x close

โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี สวนผลไม้อินทรีย์ของพ่อ

          พาเที่ยวชมโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ไปชมสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ของพ่อ พร้อมเรียนรู้การทำสวนผลไม้และชิมผลไม้สด ๆ จากต้น อร่อยหอมหวาน

          วนกลับมาอีกครั้งแล้วกับ เทศกาลกินผลไม้ทางภาคตะวันออก” หลาย ๆ คนเริ่มหาสวนผลไม้ไปเที่ยวกันแล้ว วันนี้เราก็เลยอยากจะแนะนำอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ ซึ่งเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี สวนผลไม้อินทรีย์ปลอดสารพิษในแบบฉบับเกษตรพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี ต้องบอกว่าที่นี่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าสวนผลไม้อื่น ๆ ของภาคตะวันออกเลยล่ะ แต่จะน่าสนใจขนาดไหน มาทำความรู้จักกับสวนผลไม้ของพ่อไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ ^^

โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี คืออะไร

          โครงการที่จะศึกษาและพัฒนาไม้ผล ให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อทําการศึกษาทดลองทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 

          1. เป็นจุดเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          2. พัฒนาผลผลิตไม้ผลในรูปแบบเกษตรอินทรีย์
          3. ส่งเสริมการผลิตให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ที่มาของโครงการ

          ก่อเกิดจากในปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริว่า “…ในอนาคตจะมีการขยายการทําสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกจํานวนมาก ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนมาก จํานวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปี จนเกิดน้ำไหลหลากท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจํา แต่ฤดูแล้งจะขาดน้ำ...” จึงมีพระราชกระแสรับสั่ง  “...ให้คณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สํารวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนไม้ผล ซึ่งมีลําคลองพาดผ่าน พื้นที่ ในอําเภอมะขาม จํานวน 109 ไร่ เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้เป็นตัวอย่าง
 

          ต่อมาในปีพ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดําริกับคณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ “...ให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผล ให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้ จํานวน 60 ไร่ สระเก็บน้ำ จํานวน 12 ไร่ และพื้นที่ว่างเปล่าจํานวน 37 ไร่ เพื่อทําการศึกษา ทดลองทางการเกษตร...”

ที่ตั้งของโครงการ

          ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 ตําบลท่าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร่

สิ่งที่น่าสนใจภายในโครงการ

          ถึงแม้ว่าจะเป็นสวนผลไม้ธรรมดา แต่ก็เป็นสวนผลไม้ที่มีบรรยากาศสวยงาม มีสระน้ำธรรมชาติ ร่มรื่นไปด้วยแปลงผลไม้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเงาะ, มังคุด, ทุเรียน, ลำไย, สละ, และลองกอง โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์โบราณ ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี

          และยังมีการเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา รวมทั้งชันโรง แมลงตระกูลผึ้งที่เป็นทั้งผู้ช่วยผสมเกสรผลไม้ และเป็นแหล่งผลิตน้ำผึ้งให้ได้ชมกันด้วย

          โดยเฉพาะในช่วงฤดูผลไม้ ทางโครงการฯ จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมและชิมผลไม้ปลอดสารพิษกันสด ๆ ถึงในสวน ถ้าลูกไหนสุกงอมกำลังกิน ก็จะสามารถเด็ดสด ๆ จากต้นกินกันได้เลย โดยไม่ต้องกลัวเรื่องของสารเคมี ใครที่ชอบกินผลไม้จะต้องถูกใจ ด้วยรสชาติผลไม้ที่นี่จะมีความหวานหอมมากกว่าที่อื่น ๆ เพราะมีการดูแลรักษาอย่างพิถีพิถัน ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ 100%
 

          สิ่งที่พิเศษมาก ๆ ของที่นี่ ก็คือ มีการผสมพันธุ์ทุเรียนสำเร็จ และกรมวิชาการเกษตร ได้รับรองให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 โดยมีด้วยกันทั้งหมด 9 สายพันธุ์ ดังนี้

1. พันธุ์จันทบุรี 1

          ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ชะนี กับพันธุ์พ่อหมอนทอง

          ลักษณะเด่น

 • อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ระหว่าง 99-110 วัน หลังดอกบาน
 • น้ำหนักผลปานกลาง ระหว่าง 2.65-3.61 กิโลกรัม
 • ความหนาเนื้อประมาณ 0.89 เซนติเมตร
 • น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลประมาณ 21.83%
 • เมล็ดลีบประมาณ 40.23%
 • ผลกลม ทรงผลสวย มีกลิ่นอ่อนมาก
 • เนื้อสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ
 • รสชาติดี หวานมาก มันปานกลาง เนื้อละเอียดมาก
 • การสุกของเนื้อสม่ำเสมอ เมื่อสุกเนื้อไม่เละ
 • อายุการเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยวนาน (เนื้อคงสภาพได้นาน)

2. พันธุ์จันทบุรี 2

          ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ชะนี กับพันธุ์พ่อพวงมณี

          ลักษณะเด่น

 • อายุการเก็บเกี่ยวสั้นรหว่าง 91-100 วัน หลังดอกบาน
 • น้ำหนักผล ระหว่าง 1.52-2.27 กิโลกรัม
 • ความหนาเนื้อประมาณ 0.92 เซนติเมตร
 • น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลประมาณ 15.88%
 • เมล็ดลีบประมาณ 3.17%
 • ผลมีขนาดเล็ก รูปทรงรี ออกดอกเร็ว ติดผลง่าย
 • รสชาติดี หวานและมันมาก
 • เนื้อสีเหลืองส้ม ละเอียด และเหนียวปานกลาง

3. พันธุ์จันทบุรี 3

          ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ก้านยาว กับพันธุ์พ่อชะนี

          ลักษณะเด่น

 • อายุการเก็บเกี่ยวสั้นระหว่าง 87-109 วัน หลังดอกบาน
 • น้ำหนักผลปานกลาง ระหว่าง 2.54-3.67 กิโลกรัม
 • ความหนาเนื้อประมาณ 1.05 เซนติเมตร
 • น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลประมาณ 21.78%
 • เมล็ดลีบประมาณ 7.84%
 • ผลกลม ออกดอกเร็ว ติดผลง่าย ทรงผลสวย
 • รสชาติดี หวานและมันมาก มีกลิ่นแรง
 • เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียด และเหนียวปานกลาง

4. พันธุ์จันทบุรี 4

          ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ก้านยาว กับพันธุ์พ่อหมอนทอง

          ลักษณะเด่น

 • อายุการเก็บเกี่ยวปานกลางระหว่าง 112-116 วัน หลังดอกบาน
 • น้ำหนักผลปานกลาง ระหว่าง 2.50-3.00 กิโลกรัม
 • ความหนาเนื้อประมาณ 1.11 เซนติเมตร
 • น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลประมาณ 27.05%
 • เมล็ดลีบประมาณ 28.76%
 • ผลกลมรี ออกดอกง่าย ติดผลดี ทรงผลสวย มีกลิ่นอ่อน
 • รสชาติดี มันมากกว่าหวาน
 • เนื้อละเอียดและเหนียวมาก เมื่อสุกเนื้อไม่เละ
 • อายุการเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยวนาน (เนื้อคงสภาพได้นาน)
 • อาการแกน เต่าเผา ไส้ซึมน้อย

5. พันธุ์จันทบุรี 5

          ลูกผสมของก้านยาวผสมปล่อยตามธรรมชาติ

          ลักษณะเด่น

 • อายุการเก็บเกี่ยวสั้นระหว่าง 100-109 วัน หลังดอกบาน
 • น้ำหนักผล ระหว่าง 3.21-3.42 กิโลกรัม
 • ความหนาเนื้อประมาณ 1.20 เซนติเมตร
 • น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลประมาณ 25.35%
 • เมล็ดลีบประมาณ 28.07%
 • ผลกลม ออกดอกง่าย ผิวผลดี ทรงผลสวย
 • รสชาติดี มันมากกว่าหวาน
 • เนื้อสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ

6. พันธุ์จันทบุรี 6

          ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ก้านยาว กับพันธุ์พ่อหมอนทอง

         ลักษณะเด่น

 • อายุการเก็บเกี่ยวปานกลางระหว่าง 112-118 วัน หลังดอกบาน
 • น้ำหนักผลปานกลาง ระหว่าง 3.10-3.50 กิโลกรัม
 • ความหนาเนื้อประมาณ 1.05 เซนติเมตร
 • น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลประมาณ 31.38%
 • เมล็ดลีบประมาณ 21.63%
 • ผลกลมแป้น ทรงผลสวย เนื้อสีเหลืองอ่อน
 • รสชาติดี หวานและมันปานกลาง
 • เนื้อละเอียดมาก เหนียวปานกลาง เมื่อสุกเนื้อไม่เละ
 • อายุการเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยวนาน (เนื้อคงสภาพได้นาน)
 • อาการแกน เต่าเผา ไส้ซึมน้อย

7. พันธุ์จันทบุรี 7

          ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ก้านยาว กับพันธุ์พ่อชะนี

          ลักษณะเด่น

 • อายุการเก็บเกี่ยวสั้นระหว่าง 90-113 วันหลังดอกบาน
 • น้ำหนักผลผานกลาง ระหว่าง 1.76-2.83 กิโลกรัม
 • ความหนาเนื้อประมาณ 0.95 เซนติเมตร
 • น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลประมาณ 19.50%
 • เมล็ดลีบประมาณ 10.00%
 • ผลกลมรี ทรงผลสวย
 • รสชาติดี มันมากกว่าหวาน
 • เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียดปานกลาง

8. พันธุ์จันทบุรี 8

          ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ชะนี กับพันธุ์พ่อหมอนทอง

          ลักษณะเด่น

 • อายุการเก็บเกี่ยวปานกลางระหว่าง 110-117 วัน หลังดอกบาน
 • น้ำหนักผลปานกลาง ระหว่าง 1.92-2.45 กิโลกรัม
 • ความหนาเนื้อประมาณ 1.46 เซนติเมตร
 • น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลประมาณ 38.83%
 • เมล็ดลีบประมาณ 69-89%
 • เนื้อสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นอ่อน
 • รสชาติดี หวานและมันปานกลาง
 • เนื้อละเอียดมาก เมื่อสุกเนื้อไม่เละ
 • เปลือกบาง เนื้อหนา เมล็ดลีบสูง

9. พันธุ์จันทบุรี 9

          ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ชะนี กับพันธุ์พ่อหมอนทอง

          ลักษณะเด่น

 • อายุการเก็บเกี่ยวยาวระหว่าง 137-139 วัน หลังดอกบาน
 • น้ำหนักผล ระหว่าง 3.33-3.53 กิโลกรัม
 • ความหนาเนื้อประมาณ 1.30 เซนติเมตร
 • น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลปนะมาณ 19.01%
 • เมล็ดลีบประมาณ 41.16%
 • ออกดอกง่าย ติดผลดี ทรงผลสวย
 • เก็บเกี่ยวผลผลิตปลายฤดู
 • รสชาติดี มันมากกว่าหวาน
 • เนื้อสีเหลืองอ่อน ละเอียดปานกลาง
 • เมื่อสุกเนื้อไม่เละ

การเข้าเที่ยวชม

          สามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. แต่แนะนำให้ไปเที่ยวในช่วงวันธรรมดา เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของสวนไม้ผลให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก ถ้ามาเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมวิทยากร หรือสถานที่ให้เพียงต่อนักท่องเที่ยว

 

          ทั้งนี้ผลไม้จะมีให้ชิมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเท่านั้น ควรโทร. สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง แต่หากแค่อยากไปเดินเที่ยวชมสวน ก็สามารถไปได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณ โทรศัพท์ 09 5868 5484

          สำหรับที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกของคนรักผลไม้ ที่กำลังมองหาสวนผลไม้อร่อย ๆ เพื่อไปชิมลิ้มลองในช่วงฤดูร้อนนี้ แล้วกินทุเรียนเผื่อกันด้วยนะคะ :)
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี
ldd.go.th, km.rdpb.go.th, citieshiddengemsthailand.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี สวนผลไม้อินทรีย์ของพ่อ โพสต์เมื่อ 30 เมษายน 2562 เวลา 15:07:56 10,015 อ่าน
TOP