ศุลกากร แจงดิวตี้ฟรียังปลอดภาษี เร่งแก้ถ้อยคำในประกาศ ทำคนเข้าใจผิด

กรมศุลกากร

          โฆษกศุลกากร แถลงยัน เปล่าบังคับชี้แจงสิ่งของ ยันดิวตี้ฟรียังปลอดภาษีถ้าไม่เกิน 2 หมื่น ชี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ รับถ้อยคำในประกาศทำประชาชนสับสน

          วันที่ 8 มีนาคม 2561 ชายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร ได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีที่มีประเด็นในโซเชียลระบุว่า กรมศุลกากรได้ออกประกาศกำหนดให้ผู้โดยสารที่นำของ อาทิ คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา กล้องถ่ายรูป จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกไปต่างประเทศนั้น

          กรมศุลกากร ชี้แจงว่า ประกาศดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นแนวปฏิบัติที่กรมได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่เหตุที่ต้องออกประกาศใหม่ เนื่องจาก พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการยังมีผลในทางปฏิบัติจึงต้องออกประกาศกรมฉบับนี้

กรมศุลกากร

          ทั้งนี้เนื้อหาของประกาศฉบับนี้ มิได้กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนจะต้องนำสิ่งของไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ แต่วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารที่มีสิ่งของที่ต้องนำไปต่างประเทศ แล้วเกรงว่าหากนำของดังกล่าวกลับเข้ามาในประเทศจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและตั้งข้อสงสัยว่าเป็นของที่เพิ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศและต้องเสียภาษี และอาจทำให้ผู้โดยสารเสียเวลาหรือมีความยุ่งยากในการหาหลักฐานประกอบคำชี้แจง โดยการปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้เป็นการบังคับ และไม่มีบทลงโทษ

          ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่จะไม่เพ่งเล็งผู้โดยสารทุกคนแต่อย่างใด โดยจะเน้นไปที่หลักบริการความเสี่ยง และพบว่าผู้โดยสารประเภทไหนมีความเสี่ยง หรือผู้โดยสารไหนอยู่ในกลุ่มที่อาจมีพฤติกรรมนำเข้าสินค้าสิ่งของเพื่อการค้าขาย

          ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีอากรขาออกและนำของนั้นกลับเข้าประเทศ หากนำของนั้นเข้ามาและของมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท (เว้นแต่สุรา บุหรี่ ซิการ์ และยาเส้น ซึ่งจะต้องเป็นไปตามปริมาณที่กำหนด) จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากร แต่หากของนั้นมีมูลค่าเกิน 20,000 บาท หรือนำเข้าสุรา บุหรี่ ซิการ์ และยาเส้น ซึ่งจะต้องเป็นไปตามปริมาณที่กำหนด หรือนำเข้ามาเพื่อการค้าแม้จะราคาไม่ถึง 20,000 บาท ก็ต้องเสียภาษีอากร

กรมศุลกากร

          ทั้งนี้ โฆษกศุลกากร ยอมรับว่า ถ้อยคำในประกาศอาจทำให้ประชาชนสับสนและเข้าใจผิด และจะนำไปพิจารณาแก้ไขโดยเร็วที่สุดภาพและข้อมูลจาก
, Twitter @Richart_Miyer

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศุลกากร แจงดิวตี้ฟรียังปลอดภาษี เร่งแก้ถ้อยคำในประกาศ ทำคนเข้าใจผิด โพสต์เมื่อ 8 มีนาคม 2561 เวลา 15:04:58 3,222 อ่าน
TOP