาพบรรยากาศ จุใจของกินไทย ๆ นานาเมนู
          เชิญชวนเที่ยวงาน สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดตอนค่ำคืนลานพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ หลากหลายกิจกรรมให้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็นชมจุดน่าสนใจต่าง ๆ ภายใน “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” เช่น พระบรมธาตุมหาเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร และเขามอ เป็นต้น อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยทั้งคาวและหวาน หรือเพลิดเพลินไปกับการแสดงและดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          สำหรับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุญนาค) ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371 โดยชาวบ้านในบริเวณวัดเรียกกันว่า วัดรั้วเหล็ก เพราะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์สั่งรั้วเหล็กมาจากอังกฤษ เพื่อนำมาน้อมเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ 3 ใช้เป็นกำแพงในพระบรมมหาราชวัง แต่ทรงไม่โปรด จึงขอรับพระราชทานมาใช้เป็นกำแพงวัดแทน จนกลายมาเป็นวัดที่ชาวบ้านให้ความเคารพ

เที่ยวกรุงเทพฯ

          สิ่งน่าสนใจภายในวัด เช่น “พระบรมธาตุมหาเจดีย์” พระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลม สัณฐานรูปโอคว่ำ สูง 60.525 เมตร ฐานล่างส่วนนอกวัดโดยรอบได้ 162 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เมตร มีช่องคูหาเรียงรายล้อมรอบชั้นล่างพระเจดีย์ 54 คูหา ชั้นบนถัดจากช่องคูหาขึ้นไปมีพระเจดีย์เล็ก 18 องค์ เรียงรายรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่

เที่ยวกรุงเทพฯ

          “เขามอ” ภูเขาจำลองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ก่อขึ้นจากหินที่มียอดเขาลดหลั่นกันตามลำดับ โดยได้แนวคิมาจากหยดเทียนขี้ผึ้ง ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระสถูปเจดีย์ พระพุทธปรางค์ พระวิหารหลวงจำลอง สังเวชนียสถานจำลอง และศาลารายน้อยใหญ่

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

          นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย หน้าบันเป็นลายดอกบุนนาค พระวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธนาคน้อย” ซึ่งนัยว่าอัญเชิญมาจากสุโขทัย รวมทั้งมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น รั้วเหล็กรูปหอก ดาบ และขวาน, พระเจดีย์ใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิคนในตระกูลบุนนาค และอนุสาวรีย์รูปปืนใหญ่ เป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์คราวฉลองวัดเมื่อ พ.ศ. 2380 เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.watprayoon.com
เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

          ก่อนจะอิ่มอร่อยไปกับอาหารคาวหวานหลากหลายเมนูกว่า 20 บูธ จากวิทยาลัย 20 แห่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรตีสายไหม, ละอองเกสรลำเจียก, ขนมสัมปันนี, ข้าวเหนียวหน้าลูกตาลเชื่อม, กะหรี่ปั๊บไส้ไก่, กระทงทองเมี่ยงบัวหลวง, ผัดไทยโบราณ, ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน, ขนมไข่ปลา, ช่อม่วง, กระทงทอง, ยำใหญ่, ข้าวตอกตั้ง และน้ำจรวด เป็นต้น

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

          เดินเที่ยวชมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมลิ้มลองอาหารอร่อย ๆ จากบูธต่าง ๆ แล้ว ก็ถึงเวลาไปเดินทอดน่องสัมผัสบรรยากาศโบราณสถานยามค่ำคืน ณ “วัดอนงคารามวรวิหาร” และพระอารามหลวงชั้นโท สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ ณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แต่เดิมชื่อ วัดน้อยขำแถม มาจากชื่อท่านผู้หญิงน้อย ภรรยาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ซึ่งเป็นผู้สร้างขึ้นคู่กันกับวัดพิชัยญาติแล้วถวายเป็นพระอารามหลวง ในรัชกาลที่ 3 ส่วนคำว่า ขำแถม มาจากนามเดิมของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ) ซึ่งเป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ ต่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 วัดนี้ก็ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า วัดอนงคาราม
เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

          พระอุโบสถประดับลายปูนปั้นที่หน้าบันและซุ้มประตู-หน้าต่าง ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางมารวิชัย” หน้าตักกว้าง 40 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร โดยประดิษฐานอยู่บนบุษบกเหนือฐานชุกชี ลงรักปิดทองทั้งองค์ ทางด้านพระวิหารมี “พระพุทธจุลนาค” พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เป็นพระประธาน มี “พระพุทธมังคโล” พระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิตั้งอยู่ด้านหน้า และมีพระพุทธรูปพระสาวกหล่อด้วยโลหะปิดทองยืนอยู่ด้านซ้าย-ขวา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดอนงคารามวรวิหาร
เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

          จากนั้นก็ไปกันต่อที่ “วัดพิชยญาติการาม” หรือวัดพิชัยญาติ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ แต่เดิมเป็นวัดร้าง สมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งดำรงยศเป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เมื่อปี 2384 ในรัชกาลที่ 3 เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน
เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

          สิ่งสำคัญที่น่าสนใจภายในวัด เช่น พระอุโบสถที่สร้างเป็นศิลปะแบบจีน ภายในประดิษฐาน “พระสิทธาร” หรือที่เรียกว่า “หลวงพ่อสมปรารถนา” อีกทั้งยังมีลายจำหลักหินเรื่องสามก๊กบริเวณกำแพง และพระปรางค์องค์ใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้น 4 องค์ หันพระพักตร์ไปสู่สี่ทิศ มีพระปรางค์องค์เล็ก 2 องค์ ทิศตะวันออกประดิษฐานพระโพธิสัตว์พระศรีอาริย์ องค์ทิศตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง 4 รอย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

          และปิดท้ายกันด้วยการไปท่องย่านเก่า “ท่าดินแดง” แหล่งรวมของกินอาหารสตรีทฟู้ดอร่อย ๆ มากมายเต็มสองฟากฝั่งถนน อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อจากย่านเยาวราชและสำเพ็ง-พาหุรัด เพราะมีบริการเรือข้ามฟากระหว่างท่าเรือราชวงศ์-ท่าเรือท่าดินแดง ทำให้มีผู้คนใช้บริการเรือข้ามฟากสัญจรไป-มาตลอดทั้งวัน

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพฯ

          สำหรับรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ดังนี้
 
          วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (กิจกรรมเดินเท้า) ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 

 • เวลา 17.00 น.  เปิดให้ลงทะเบียน รับของที่ระลึก คูปองรับประทานอาหาร/ของว่าง และเครื่องดื่ม
 • เวลา 18.00 น.  พิธีเปิดกิจกรรม โดย พระพหรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธาน
 • เวลา 18.30 น.  พระพรหมบัณฑิตนั่งรถกอล์ฟนำชมจุดสนใจ บริเวณพระบรมธาตุมหาเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร เขามอโบราณสถาน และท่าน้ำวัดประยูรวงศาวาส
 • เวลา 19.00 น.  เดินทอดน่องต่อไปยังวัดอนงคารามวรวิหารและวัดพิชยญาติการาม
 • เวลา 20.00 น.  กินย่านเก่า ณ ท่าดินแดง ตามอัธยาศัย

  วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 (กิจกรรมปั่นจักรยาน)
   
 • เวลา 18.00 น.  พร้อมกันที่ลานหน้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส / ลงทะเบียน
 • เวลา 18.00 น.  เยี่ยมชมพระบรมธาตุมหาเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร เขามอโบราณสถาน และท่าน้ำวัดประยุรวงศาวาส
 • เวลา 19.00 น.  ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าไปยังวัดอนงคารามวรวิหารและวัดพิชยญาติการาม
 • เวลา 20.00 น.  กินย่านเก่าที่ท่าดินแดง ตามอัธยาศัย
ภาพจาก bangkoktourist.com

ภาพจาก bangkoktourist.com

          ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ของงานเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดประยุรวงศาวาส

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก วัดประยุรวงศาวาส

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดตอนค่ำคืน ยลอารามงามยามค่ำฝั่งธนบุรี-คลองสาน โพสต์เมื่อ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18:12:13 23,086 อ่าน
TOP