สถานที่ปฏิบัติธรรมใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต

          รวบรวมสถานที่ปฏิบัติธรรมใกล้กรุงเทพฯ ที่สามารถไปปฏิบัติธรรมได้แม้มีเวลาน้อย บรรยากาศเงียบสงบ พร้อมการสอนธรรมะที่แน่นปึ้ก พักผ่อนจิตใจได้อย่างดีทีเดียว

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม

          ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความวุ่นวายอยู่รอบกาย ซึ่งเป็นผลทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน เครียด นอกจากควรจะบำบัดด้วยการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ก็ยังมีอีกวิธีที่ดีไม่แพ้กัน นั่นก็คือการไปฏิบัติธรรม แต่สำหรับหลาย ๆ ท่าน ก็มีปัญหาเรื่องของเวลา ไม่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดที่ไกล ๆ ได้ วันนี้เราจึงรวบรวมสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มาฝากกันค่ะ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การไปเจริญภาวนาจิต มีที่ไหนบ้าง ลองไปดูกันค่ะ

1. วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดปัญญานันทาราม - สถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดปัญญานันทาราม - สถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา

          วัดปัญญานันทาราม สถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยเน้นการเผยแผ่พระศาสนาและการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดทั้งปี บรรยากาศรอบ ๆ วัดนั้นเงียบสงบ ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชน จึงเหมาะมาก ๆ ที่จะไปบำเพ็ญทานบารมี การเข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมที่นี่จะจัดเป็นรุ่น รุ่นละไม่เกิน 50-60 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2904 6107, 08 6461 8353 หรือที่เว็บไซต์ watpanya.org และ เฟซบุ๊ก วัดปัญญานันทาราม - สถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา

2. วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศิษย์วัดป่าเจริญราช

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศิษย์วัดป่าเจริญราช

          วัดป่าเจริญราช ตั้งอยู่ที่เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นอีกสถานที่ที่มีฐานะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี โดยจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ตามหลักคำสอนและแนวทางการปฏิบัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างดี โดยจะมีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดทั้งปี สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก ศิษย์วัดป่าเจริญราช และเว็บไซต์ watpacharoenrat.org

3. วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

          วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 53 หมู่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เคยเป็นเจ้าอาวาส สำหรับหลวงพ่อจรัญ นั้นถือได้ว่าเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ โดยแนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านจะเน้นหนักในเรื่องการสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม ดังคำที่ท่านเคยกล่าวไว้ "เหนือฟ้ายังมีฟ้า แต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม" และท่านยังเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 แบบพองหนอ-ยุบหนอ รวมทั้งยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติ

          ปัจจุบันมีการเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ประชาชนทั่วไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ amphawan.net และ เฟซบุ๊ก วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

4. สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา จังหวัดชลบุรี

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา - Buddhasawika Buddhist Meditation Center

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา - Buddhasawika Buddhist Meditation Center

          สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 104/2 หมู่ 3 บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ก่อกำเนิดจากแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ หรือแม่ชีแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่พุทธศาสนิกชน และพัฒนาจิตใจของผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาเขียวขจี บรรยากาศเงียบสงบ และร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ นอกจากจะได้มาฝึกจิตฝึกใจแล้ว ก็ยังจะได้มาเสพอากาศดี ๆ ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ buddhasawika.com และเฟซบุ๊ก สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา - Buddhasawika Buddhist Meditation Center

5. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

          สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ พนัสนิคม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองอุดม ถนนสัตหีบ-ระยอง ทางหลวงสาย 331 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นจากแม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระเทพสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่จะเน้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สถานที่จัดแบ่งเป็นโซน เหมาะสำหรับผู้หญิง

6. วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดมเหยงคณ์ ข่าวสด สาระธรรม

          วัดมเหยงคณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา มีโบราณสถานที่สำคัญปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือเขตโบราณสถาน และเขตนอกโบราณสถาน ในส่วนด้านนอกนั้นทางวัดได้จัดเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐาน มีกิจกรรมทางศาสนามากมาย อาทิ จัดอบรมวิปัสนากรรมฐาน, จัดอบรมปฏิบัติธรรมพิเศษ, จัดบวชเนกขัมมภาวนาประจำเดือน, จัดบวชถือศีล 8 ประจำวัน, จัดบวชพระสงฆ์ประจำเดือน และพระสงฆ์จำพรรษา เป็นต้น

          สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน ไม่ต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 3588 1601, 08 2233 3848 หรือเว็บไซต์ watmaheyong.org

7. วัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดตาลเอน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดตาลเอน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕

          วัดตาลเอน ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมนั้นที่นี่เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา มีหลักฐานทางโบราณวัตถุบ่งชี้มากมาย แต่เมื่อพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (พระจิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) พระลูกศิษย์พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) ได้มาเป็นเจ้าอาวาส ก็ได้พัฒนาให้ที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งที่ 14 ของอยุธยา ยึดถือแนวทางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกับวัดอัมพวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ wattarnain.org และเฟซบุ๊ก วัดตาลเอน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕

8. วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสังฆทาน

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสังฆทาน

          วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เดิมที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ มีหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิ ศิลปะแบบอู่ทอง เป็นพระประธานที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามาถึงปัจจุบัน หลังจากที่หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ได้เข้ามาพัฒนา ก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นวัดที่มีผู้คนศรัทธามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีพร้อม เน้นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าฝึกปฏิบัติตลอดทั้งปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ วัดสังฆทาน

9. วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติธรรมวัดชลฯ บวชเนกขัมมะบารมี

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติธรรมวัดชลฯ บวชเนกขัมมะบารมี

          วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท/ปัญญานันทภิกขุ) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทย และได้เขียนบทความและหนังสือธรรมะขึ้นหลายเล่ม จนเป็นที่เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชน สำหรับการปฏิบัติธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จะมีการรับสมัครเป็นรุ่น มีทั้งแบบบวชเนกขัมมะบารมี 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) และบวชเนกขัมมะบารมี 3 วัน (ศุกร์-อาทิตย์) สามารถจองล่วงหน้าและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nekkummawatchol.com และ เฟซบุ๊ก ปฏิบัติธรรมวัดชลฯ บวชเนกขัมมะบารมี

10. วัดป่ามณีกาญจน์ จังหวัดนนทบุรี

          วัดป่ามณีกาญจน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ถนนบางม่วง-บางคูลัด (สาย 1) ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะเป็นวัดในสังกัดธรรมยุต ในสายของหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ ซึ่งเป็นพระลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร บรรยากาศในวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ เงียบสงบ ปัจจุบันได้เปิดให้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมด้วย ประชาชนทั่วไปจะไปเข้าเยี่ยมชมก็ได้ หรือจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้ เปิดรับตลอดทั้งปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2449 2234 หรือดูได้ที่เว็บไซต์ watpamaneekarn.com

11. สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ จังหวัดนครปฐม

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ Dhammodaya Chanmyay Meditation Center

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ Dhammodaya Chanmyay Meditation Center

          สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ ตั้งอยู่ที่ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานจากพระ และแม่ชี กาญจนพร น้อยพจนา โดยจะฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกสมาธิและจิตใจ เพื่อให้ผ่อนคลายจากความทุกข์ทางใจ โดยใช้ธรรมชาติและสิ่งรอบตัวเป็นตัวช่วยในการเข้าใจธรรมะและชีวิต ภายในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ activeway.com และเฟซบุ๊ก สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ Dhammodaya Chanmyay Meditation Center

12. วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

          วัดต้นสน ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมทีถูกทิ้งร้างมาเนิ่นนาน จนกระทั่งพระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้บูรณะก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นและขยายอาณาเขตให้กว้างขวาง และสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร ธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือสมเด็จพระศรีเมืองทอง อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ่างทองและพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ปัจจุบันได้เปิดรับนักบวชเนกขัมมะ สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ wattonson1.com และเฟซบุ๊ก วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง หรือโทรศัพท์ 0 3561 1198

13. วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) จังหวัดสมุทรปราการ

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดป่าสุขใจ บางบ่อ Wat Pa Sukjai

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดป่าสุขใจ บางบ่อ Wat Pa Sukjai

          วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ตั้งอยู่ที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศเงียบสงบ รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ แบ่งแต่ละโซนอย่างชัดเจน สะอาด เรียบร้อย เอื้อต่อการมาปฏิบัติธรรม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี แต่จะอนุญาตให้พักค้างที่วัดได้ไม่เกิน 3 วัน และต้องโทร. บอกกล่าวกับทางวัดก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 09 6359 0510 หรือเฟซบุ๊ก วัดป่าสุขใจ บางบ่อ Wat Pa Sukjai

14. วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
         
          วัดอโศการาม ตั้งอยู่ที่เทศบาลบางปู ซอย 60 ถนนสุขุมวิทสายเก่า หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดเก่าแก่ของที่นี่ มีสิ่งสำคัญที่อยู่ภายในวัดก็คือพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์หมู่ 13 องค์ มีลักษณะเป็นพระเจดีย์สวยสง่า เจดีย์ทุกองค์มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในผอบเงิน ทอง และนาก และยังมีวิหารวิสุทธิธรรมรังสี อาคารจตุรมุข 3 ชั้น ยอดมณฑปปิดทองคำบริสุทธิ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง รูปหล่อหลวงพ่อปู่มั่น ภูริทตฺโต และสรีระของท่านพ่อลี ธมฺมธโร รวมทั้งมีพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อศรีสมุทร พระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อทองเหลืองปิดทองคำอร่ามให้ได้เที่ยวชมกันด้วย

          ทั้งนี้ที่นี่ก็ได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม โดยจะมีการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ ที่ศาลาทรงธรรม และทุกคืนวันพระในช่วงเข้าพรรษาจะมีการจัดกิจกรรมเนสัชชิกกรรมฐาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ watasokaram.org

15. โพธิปักขิยธรรมสถาน จังหวัดสระบุรี

รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โพธิปักขิยธรรมสถาน

          โพธิปักขิยธรรมสถาน ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นโดยคณะศิษยานุศิษย์พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (เหล็ก จนฺทสีโล) โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม และจรรโลงส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานพองหนอ-ยุบหนอ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าและภูเขา ร่มรื่น แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ photipak.com

          ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ใฝ่ในธรรมะ วันหยุดอยากจะไปเพิ่มพลังให้กับดวงจิต ทำความรู้จักใจและตัวตนของเราให้มากขึ้น ก็ลองหันหน้าเข้าวัด ไปฟังข้อคิดดี ๆ ตามหลักธรรมะกันนะคะ

          หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, , watpacharoenrat.org, เฟซบุ๊ก วัดปัญญานันทาราม - สถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา, amphawan.net, buddhasawika.com, watmaheyong.org, wattarnain.org, เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ วัดสังฆทาน, watpamaneekarn.com, m-culture.go.th, photipak.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานที่ปฏิบัติธรรมใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2561 เวลา 16:04:23 24,733 อ่าน
TOP