ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์ บานเหลืองทองอร่ามเพื่อพ่อหลวง ร.9

ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์

          ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์ ณ บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปลูกมากกว่า 450,000 ต้น ระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม 2560

          กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี และคณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 63 ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมชมทุ่งดาวเรืองที่จัดสรรเป็นแปลงสัญลักษณ์เลข 9 ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ณ บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และจะบานสะพรั่งเหลืองทองอร่ามตลอดกลางเดือนตุลาคม 2560


ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์

          ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์ ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่โล่งกว้างที่มีการจัดทำอย่างสวยงามให้เป็นทุ่งดอกดาวเรืองสวยตระการตา โดยใช้ต้นดาวเรืองทั้งหมด 450,000 ต้น ทำเป็นสัญลักษณ์เลข 9 เพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 13-20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นจะจัดนำต้นดาวเรืองทั้งหมดไปประดับตามสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่แจ้งความจำนงมายังโครงการ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

          พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พล.1 รอ. จึงจัดโครงการปลูกต้นดาวเรือง "ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์" จำนวน 450,000 ต้น ซึ่งสีเหลืองคือสีประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 ในการปลูกต้นดาวเรืองในครั้งนี้ ได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี และคณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 63 ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด และจิตอาสาจากประชาชนประมาณ 50,000 คน

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

          พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษา ผบ.พล.1 รอ. กล่าวว่า การปลูกดาวเรืองหลายแสนต้นไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย ๆ แต่ด้วยหัวใจที่รักและภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทำให้จิตอาสาจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 5 หมื่นคน มาร่วมเพาะเมล็ดและย้ายต้นกล้า ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการและบรรลุผลเป็นอย่างดีเนื่องด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนจากทุกภาคส่วน โดยขณะนี้ต้นดาวเรืองได้ออกดอกบานได้ตามที่กำหนด ผมขอขอบคุณชาวจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองในทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์ และได้ทำให้กลายเป็นทุ่งประวัติศาสตร์สำหรับประเทศไทยและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

           นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์ อย่างเป็นทางการ จนประสบความสำเร็จ ต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงโดยการปลูกต้นดาวเรือง 450,000 ต้นนี้ให้กลายเป็นทุ่งดอกดาวเรืองครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ และเป็นพื้นที่รวมใจของชาวไทยทั้งประเทศ

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์


ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์

          ทั้งนี้พื้นที่ปลูกทุ่งดาวเรืองในครั้งนี้ อดีตเคยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมจากขยะมูลฝอย มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 50 ไร่ และก็ได้มีการพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายมาเป็นทุ่งดอกดาวเรืองสวยงามตระการตาอย่างในปัจจุบัน

ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์

          นอกจากทุ่งดอกดาวเรืองอันสวยงามแล้ว ภายในงานยังมีการจัดทำซุ้มเทิดพระเกียรติ โดยจะนำเสนอรายละเอียดตั้งแต่วันพระบรมราชสมภพจนถึงวันที่เสด็จสวรรคต พร้อมทั้งเรื่องราวและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 ซุ้ม ได้แก่

          1. ธ.สถิตในดวงใจ ประโยคนี้จะสะท้อนการระลึกถึงพระองค์ ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และในการจัดนิทรรศการในส่วนนี้ เราได้แสดงถึงหลักทศพิธราชธรรม 10 ข้อ เพราะหลักทศพิธราชธรรมนี้นับเป็นใจความสำคัญในการที่พระองค์ท่าน ใช้เป็นหลักในการดูแลทุกข์-สุขของพสกนิกรตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์

          2. ศาสตร์พระราชา ประโยคนี้นับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และศาสตร์พระราชานี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักต่อคนไทยทุกหมู่เหล่า ในการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา ผู้ดำเนินการได้มีการจัดเตรียม ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างงานมีการจัดเวทีเสวนาด้านการเกษตรในด้านต่าง ๆ จากผู้มีความรู้และประสบความสำเร็จ ในการทำเศรษฐกิจพอเพียง

ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์

          3. กษัตริย์นักพัฒนา จะเป็นการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ คณะผู้ดำเนินการ ได้รวบรวมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่พระองค์ทรงคิดค้นและได้จดสิทธิบัตร เช่น ฝนหลวง กังหันชัยพัฒนา และยังได้รวบรวมรางวัลที่องค์กรต่าง ๆ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ด้วย

          4. เย็นศิระเพราะพระบริบาล จะเป็นการแสดงประวัติ ที่มาที่ไป ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวพระราชดำริ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการชั่งหัวมัน โครงการหลวง ซึ่งจะเห็นว่า  โครงการพระราชดำริเหล่านี้ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง

          5. ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ในนิทรรศการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือการแสดงออกด้านความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ ที่การจัดแสดงจะมีการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์จากประชาชนทั่วไป ซึ่งเชื่อว่ามีกันทุกบ้านและมีมากกว่าหนึ่งภาพ การรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ครั้งนั้น หากเป็นการรวบรวมจากพสกนิกรก็ถือว่าครั้งนี้น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ เพราะจะแสดงให้เห็นได้ว่าคนไทยผูกพันกับพระองค์มากขนาดไหน และประชาชนก็สามารถเขียนความในใจต่อพระองค์ เขียนชื่อที่อยู่ ตอนนี้ทางชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 63 และ อบต.แก่งเสี้ยน เป็นหลักในการรวบรวม ทั้งนี้ในส่วนนี้ยังได้แสดงภาพพระราชประวัติ ตั้งแต่พระบรมพระราชสมพ พระบรมราชาภิเษก พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชประวัติครั้งยังทรงเยาว์ ซึ่งจะแสดงทุกด้าน

          6. อัครศิลปิน จะเป็นการจัดแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี กีฬา พระราชนิพนธ์ ที่ท่านทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก และยังได้แสดงความสุขของพระองค์กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ก็คือคุณทองแดง ในห้วงระยะเวลาในการแสดงนิทรรศการก็จะมีการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงด้วย

ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์

          7. ภัทรมหาราช จะเป็นการจัดแสดงถึงความภาคภูมิใจของคนไทยที่พร้อมใจถวายสมัญญาพระองค์เป็นมหาราช ซึ่งถือว่าพระองค์คือมหาราชองค์ที่ 7 ที่ได้รับการถวายสมัญญานี้ นับตั้งแต่มีสยามประเทศในราชวงค์จักรี ซึ่งมีสมเด็จพระปิยมหาราชและก็สมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช

          8. รวมใจภักดี ในระหว่างการจัดแสดง จะมีการจัดแสดงจำนวนต้นดาวเรืองให้เท่ากับจำนวนจิตอาสาที่ไปช่วยงานที่ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์ ดาวเรือง 1 ต้น หมายถึงจำนวนจิตอาสา 1 ท่าน ที่มาในงานซึ่งมากถึง 20,000 ต้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้างานได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงด้วย

          9. สู่สวรรคาลัย จะมีการเปิดให้ผู้เข้างานได้ลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ ซึ่งการดำเนินการในการจัดนิทรรศการนี้ ได้ใช้พื้นที่จัดแสดง 5 ไร่ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งการออกแบบและดูแลการจัดแสดงโดย อาจารย์สมเกียรติ ทองโสภา และคณะศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 63 ได้ดำเนินการ ในส่วนการสร้าง การตระเตรียมงาน ก็ได้ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก่งเสี้ยน เป็นผู้ดำเนินการ

          ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์

          ใครอยู่ใกล้หรือไม่ได้วางแผนไปเที่ยวที่ไหนในช่วงวันหยุด ก็สามารถแวะไปเที่ยวกันได้นะคะ อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ ด้วย ไปเก็บความประทับใจเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 กัน :)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


และ เฟซบุ๊ก ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์ บานเหลืองทองอร่ามเพื่อพ่อหลวง ร.9 โพสต์เมื่อ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10:42:13 10,993 อ่าน
TOP