x close

กรมอุทยานแห่งชาติ ประกาศปิดอ่าวมาหยา-อ่าวโล๊ะซามะ จ.กระบี่ 4 เดือน


        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ แจ้งปิดอ่าวมาหยา - อ่าวโล๊ะซามะ จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561
อ่าวมาหยา

        วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยระบุว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งรวมไปถึงโครงสร้างของชายหาดซึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ สร้างความเสียหายต่อปะการัง สัตว์น้ำ และระบบนิเวศบริเวณอ่าวมาหยา และอ่าวโล๊ะซามะ ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

        เพื่อให้การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกินขีดความสามารถในการรองรับได้ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเกิดการฟื้นตัว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 และข้อ 5 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงไม่อนุญาตให้ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในบริเวณอ่าวมาหยาและอ่าวโล๊ะซามะ ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

        ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

        ธัญญา เนติธรรมกุล

        อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปิดอ่าวมาหยา-อ่าวโล๊ะซามะ

ปิดอ่าวมาหยา-อ่าวโล๊ะซามะ

อ่าวมาหยา

อ่าวมาหยา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมอุทยานแห่งชาติ ประกาศปิดอ่าวมาหยา-อ่าวโล๊ะซามะ จ.กระบี่ 4 เดือน อัปเดตล่าสุด 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:18:28 8,083 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP