พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ปรับโฉมใหม่ ฟื้นชีวิตวังหน้า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดห้องจัดแสดงซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ เที่ยวชมความงามของโบราณวัตถุ ผสมผสานเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 4 ห้อง เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ เป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย ภายในจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่นี่จึงเปรียบเสมือนคลังห้องสมุดขนาดใหญ่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ทางพิพิธภัณฑ์ได้เปิดห้องจัดแสดงใหม่ในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร คราวนี้คุณจะได้ชื่นชมความงดงามโบราณวัตถุอันล้ำค่า ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม

          ช่วงต้นปี 2561 ใครที่มีโอกาสแวะไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นักท่องเที่ยวจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่บางส่วน อันเป็นผลต่อเนื่องตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้นำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ ผ่านการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสำคัญต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4 ห้อง ได้แก่

1. อิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ : ณ พระที่นั่งอุตราภิมุข

          จัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกายที่แสดงราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนัก และแสดงยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนางและบุคคลชั้นสูง รวมถึงผ้าและเครื่องประดับที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งแสดงฐานันดรทางสังคมอย่างหลากหลาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

2. โลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม ณ พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข

          จัดแสดงศิลปวัตถุเครื่องโลหะของไทย ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคผ่านรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย สื่อถึงค่านิยม คติความเชื่อ และธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสมัย อาทิ เตียบเงิน สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24-25 กล่องทองคำลงยาประดับเพชร ของราชสกุล "เพ็ญพัฒน์"

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

3. นาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง ณ พระที่นั่งทักษิณาภิมุข

          จัดแสดงศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับนาฏศิลป์ชั้นสูงในราชสำนักไทย ไม่ว่าจะเป็นศิราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ พัสตราภรณ์ และเครื่องดนตรี ตลอดจนมหรสพหลวง หรือ การละเล่นของหลวง เช่น โขน หุ่น หนังใหญ่ ระเบ็ง โมงครุ่ม  และกุลาตีไม้ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นมรดกภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สั่งสมและสืบทอดจวบจนปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

4. ศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม ณ พระที่นั่งบูรพาภิมุข

          นำเสนอเรื่องราวของอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

          การปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในครั้งนี้ ถือเป็นการปรับโฉมพิพิธภัณฑ์ประจำชาติครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษ รวมถึงตลอดช่วงเวลาของการดำเนินงานมากว่า 140 ปี ทั้งยังเป็นการพยายามยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยให้เทียบเท่าระดับสากล คราวนี้ก็ลบภาพการเที่ยวพิพิธภัณฑ์แบบเดิม ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีลูกเล่น ไฟสลัว ๆ ชวนให้ง่วงนอนไปได้เลยค่ะ

          ทั้งนี้กรมศิลปากรยังได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชมสำหรับคนไทย คนละ 30 บาท (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 224 1402 หรือ เฟซบุ๊ก National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร , เว็บไซต์ finearts.go.th)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, เฟซบุ๊ก National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, เว็บไซต์ finearts.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ปรับโฉมใหม่ ฟื้นชีวิตวังหน้า โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:02:41 3,976 อ่าน
TOP