x close

ตามรอยบุพเพสันนิวาส เที่ยวลพบุรี กับที่เที่ยวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

เที่ยวลพบุรี

          ตามรอยบุพเพสันนิวาส พาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ซึ่งถูกกล่าวถึงในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ในตอนที่พระ-นางไปเยือนเมืองละโว้ จะใส่ชุดไทยตามรอยแม่หญิงการะเกดเที่ยวที่ไหนได้บ้างในลพบุรี เราชี้เป้าให้แล้ว

          จังหวัดลพบุรี หรือเมืองละโว้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ซึ่งปัจจุบันสถานที่ต่าง ๆ ก็ยังคงหลงเหลือให้เราได้ไปเที่ยวชมกัน วันนี้เราจึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวลพบุรีที่อยู่ในเรื่องบุพเพสันนิวาสมาฝากกันค่ะ สามารถใส่ชุดไทยไปเที่ยวชมกันได้ด้วย จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูกัน
1. พระที่นั่งไกรสรสีหราช

เที่ยวลพบุรี
ภาพจาก ททท.

เที่ยวลพบุรี
ภาพจาก ททท.
         
          พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น หรือพระตำหนักทะเลชุบศร เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ถูกกล่าวถึงในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส โดยเป็นฉากที่ขุนศรีวิสารวาจา (หมื่นสุนทรเทวา) พาแม่หญิงการะเกดเที่ยวชมเมืองละโว้

          พระที่นั่งไกรสรสีหราช ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งไกรสรสีหราชขึ้น เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่ประทับพักร้อน มีบันทึกจากชาวฝรั่งเศสถึงสถานที่แห่งนี้ว่า "เป็นที่เหมาะสมมองท้องฟ้าได้ทุกด้าน  และมีพื้นที่กว้างมากพอสำหรับที่จะติดตั้งเครื่องมือ" สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการสำรวจจันทรุปราคาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 ร่วมกับบาทหลวงเจซูอิต และบุคคลในคณะทูตชุดแรกที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศสส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี

          พระที่นั่งไกรสรสีหราช มีลักษณะเป็นพระที่นั่งชั้นเดียว แบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนหน้าเป็นห้องโถงมีมุขเด็จ ส่วนกลางเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ และส่วนหลังซึ่งเป็นที่พักฝ่ายใน มีผังเป็นทรงจตุรมุข ตรงมุขหน้ามีมุขเด็จยื่นออกมาและมีสีหบัญชรกลางมุขเด็จก่อด้วยอิฐถือปูน ปัจจุบันที่แห่งนี้คงเหลือแต่เพียงผนังพระที่นั่ง ฉนวนหรือเขื่อนเพชร ในส่วนของลวดลายบนพื้นกรอบซุ้มเรือนแก้วของกรอบประตูและหน้าต่างนั้นเหลืออีกเพียงเล็กน้อย

2. บ้านหลวงรับราชทูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์

เที่ยวลพบุรี

          บ้านหลวงรับราชทูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์ เป็นสถานที่พักที่สุดท้ายของคอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine Phaulkon) ขุนนางชาวกรีกที่มีความสำคัญมากในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ด้วยความสามารถในการเจรจาค้าขายกับต่างชาติ จากพ่อค้าชาวต่างชาติธรรมดา คอนสแตนติน ฟอลคอน ก็ได้เข้ามารับราชการในแผ่นดินสยาม จนได้รับยศสูงสุดก่อนเสียชีวิตคือ เจ้าพระยาวิชเยนทร์ ท่านมีคู่สมรสที่เรารู้จักกันดีคือ มารี กีมาร์ (Marie Guimar) หรือท้าวทองกีบม้า ราชินีแห่งขนมไทยนั่นเอง

          ทั้งนี้สถานที่แห่งนี้จะถูกพูดถึงในตอนที่ขุนศรีวิสารวาจาพาแม่หญิงการะเกดมาเยือนเมืองละโว้ และได้ไปเยี่ยมแม่มารีที่บ้านพัก

          สำหรับบ้านหลวงรับราชทูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์ นั้นตั้งอยู่ที่ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บ้านหลังนี้เป็นสถานที่รับรองคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศสที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่งมาเข้าเฝ้า มีลักษณะเป็นอาคารทรงสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ล้อมรอบด้วยกำแพง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ตึกสองชั้นหลังใหญ่ทางด้านตะวันตก มีซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม, ตึกตรงกลาง คาดว่าเป็นหอระฆัง และโบสถ์คริสต์ศาสนา มีซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม และอาคารใหญ่ 2 ชั้นทางตะวันออก มีบันไดทางด้านหน้าเป็นรูปครึ่งวงกลม ซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมด้วยเช่นกัน

          ในช่วงบั้นปลายชีวิตเจ้าพระยาวิชเยนทร์และครอบครัวได้อาศัยอยู่ที่นี่ โดยสันนิษฐานว่าอาคารทางฝั่งตะวันตกนั้นเป็นที่พักอาศัยของท่าน

3. พระนารายณ์ราชนิเวศน์

เที่ยวลพบุรี

เที่ยวลพบุรี

          พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือวังนารายณ์ เป็นสถานที่ที่ถูกพูดถึงในเรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยเช่นกัน โดยเราจะได้เห็นความสง่างามของพระนารายณ์ราชนิเวศน์กันในตอนที่ขุนศรีวิสารวาจาพาแม่หญิงการะเกดไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของเมืองละโว้

          พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 40 กว่าไร่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรด ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ แบ่งออกเป็น 3 เขต คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน ตัวพระราชวังหันหน้าไปทางตัวเมือง ด้านหลังเป็นแม่น้ำลพบุรี มีกำแพงโดยรอบ และมีใบเสมาเรียงรายอยู่บนสันกำแพง อีกทั้งยังมีป้อมปืนอยู่ 7 ป้อม มีประตูทางเข้า 7 ประตู พระที่นั่งและตึกที่สำคัญ อาทิ พระที่นั่งจันทรพิศาล, พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท, พระที่นั่งสุทธาสวรรย์, ตึกเลี้ยงรับแขกเมือง, ตึกพระเจ้าเหา, สิบสองท้องพระคลัง, ถังเก็บน้ำ, โรงช้างหลวง, หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ, หมู่ตึกพระประเทียบ, ทิมหรือที่พักของทหารรักษาการณ์ เป็นต้น ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

4. พระปรางค์สามยอด

เที่ยวลพบุรี

          ในตอนที่ขุนศรีวิสารวาจาพาแม่หญิงการะเกดเที่ยวชมเมืองละโว้ ก็ได้พาไปเยือนยังสถานที่สำคัญ ๆ ของเมืองละโว้หลายแห่ง และแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีพระปรางค์สามยอดด้วย

          พระปรางค์สามยอด สัญลักษณ์สำคัญของเมืองลพบุรี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับศาลพระกาฬ บริเวณตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีลักษณะเป็นพระปรางค์รูปแบบสถาปัตยกรรมขอม เรียงต่อกัน 3 องค์ มีมุขกระสันเป็นตัวเชื่อมต่อ สร้างด้วยหินศิลาแลงและหินทราย ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยปูนปั้น เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

          แต่ละสถานที่ก็ล้วนมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เป็นสถานที่ที่สร้างมาหลายร้อยปี น่าไปเที่ยวชมในวันหยุดมาก ๆ เลยค่ะ สำหรับใครที่ดูละครบุพเพสันนิวาสแล้วอยากไปตามรอย วันหยุดว่าง ๆ ก็ลองไปเที่ยวลพบุรีกันนะคะ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วย :)ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, , , , library.tru.ac.th, library.tru.ac.th, library.tru.ac.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตามรอยบุพเพสันนิวาส เที่ยวลพบุรี กับที่เที่ยวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อัปเดตล่าสุด 1 เมษายน 2567 เวลา 14:57:06 43,367 อ่าน
TOP