ชวนเที่ยวงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จัดงานฤดูหนาวครั้งที่ 2 "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" วันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
          กลับมาอีกครั้งกับงานฤดูหนาวที่หลายคนรอคอย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ จะปิดในเวลา 22.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ

งานอุ่นไอรัก 2562
ภาพจาก phralan.in.th

          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ในเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่าง ๆ เช่น คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมระยะทางไป-กลับ 39 กิโลเมตร

          สำหรับงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ภายในงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุค ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ และความฉ่ำเย็นแห่งสายน้ำ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน

1. บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต


งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

          ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ ที่ให้ความรู้ แสดงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลปัจจุบันกับประชาชน ที่มาของลำน้ำคูคลองสายต่าง ๆ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแห่งสายน้ำ เช่น ขบวนเรือพระราชพิธี งานประดิษฐ์ไทยและอาหารชาววัง บันทึกภาพกับภาพสามมิติแห่งความทรงจำ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว

2. บริเวณสนามเสือป่า

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

งานอุ่นไอรัก 2562

          พบกับสินค้าจาก ร้านจิตอาสา ๙๐๔ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ อิ่มอร่อยกับอาหารในตลาดบก ตลาดน้ำ ตลาดเดินชิมริมทาง ประชาชนที่มาร่วมงานนอกจากจะได้รับความสุข สนุกสนาน ยังได้รับชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันทั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังได้ร่วมทำบุญลุ้นรับรางวัลมัจฉาพาโชค ราคา 25 บาท สลากการกุศล ราคา 129 บาท รายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

งานอุ่นไอรัก 2562
ภาพจาก phralan.in.th

การเดินทางมาร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

         มี shuttle bus ไว้คอยบริการรับ-ส่งจากจุดสำคัญทั่วกรุงเทพฯ มาถึงบริเวณงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th

กรมเจ้าท่า ให้บริการเรือโดยสาร รับ-ส่ง ฟรี 9 ธันวาคม 2561 สำหรับมาร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th

         กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ให้บริการเรือฟรี รับ-ส่ง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. โดยให้บริการเรือข้ามฟาก ท่าเรือท่าช้าง-ท่าเรือวังหลัง และร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ให้บริการเรือฟรี จัดบริการเรือด่วนเจ้าพระยา รับ-ส่ง ผู้โดยสารและจักรยาน ตั้งแต่ท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือวัดราชสิงขร (ไป-กลับ) โดยจัดเรือรับจักรยานและผู้ร่วมงาน ดังนี้

         - ออกจาก ท่าน้ำนนท์ ไป ท่าวัดราชสิงขร จอดท่าเรือธงเหลือง ให้บริการรอบเวลา 09.00 น., 10.00 น., 12.00 น. และ 13.00 น.

         - ออกจาก ท่าวัดราชสิงขร ไป ท่าเรือนนทบุรี จอดท่าเรือธงเหลือง ให้บริการรอบเวลา 10.30 น., 11.30 น., 18.00 น. และ 19.00 น.

         โดยเรือสามารถรองรับจักรยานได้ 20 คัน และผู้โดยสารอีก 80 คน ผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนที่ท่าเรือเพื่อไปร่วมงานอุ่นไอรัก

จุดจอดรถให้บริการสำหรับมาร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th


ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th

         - สวนสัตว์ดุสิต

         - สนามม้านางเลิ้ง

         - ลานจอดรถกองสลากเก่า

         - ลานจอดรถสนามศุภชลาศัย

         - สำหรับรถ จักรยานและรถจักรยานยนต์

         - จอดได้ที่บริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตร

          ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต - สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดไทยแบบต่าง ๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกาย ร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ ด้วยความสุข สดใส สนุกสนานเพลิดเพลิน

          อีกทั้งยังจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำ และยังได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ ร่วมกัน ทั้งนี้พร้อมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก นำถุงผ้าไปเที่ยวงานกันด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชวนเที่ยวงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โพสต์เมื่อ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15:37:52 176,591 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP