x close

งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2562 งานบุญออกพรรษา สืบสานประเพณีไทย

          งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2562 ประเพณีโบราณหลังวันออกพรรษา ทั้งยังเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน และจัดอย่างยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัดทั่วไทย
          ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีความเชื่อกันว่าวันออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน ซึ่งในวัดสำคัญหลาย ๆ แห่งของเมืองไทย จึงได้มีการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะขึ้น ทั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลงานบุญที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เราได้รวบรวมสถานที่จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ 2562 มีที่ไหนบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย

1. งานประเพณีตักบาตร พระร้อยทางเรือ ประจำปี 2562

งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2562

ภาพจาก thailandfestival.org

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตร พระร้อยทางเรือ ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 ณ วัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพมหานคร

          ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ เขตลาดกระบัง ถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวทางน้ำ หนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญ หรือชาวมอญที่สืบทอดมายาวนาน คู่ชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง และคำว่าพระร้อย หมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 100 รูปมารับบิณฑบาตรทางเรือลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโวโรหณะ แต่ใช้เรือมาดเป็นพาหนะมารับบิณฑบาต ซึ่งเป็นเรือที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดสุทธาโภชน์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

2. งานประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2562

งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2562

ภาพจาก yotanan chankheaw / shutterstock.com

งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2562

ภาพจาก thailandfestival.org

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

          พระภิกษุสงฆ์ 299 รูป เดินบิณฑบาตลงมาจากลานพระใหญ่บนยอดเขาตามบันไดนาคมายังพื้นราบศาลาวัดพระบาทภูพานคำ มีการจำลองขบวนนางฟ้า นางสวรรค์ เทพบุตร เทพธิดา หลายร้อยคน ทั้งนี้สำหรับวัดพระบาทภูพานคำ ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ บนเขาภูพานคำ สามารถขึ้นไปนมัสการหลวงปู่ขาว รอยพระพุทธบาท โดยขึ้นไปตามบันไดนาค 1,049 ขั้น มีจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของเขื่อนอุบลรัตน์ได้อย่างสวยงาม

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก TAT Khonkaen หรือโทรศัพท์ 043 227 714

3. งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2562

งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2562

ภาพจาก thailandfestival.org

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 ณ ลานพระประชาชนบาล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          ทั้งนี้ส่งเสริมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์และจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น
 

  • การจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอสหัสขันธ์
  • กิจกรรมบำเพ็ญบุญ
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกาฬสินธุ์
  • การประกวดขับร้องสรภัญญะประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป
  • ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป เทวดา นางฟ้า พระสงฆ์ จำนวน 300 รูป เคลื่อนลงมาจากหลังเขาภูสิงห์บันได 654 ขั้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา

 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก TAT Khonkaen หรือโทรศัพท์ 043 227 714

4. งานตักบาตรเทโว เมืองหละปูน ประจำปี 2562

          ขอเชิญร่วมงานตักบาตรเทโว เมืองหละปูน วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และวัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

          ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร อัญเชิญ พระพุทธรูปปางเปิดโลกนำขบวนพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาตด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมา หลังจากวัดนออกพรรษาหนึ่งวัน เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงสู่มนุษย์โลกหลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดา

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำพูน หรือโทรศัพท์ 053 561 524

5. งานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ประจำปี 2562

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ประจำปี 2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ วัดเขาดีสลัก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

          ชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีการแสงสีเสียงจำลองพุทธประวัติ ขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา และนางฟ้า 9 องค์ ขบวนเปรต 9 ตน นำหน้าพระสงฆ์ และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดีจากบันไดนาคขึ้นไปห่มเจดีย์บนยอดสูงสุดของเขาดีสลัก รวมจำนวนบันได 805 ขั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล

          และชมการแสดงจำลองพุทธประวัติ การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ การจัดประกวดขันโตก (สลากภัตร) ชมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในอำเภออู่ทองมากมาย

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก TAT_suphanburi หรือโทรศัพท์ 035 525 880

6. งานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2562

งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2562

ภาพจาก thailandfestival.org

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2562 วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

          โดยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ กว่า 80 รูป โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่สืบไป ทั้งยังเป็นการน้อมนำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำมาปฏิบัติ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท หรือโทรศัพท์ 056 412 684

          ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา 2562 ที่จะถึงนี้ ใครกำลังมองหาที่ทำบุญ ลองหาโอกาสมาร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะกันดูนะคะ อีกหนึ่งเทศกาลงานบุญที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง ^ ^

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยงแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
thailandfestival.org, เฟซบุ๊ก วัดสุทธาโภชน์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, เฟซบุ๊ก TAT Khonkaen, เฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำพูน, เฟซบุ๊ก TAT_suphanburi, เฟซบุ๊ก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2562 งานบุญออกพรรษา สืบสานประเพณีไทย โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2562 เวลา 17:41:22 60,500 อ่าน
TOP