x close

สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2562 ไหว้พระทำบุญ น้อมรับสิ่งดี ๆ

         รวมสถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2562 อีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา และเชิญชวนเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทำบุญ ไหว้พระ และเวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
         วันวิสาขบูชา 2562  ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูต ตรัสรู้ และปรินิพพาน เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงถือเอาโอกาสนี้ไปทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัด นอกจากจะเป็นการทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว ทั้งยังเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเอง หลายพื้นที่ได้มีการจัดงานวันวิสาขบูชา 2562 ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้าง เรามีมาบอกกันแล้วค่ะ

1. ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ

         ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12- 18 พฤษภาคม ภายในงานได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานบนมณฑป เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และจะอัญเชิญกลับพระบรมมหาราชวัง

          นอกจากนี้ยังมีพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ทุกวัน ในช่วงเวลา 10.00 น. รวมถึงพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน ทุกวัน ในเวลา 17.00 น. ไปจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

         ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรมะบันเทิง การเสวนาธรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น ส่วนในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา จะมีพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.เว็บไซต์ prbangkok.com หรือโทรศัพท์ 02 221 2141-69

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

         ขอเชิญร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วันที่ 18 พฤษภาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

         ภายในงานมีกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมมากมาย เช่น การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา, การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย,การประกวดบรรยายธรรม ตลอดจนทำบุญไหว้พระ เวียนเทียน เป็นต้น

         สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ watpho.comเฟซบุ๊ก วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho หรือโทรศัพท์ 02 226 0335

3. วัดบำเพ็ญเหนือ กรุงเทพฯ

         ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา 2562 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ-ตลาดน้ำขวัญเรียม ในวันที่ 18 พฤษภาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

         มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

 

 • เวลา 07.30-08.00 น. ตักบาตรทางเรือ
 • เวลา 09.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์, ฟังธรรมเทศนา
 • เวลา 18.00 น. และเวลา 20.00 น. พิธีเวียนเทียน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ


         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดบำเพ็ญเหนือ I Wat Bumpennue หรือโทรศัพท์ 089 385 7481

4. เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

         ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม เปิดเข้าฟรีวันวิสาขบูชาตั้งแต่เวลา 16.00 น.

         มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

         วันที่ 18 พฤษภาคม 2562  (เปิดเข้าฟรีวันวิสาขบูชาตั้งแต่เวลา 16.00 น.)

 

 • เวลา 17.00-19.45 น. พระธาตุบังพวน, ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์บทอุปปาตะสันติ ฯ, ประกอบพิธีเวียนเทียนท่ามกลางหมู่โคมบัวบูชาวิสาขะ
   
 • เวลา 20.00-21.00 น. พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล (ฟรีโซน) เชิญสักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ไหว้หลวงพ่อโต(พระพุทธศรีสรรเพชญดาญาณ), พระธาตุประจำปีเกิด ฯ


          วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 (เปิดเข้าฟรีวันอัฏฐมีบูชาตั้งแต่เวลา 16.00 น.)
 

 • เวลา 08.00-10.45 น. ขอเชิญร่วมพิธีอัฐมีบูชา ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล อันเป็นพิธีที่ระลึกถึง วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์แสดงธรรม เนื่องในวัน “อัฏฐมีบูชา” สวดมาติกาบังสุกุล, ประกอบพิธีถวายพระเพลิง
   
 • เวลา 11.00-14.00 น. พิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ มหาวิหารวชิรธรรม โดยเดินทางผ่าน พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท, วิหารสุโขทัย เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ พระธาตุเชิงชุม
   
 • เวลา 15.00-16.00 น. พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา, ชมการแสดงฟ้อนสมโภชพระธาตุเชิงชุม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามประเพณีมาแต่ครั้งโบราณ
   
 • เวลา 16.00-19.00 น. ชมการแสดงพุทธประวัติ ตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ และกำเนิดปูชนียธาตุอีสาน จากตำนานพระอุรังคธาตุ ที่กล่าวถึงตำนานท้องถิ่น ในการสร้างศาสนสถานที่สำคัญของภาคอีสาน เช่น พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นต้น
   
 • เวลา 17.00-19.00 น. ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ พระธาตุเชิงชุม
   
 • เวลา 19.00-20.00 น. เชิญสักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และหลวงพ่อโต พระธาตุประจำปีเกิดฯ ณ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล


          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เมืองโบราณ สมุทรปราการ หรือโทรศัพท์ 02 323 4099

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

         ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันในวันที่ 18 พฤษภาคม

         งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

 

 • เวลา 06.00 น. ถวายภัตตาหารแด่เช้าพระสงฆ์ และสามเณร
   
 • เวลา 06.45 น. พระสงฆ์ สามเณร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ปะรำพิธี
   
 • เวลา 07.00 น.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล กล่าวคำถวายภัตตาหารบิณฑบาต ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา พระสงฆ์ 108 รูป เริ่มออกรับบิณฑบาต สำหรับภาคค่ำ
   
 • เวลา 19.00 น. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University หรือโทรศัพท์ 053 944 444

6. วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา

          ขอเชิญร่วมงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 12 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562

         ภายในงานพุทธศาสนิกชนจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ (อินเดีย ศรีลังกา เมียนมา และประเทศไทย) ปูชนียะสูงค่าแก่การสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ศึกษาถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาจากนิทรรศการ "พุทธธรรม แก่นธรรม แก่นแท้" ที่ปรารถนาเพียงให้นำพระไตรปิฎกออกจากตู้มาสู่ใจ ให้สาธุชนเข้าใจน้อมนำไปปฏิบัติตามมงคล 38 ประการ

         พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญรูปหล่อจำลองของพระอริยสงฆ์ จำนวน 6 รูป ได้แก่

          1. พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
          2. หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
          3. พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (หลวงปู่มั่น)
          4. พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
          5. พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
          6. พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)

          และภาพถ่ายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มาประดิษฐานให้สาธุชนได้ศึกษาเส้นทางธรรมภายในนิทรรศการนี้ด้วย

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วิสาขบูชา พุทธบารมี 

7. งานเทศกาลวิสาขบูชา สกลนครประจำปี 2562 จังหวัดสกลนคร

         ขอเชิญร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา สกลนครประจำปี 2562 ณ วัดป่าสุทธาวาส และ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม

         กิจกรรมภายในงาน พบกับชมขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตา นิทรรศการวันวิสาขบูชา ร่วมเจริญศีลภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐาน พิธีเวียนเทียน กิจกรรมวิ่งวิสาขพุทธบูชา และกิจกรรมธรรมทัศนาจร สักการะพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดสกลนคร

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ snk.onab.go.th หรือโทรศัพท์ 042 71 5275

8. วัดป่าห้วยลาด จังหวัดเลย

         ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา 2562 ณ วัดป่าห้วยลาด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในวันที่ 18 พฤษภาคม

         มีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้

 

 • เวลา 07.00-08.00 น. ตักบาตร ณ บริเวณลานอัมรินทร์ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
   
 • เวลา 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น รับฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิ และเวียนเทียนรอบศาลาเฉลิมพระเกียรติ


         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081 617 2122 หรือเฟซบุ๊ก วัดป่าห้วยลาด

9. งานวิสาขบูชาปุณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

         ขอเชิญร่วมงานวิสาขบูชาปุณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 16-22 พฤษภาคม

         ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุยาคู โดยน้ำสรงพระราชทานฯ  ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบพระธาตุยาคู, ชมทะเลธงจาก 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,603 คน, ขบวนแห่บูชาพระธาตุที่ยิ่งใหญ่จากทุกอำเภอ การรำบูชาพระธาตุ, การแสดงแสงสี เสียง Mini Light And Sound เรื่องรอยทวาอารยะ วิสาขปุณมี และเดินตลาดนัดโบราณย้อนยุค นิทรรศการเฮือนโบราณ ของดีจากทุกอำเภอ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดกาฬสินธุ์

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เที่ยวอีสาน.com 

10. งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จังหวัดนครราชสีมา

         จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ซึ่ง มีกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคมนี้ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณพุทธภูมิ ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

         มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การณรงค์แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าสีขาวหรือสีนวล และการรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5, การประดับธงชาติและธงธรรมจักรหน้าอาคารสำนักงานและวัดตลอดแนวถนนราชดำเนิน, การรณรงค์เข้าวัด-ปฏิบัติธรรม, การประดับโคมประทีป, การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, การฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา, การเสวนาธรรม ในหัวข้อ “อิสรภาพจากความทุกข์ สู่ความสุขที่แท้จริง”, พิธีสมโภช แห่อัญเชิญและพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน, พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีบูชาเวียนเทียน และพิธีเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขบูชา

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทศัพท์ 075 357 856 หรือเว็บไซต์ nrt.onab.go.th

         เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของกิจกรรมทั้งหมดในวันวิสาขบูชา 2562 เท่านั้น แต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางไปร่วมงาน จริง ๆ วัดแต่ละแห่งทั่วในประเทศก็มีการจัดงานด้วยเช่นกัน ใครสะดวกที่ไหนก็เดินทางไปร่วมทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียนกันได้เลยค่ะ ^ ^
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2562 ไหว้พระทำบุญ น้อมรับสิ่งดี ๆ โพสต์เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:53:19 18,023 อ่าน
TOP