ชวนเที่ยวงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จัดงานฤดูหนาวครั้งที่ 2 "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" วันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

          กลับมาอีกครั้งกับงานฤดูหนาวที่หลายคนรอคอย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ จะปิดในเวลา 22.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ

งานอุ่นไอรัก 2562
ภาพจาก phralan.in.th

          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ในเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่าง ๆ เช่น คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมระยะทางไป-กลับ 39 กิโลเมตร


          สำหรับงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ภายในงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุค ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ และความฉ่ำเย็นแห่งสายน้ำ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน

1. บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต


          ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ ที่ให้ความรู้ แสดงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลปัจจุบันกับประชาชน ที่มาของลำน้ำคูคลองสายต่าง ๆ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแห่งสายน้ำ เช่น ขบวนเรือพระราชพิธี งานประดิษฐ์ไทยและอาหารชาววัง บันทึกภาพกับภาพสามมิติแห่งความทรงจำ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว

2. บริเวณสนามเสือป่า

          พบกับสินค้าจาก ร้านจิตอาสา ๙๐๔ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ อิ่มอร่อยกับอาหารในตลาดบก ตลาดน้ำ ตลาดเดินชิมริมทาง ประชาชนที่มาร่วมงานนอกจากจะได้รับความสุข สนุกสนาน ยังได้รับชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันทั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังได้ร่วมทำบุญลุ้นรับรางวัลมัจฉาพาโชค ราคา 25 บาท สลากการกุศล ราคา 129 บาท รายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

งานอุ่นไอรัก 2562
ภาพจาก phralan.in.th

การเดินทางมาร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

         มี shuttle bus ไว้คอยบริการรับ-ส่งจากจุดสำคัญทั่วกรุงเทพฯ มาถึงบริเวณงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th

กรมเจ้าท่า ให้บริการเรือโดยสาร รับ-ส่ง ฟรี 9 ธันวาคม 2561 สำหรับมาร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th

         กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ให้บริการเรือฟรี รับ-ส่ง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. โดยให้บริการเรือข้ามฟาก ท่าเรือท่าช้าง-ท่าเรือวังหลัง และร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ให้บริการเรือฟรี จัดบริการเรือด่วนเจ้าพระยา รับ-ส่ง ผู้โดยสารและจักรยาน ตั้งแต่ท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือวัดราชสิงขร (ไป-กลับ) โดยจัดเรือรับจักรยานและผู้ร่วมงาน ดังนี้

         - ออกจาก ท่าน้ำนนท์ ไป ท่าวัดราชสิงขร จอดท่าเรือธงเหลือง ให้บริการรอบเวลา 09.00 น., 10.00 น., 12.00 น. และ 13.00 น.

         - ออกจาก ท่าวัดราชสิงขร ไป ท่าเรือนนทบุรี จอดท่าเรือธงเหลือง ให้บริการรอบเวลา 10.30 น., 11.30 น., 18.00 น. และ 19.00 น.

         โดยเรือสามารถรองรับจักรยานได้ 20 คัน และผู้โดยสารอีก 80 คน ผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนที่ท่าเรือเพื่อไปร่วมงานอุ่นไอรัก

จุดจอดรถให้บริการสำหรับมาร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th

         - สวนสัตว์ดุสิต

         - สนามม้านางเลิ้ง

         - ลานจอดรถกองสลากเก่า

         - ลานจอดรถสนามศุภชลาศัย

         - สำหรับรถ จักรยานและรถจักรยานยนต์

         - จอดได้ที่บริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตร

          ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต - สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดไทยแบบต่าง ๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกาย ร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ ด้วยความสุข สดใส สนุกสนานเพลิดเพลิน

          อีกทั้งยังจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำ และยังได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ ร่วมกัน ทั้งนี้พร้อมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก นำถุงผ้าไปเที่ยวงานกันด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
phralan.in.th และ เฟซบุ๊ก อุ่นไอรัก คลายความหนาว

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชวนเที่ยวงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โพสต์เมื่อ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15:37:52 26,720 อ่าน
TOP