x close

20 สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว เมืองชายแดนที่มีของดีซ่อนไว้เพียบ

          แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ไปไหว้พระวัดดัง ดื่มด่ำกับธรรมชาติและขุนเขา ตะลุยป่าชมผีเสื้อปางสีดา พร้อมกับช้อปปิ้งของฝากจากตลาดโรงเกลือ

          จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศด้านตะวันออก มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชา ที่นี่จึงเป็นดั่งประตูสู่อาเซียนอีกบานหนึ่งที่มีความคึกคักไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชมมากมาย เพราะนอกจากตลาดโรงเกลือแล้ว ยังมีทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติ ป่าเขา และมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่ง เอาเป็นว่าหากใครได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดสระแก้วแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดี ตามมาเลย เราหยิบสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วมาแนะนำกัน เริ่มที่...

สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว


1. ศาลหลักเมือง


          จังหวัดสระแก้วได้รับการสถาปนาให้เป็นจังหวัดใหม่ลำดับที่ 74 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จึงมีมติให้สร้างศาลหลักเมืองแบบปรางค์ในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง พร้อมทั้งจัดทำเสาหลักเมืองจากต้นชัยพฤกษ์ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณประเพณี มีขนาดเส้นรอบวง ที่โคนต้น 120 นิ้ว สูง 229 นิ้ว ภายในติดแผ่นทองดวงเมืองสระแก้ว ที่นี่จึงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของชาวสระแก้ว

สระแก้ว


2. พระสยามเทวาธิราชจำลอง


          รูปจำลองพระสยามเทวาธิราช ตั้งอยู่ที่ถนนมหาดไทย อำเภออรัญประเทศ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นการจำลองรูปพระสยามเทวาธิราชในประวัติศาสตร์ครั้งแรกโดยพระอุทัย ธรรมธารี (พระอาจารย์เส็ง) วัดป่ามะไฟ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญจำลองใน พ.ศ. 2508 และได้หล่อพระสยามเทวาธิราชจำลอง ขนาดสูงประมาณ 1.29 เมตร และเมื่อเกิดเหตุการณ์ชายแดนด้านอรัญประเทศ-กัมพูชา ได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ชายแดนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชน

3. วัดนครธรรม


          ตั้งอยู่ที่ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร สิ่งที่น่าสนใจของวัดนครธรรมแห่งนี้ คือ "หลวงพ่อขาว" หรือ "หลวงพ่อปูน" พระพุทธรูปโบราณปางสมาธิ สร้างด้วยปูน ลักษณะกำลังนั่งขัดสมาธิ หน้าตักกว้าง 130.9 เซนติเมตร และสูง 199 เซนติเมตร ถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2468 ไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด เพียงแต่มีคำบอกเล่าสืบกันมาว่า เมื่อครั้งที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวมาจากวัดร้างบ้านจิก ในปี พ.ศ. 2468 ขณะที่อัญเชิญมาได้มีภิกษุเห็นน้ำพระเนตรของหลวงพ่อไหลออกมา พร้อมกันนั้นได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก นอกจากนี้ภายในวิหารหลวงพ่อขาวยังประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดปมะดุลลาราชะมหาวิหาร เมืองรัตนปุระ ประเทศศรีลังกา

4. วัดสระแก้ว


          อีกหนึ่งวัดที่แนะนำให้เยือน สำหรับ "วัดสระแก้ว" ตั้งอยู่ที่บ้านท่ามะเดื่อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง เพื่อสักการะรูปหล่อ "หลวงพ่อทอง" หรือ "พระครูรัตนสราธิคุณ" อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เป็นพระภิกษุที่มีความเมตตาสูง เป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วไปอบรมเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และมีความรู้ความสามารถด้านวิชาแพทย์แผนโบราณ ช่วยเหลือบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ นอกจากนี้ยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณด้านไสยศาสตร์ เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


          ตั้งอยู่ริมถนนสายสระแก้ว-อรัญประเทศ ก่อนถึงตัวที่ว่าการอำเภอวัฒนานครเล็กน้อย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องราชอาณาจักร ตั้งแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่งพระยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราช ในการปกป้องพระราชอาณาจักรทางด้านตะวันออก พระองค์ได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรู ซึ่งลักลอบเข้ามาโจมตีกวาดต้อนผู้คนบริเวณชายแดนอยู่เนือง ๆ โดยในปี พ.ศ. 2124 ได้ทรงยกทัพมาปราบปรามครั้งแรก ต่อมาในปี 2125 จึงได้โปรดให้ตั้งค่ายคูเมือง ปลูกยุ้งฉางข้าวลำเลียงไว้ที่ค่ายพระทำนบ (บริเวณ อ.วัฒนานคร ในปัจจุบัน)  และได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรูอย่างราบคาบในปีนั้น

6. ปราสาทสด๊กก๊อกธม


          โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว อีกทั้งยังเป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิศาสนาฮินดู โบราณสถานประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยศิลาแลง ชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย

สระแก้ว

          นอกจากนี้สิ่งที่ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญ คือ การค้นพบศิลาจารึก 2 หลัง ที่จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทสด๊กก๊อกธมแห่งนี้ ทั้งยังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างจารึกหลักที่ 2 โดยปัจจุบันจารึกทั้ง 2 ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

7. ปราสาทเขาน้อยสีชมพู


          ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ ตั้งอยู่บนเขาน้อย ต้องเดินบันไดขึ้นไปถึง 254 ขั้น สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 12 และได้รับการบูรณะในพุทธศตวรรษที่ 15 และยังคงความสำคัญเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร ในปี พ.ศ. 2478 โดยเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนถานในศาสนาฮินดู ที่ประกอบด้วยปรางค์ 3 หลัง ได้แก่ ปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และปรางค์ทิศใต้

สระแก้ว
ภาพจาก  jack_photo / Shutterstock.com

8. ปราสาทเขาโล้น


          มรดกอารยธรรม "อังควร์พนม" ที่หลงเหลืออยู่ในจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นปราสาทประจำเมืองซึ่ งมีลักษณะคล้ายกับปราสาทเขาน้อย สันนิษฐานว่าเดิมทีเดียวมีปรางค์ทั้งหมด 4 หลัง แต่ปัจจุบันเหลือเพียงปรางค์องค์กลาง ส่วนปราสาทด้านหน้า 2 หลัง และด้านหลัง 1 หลัง เหลือเพียงซากปรักหักพังไว้เท่านั้น

9. ละลุ


          ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีที่เกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดิน ทั้งสายฝน กระแสลมพัดกระหน่ำ ผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน ดินที่แข็งจะคงอยู่ในขณะที่ดินอ่อนก็จะพังทลายและถูกกัดกร่อนลงไปเกิดเป็นแท่งหินเป็นรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน มองคล้ายกำแพงเมืองหรือเสาหิน เหมือนกันกับ "แพะเมืองผี"ที่จังหวัดแพร่ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ละลุ" ที่แปลมาจากภาษาเขมรแปลว่า "ทะล"

สระแก้ว

10. เขาฉกรรจ์


          ภูเขาหินปูนสามลูกต่อเนื่องกันตั้งอยู่ภายในวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มีหน้าผาสูงชันทำมุมเกือบตั้งฉากกับพื้นดิน มีจุดสูงสุดของยอดเขาสูงประมาณ 324 เมตรจากระดับน้ำทะเล ภายในถ้ำมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ถึง 12 แห่ง อาทิ ถ้ำหนุมาน ถ้ำมหาสิงห์ถ้ำน้ำทิพย์ ถ้ำแก้วพลายชุมพล ซึ่งในถ้ำต่าง ๆ เหล่านี้เป็นที่อาศัยของฝูงค้างคาวจำนวนมากที่พร้อมใจกันบินออกหากินในตอนเวลาพลบค่ำ

สระแก้ว
ภาพจาก TS Photographer / Shutterstock.com

11. อุทยานแห่งชาติปางสีดา


          อุทยานแห่งชาติแห่งที่ 41 ของประเทศไทย ครอบคลุมท้องที่อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง จุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกปางสีดา น้ำตกผาตะเคียน กลุ่มน้ำตกแควมะค่า กลุ่มน้ำตกถ้ำค้างคาว ภูเขาเจดีย์ ฟอสซิลไดโนเสาร์ แหล่งดูนกน้ำอ่างเก็บน้ำพระปรง แหล่งดูผีเสื้อ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งดูผีเสื้อแห่งภาคตะวันออก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติปางสีดา - Pang sida National Park 

สระแก้ว

12. น้ำตกแก่งสะเดา


          น้ำตกแก่งสะเดา ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งสะเดา ซอย 6 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ดินของ นายเฉลิมศักดิ์ โสดสุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน มีลักษณะเป็นแก่งหินที่ขวางอยู่กลางลำน้ำสาขาของคลองพระสะทึง รวมทั้งมีฝายที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้สร้างขึ้นเองเพื่อนำน้ำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมในที่ดินของตน จึงทำให้มีพื้นที่ที่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ สิ่งที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือระหัดวิดน้ำ มีลักษณะเป็นกังหันไม้ไผ่ ซึ่งทางผู้ใหญ่ได้สร้างขึ้นเองเพื่อวิดน้ำในการใช้ทำเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน่าเที่ยวอย่างการล่องแก่งคลองพระสะทึงให้ได้ไปสนุกสนานกันด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก น้ำตกบ้านแก่งสะเดา

13. อ่างเก็บน้ำพระปรง


          อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตร จนเกือบจะเรียกว่า "เขื่อน" เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างกั้นต้นน้ำห้วยพระปรงซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากสภาพป่าที่สมบูรณ์กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด ทำให้ชาวบ้านแถวนี้หลังจากว่างเว้นจากการทำไร่ ทำนาจึงหารายได้เสริมด้วยการจับปลาขาย

14. ตลาดโรงเกลือ


          ตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักดี ตั้งอยู่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ เป็นตลาดใหญ่ที่ประกอบด้วยตลาดย่อย ๆ อีก 5 ตลาด ได้แก่ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเทศบาล 2 ตลาดโกลเด้นเกต ตลาดเดชไทยและตลาดเบ็ญจวรรณ มีร้านค้ารวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3,000 ห้อง

สระแก้ว
ภาพจาก hacksss / Shutterstock.com

15. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น


          สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อประสบปัญหาพืชไร่ราคาตกต่ำ จึงตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงโคนมแทนการปลูกพืชไร่ จนทุกวันนี้มีโคนมนับหมื่นตัวมีปริมาณนมวันละหลายสิบตันเป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีโรงผลิตนมภายใต้แบรนด์ "นมวังน้ำเย็น" ทั้งนมพาสเจอร์ไรด์ นมเปรี้ยวส่งไปจำหน่ายตามโครงการนมโรงเรียนในหลายจังหวัด นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิตพร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีในบริเวณร้านค้า ด้านหน้าสหกรณ์เป็นของฝากเพื่อสุขภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wangnamyendairy.com

16. น้ำตกเขาตะกรุบ


          น้ำตกขนาดใหญ่กลางป่า สูง 50 เมตร มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน สายน้ำจะไหลจากหน้าผาที่สูงชันเกือบ 90 องศา ลงสู่เบื้องล่างก่อนจะไหลลงสู่น้ำตกเล็กอีกชั้นหนึ่ง ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมน้ำตกจะสวยมากเป็นพิเศษ บริเวณทางขึ้นน้ำตกเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่นและเฟิร์นหลายชนิดแทรกขึ้นตามหลืบหิน เส้นทางก่อนถึงลานไทรอาจพบร่องรอยของช้างป่าที่มีชุกชุมในป่าแถบนี้ โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น และเส้นทางเดียวกันนี้เหมาะสำหรับการเดินดูนกและดูผีเสื้อ

สระแก้ว

17. ถ้ำเขาศิวะ


          ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด ถ้ำแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกนามหนึ่งว่า “ถ้ำน้ำ” เหตุเพราะไม่เพียงเป็นถ้ำลึก 500 เมตรเท่านั้น หากยังมีระดับน้ำสูงตั้งแต่ 10-220 เซนติเมตร หลากไหลอยู่ภายในถ้ำ ก่อเกิดหินงอกหินย้อยตระการตาสวยงามกระจายทั่วบริเวณ ที่บางจุดมีลักษณะคล้ายม่านซึ่งมีสายน้ำไหลลงมาราวกับน้ำตกขนาดเล็ก อากาศภายในถ้ำเขาศิวะแห่งนี้ไหลเวียนตลอด ทำให้นักท่องเที่ยว ที่เดินชมถ้ำรู้สึกสบาย ไม่อึดอัดแต่อย่างใด

          ทั้งนี้ การไปเที่ยวถ้ำเขาศิวะควรมีผู้นำทาง โดยติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน และต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยควรมีอุปกรณ์ที่จำเป็นติดตัวไปด้วย เช่น ไฟฉายกันน้ำ ไฟแช็ก และควรสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าสบาย ๆ ไม่อุ้มน้ำ

18. ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง


          ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด และต้องเดินขึ้นไปยังถ้ำระยะทางราว 700 เมตร ร่มรื่นด้วยป่าและต้นจันผาที่ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์และปลูกเพิ่มจากเดิมที่กำลังจะสูญพันธุ์ เป็นถ้ำขนาดกลางที่อยู่ในภูเขาที่ทอดยาวขนานไปกับพื้นดิน ที่ปากถ้ำมีลมเย็นพัดผ่านช่องเขาเข้าไปในถ้ำทำให้มีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา ส่งผลให้ภายในถ้ำเย็นสบายตลอดทั้งปี

สระแก้ว

          ภายในถ้ำจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

          จุดที่ 1 : ลานกว้างรูปไข่ที่มีหินสีขาวนวลวางเรียงกันราวธรรมชาติบรรจงจัดวาง

          จุดที่ 2 : อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่มีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา

          จุดที่ 3 : ห้องมุขประดับเพชร ภายในละลานตาด้วยหินงอกหินย้อยเป็นมุขทรงเจดีย์ หรือทรงรูปไข่สีขาวที่ระยิบระยับด้วยเกล็ดทรายในยามต้องแสงไฟ

          จุดที่ 4 : ประตูปราสาทถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ซึ่งมีหินปากประตูนวลสีขาวเรียบเนียน และมีหินงอกหินย้อยดูคล้ายพระพุทธรูป จุดนี้คือไฮไลต์ของถ้ำเพชรโพธิ์ทองที่ทุกคนต้องเข้ามาชมความงดงาม

19. สวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ


          สวนน้ำแห่งนี้ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และด้วยทัศนียภาพที่สวยงามในยามเย็นของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่ ที่นี่จึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสระแก้ว ว่ากันว่าภาพพระอาทิตย์อัสดงเหนือทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดี ๆ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

20. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตามพระราชดำริ


          โรงเรียนที่ฝึกสอนกระบือหรือควายให้สามารถทำการเกษตรได้ ก่อเกิดจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวโรกาสให้ นายสมจิตต์ และ นางมณี อิ่มเอย น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อฝึกกระบือให้ทำการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เดินเที่ยวชมนาข้าวอันกว้างใหญ่ ชมบ้านดินที่แสนเย็นฉ่ำ ชมการสาธิตการทำนาและการฝึกกระบือ รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง นอกจากนี้ก็มีร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้บริการด้วย

สระแก้ว
ภาพจาก naamphawa / Shutterstock.com

          และนี่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวสระแก้วเพียงไม่กี่แห่งที่เราหยิบมาแนะนำกัน จริง ๆ แล้วจังหวัดนี้ยังมีของดีของเด็ดอีกเพียบ ทั้งอาหารการกินและสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ แต่สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็น เอาเป็นว่าหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวอย่าลืมนึกถึง "สระแก้ว" กันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ที่เที่ยวสระแก้ว ที่เที่ยวไทย อื่น ๆ ที่น่าสนใจขอบคุณข้อมูลจาก : ททท.park.dnp.go.th และ chaipat.or.th 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
20 สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว เมืองชายแดนที่มีของดีซ่อนไว้เพียบ อัปเดตล่าสุด 19 เมษายน 2567 เวลา 18:18:59 52,914 อ่าน
TOP