15 เรื่องน่ารู้เขาดิน สวนสัตว์ใจกลางกรุงเทพฯ แห่งแรกของไทย

          เที่ยวเขาดิน กับเรื่องราวน่ารู้หลากหลายของสวนสัตว์ใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่มอบความสุขและรอยยิ้มมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่า อีกหนึ่งที่เที่ยวกรุงเทพฯเหมาะสำหรับการพักผ่อนช่วงวันหยุด


          เขาดิน หรือสวนสัตว์ดุสิต สถานที่ท่องเที่ยวขวัญใจเด็ก ๆ และเป็นสวนสัตว์ในความทรงจำของผู้ใหญ่อีกหลาย รวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวตัวเลือกแรก ๆ ที่จะพาครอบครัวไปใช้เวลาพักผ่อนอีกด้วย และที่สำคัญเดินทางสะดวก เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่าง ๆ ทั้งสัตว์หายาก สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ที่หาชมได้อยากในประเทศเรา แต่ถึงอย่างนั้นเขาดินก็ยังมีบางแง่มุมที่เรามองข้าม หรืออาจจะไม่รู้จักดี ขอบอกเลยว่าลองถ้าได้รู้แล้วจะเที่ยวเขาดินสนุกมากขึ้นกว่าเดิม

สวนสัตว์ดุสิต
ภาพจาก mai111 / shutterstok.com

          1. สวนสัตว์ดุสิต เป็นสวนสัตว์และสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย บนพื้นที่ประมาณ 118 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 ตัว ประกอบด้วยสัตว์ป่าหายากและสัตว์ปาเกือบสูญพันธุ์นานาชนิด

          2. สวนสัตว์ดุสิต แต่เดิมเรียก สวนดุสิต หรือ เขาดินวนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2438 หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศ จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยบ้าง โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากร (ถนนพระราม 5) ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ ประกอบคูคลองระบายน้ำ และถนน แล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเกาะกลางน้ำเรียกว่า เขาดิน และรอบ ๆ เขาดิน ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกลงพรรณไม้นานาชนิด สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติ สำหรับส่วนพระองค์ เรียกว่า วนา รวมอาณาเขตส่วนนี้ทรงโปรดเรียกว่า "เขาดินวนา"

          3. ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางและดีกว่าที่เป็นอยู่ และเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย

          4. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต ให้ดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะ และเป็นที่พักผ่อนของประชาชน ในเวลานั้นพระองค์เจ้าทิพอาภาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้พระราชทานอนุมัติในนามของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิต หรือ เขาดินวนา สนามเสือป่า และสวนอัมพร มาจัดเป็นสวนสาธารณะได้

          5. ภายในสวนสัตว์ดุสิต มีการแบ่งพื้นที่การจัดแสดงสัตว์ไว้เป็นส่วน ๆ เพื่อง่ายต่อการเที่ยวชม เช่น ส่วนจัดแสดงสัตว์แฟริกา ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน ส่วนจัดแสดงเสือ ส่วนจัดแสดงลิงและค่าง และสัตว์ป่าสงวน เป็นต้น

          6. นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับสัตว์นานาชนิดแล้ว ที่นี่ยังมี 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่มีความสำคัญติดอันดับโลก มาเป็นตัวชูโรงเพิ่มความสนุกกันอีกด้วย ได้แก่

          - สิ่งมหัศจรรย์ที่ 1 "เก้งเผือก" เก้งขนสีขาวสะอาด ที่มีรายงานการพบที่เดียวในโลกคือที่ประเทศไทย โดยเก้งเผือกตัวแรกที่พบนั้นก็คือ "เพชร" เก้งเผือกเพศผู้พบที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สวนสัตว์ดุสิต
ภาพจาก walterericsy / shutterstok.com

          - สิ่งมหัศจรรย์ที่ 2 "หลุมหลบภัย" อยู่ใกล้ ๆ กับบ่อน้ำของแม่มะลิ ฮิปโปโปเตมัส สร้างขึ้นช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นที่หลับภัยจากการโจมตีของฝ่ายพันธมิตร ต่อมาได้มีการปรับปรุงอยู่อีกหลายครั้ง ภายในยังมีการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งโลกให้เราได้เรียนรู้อีกด้วย

สวนสัตว์ดุสิต
ภาพจาก Job Chettana / shutterstok.com

          - สิ่งมหัศจรรย์ที่ 3 "ค่างห้าสี" ค่างที่มีสีสันสวยงามที่สุดในโลก โดยตามตัวจะมีสีตัดกันถึง 5 สี ค่างชนิดนี้มักถูกลักลอบล่าเพื่อนำลูกค่างมาขาย ทำให้ค่างห้าสีมีจำนวนลดลง จนกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

          - สิ่งมหัศจรรย์ที่ 4 "ละมั่งพันธุ์ไทย" สัตว์ป่าสงวนที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ที่สวนสัตว์ดุสิตที่เดียวเท่านั้น

สวนสัตว์ดุสิต

          - สิ่งมหัศจรรย์ที่ 5 "จุดชมวิวพระที่นั่งอนันตสมาคม" ชมวิวยอดโดมพระที่นั่งอนันตสมาคมสวย ๆ ท่ามกลางหมู่แมกไม้ร่มรื่น เป็นอุกหนึ่งมุมจุดพักผ่อนชิล ๆ ของสวนสัตว์ดุสิต

          - สิ่งมหัศจรรย์ที่ 6 "ต้นสัก" อนุสรณ์สถานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเดนมาร์ก เมื่อครั้งที่เจ้าชายวัลเดอร์มาร์ พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 แห่งเดนมาร์ก ได้เสด็จมาเยือนประเทศสยามเมื่อปี พ.ศ. 2443 และได้ทรงปลูกต้นสักเป็นที่ระลึกในการเสด็จเยือน และปรากกฏหลักฐานเป็นต้นสักทอง และมีศิลาสลักอักษรจารึกให้เห็นจนปัจจุบัน

          -  สิ่งมหัศจรรย์ที่ 7 "แพนด้าแดง" ปัจจุบันไม่มีแล้ว ด้วยเพราะเสียชีวิตไปตามอายุขัย

          7. นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เดินชมความน่ารักของสัตว์แล้ว ที่นี่ยังมีการแสดงต่าง ๆ ให้คุณได้เพลิดเพลินอีกด้วย ได้แก่ การแสดงแมวน้ำ และ การแสดงกายกรรมจากประเทศเคนย่า (เปิดแสดงทุกวัน ชาวไทย ผู้ใหญ่ ราคา 20 บาท เด็ก 10 บาท และ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ราคา 50 บาท เด็ก ราคา 20 บาท)

          8. อาคารเรือนกระจก เป็นอีกหนึ่งสถานที่แนะนำสำหรับคนมาเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทรงเหลี่ยมประดับด้วยไม้ฉลุรอบชายคา ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของ "สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย"

สวนสัตว์ดุสิต
ภาพจาก Thithawat.S / shutterstok.com

          9. ในสวนสัตว์ดุสิตมีสวนน้ำเปิดให้บริการทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

          - ราคาบัตรสำหรับผู้เล่นน้ำ

          วันธรรมดา/วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ไม่จำกัดเวลา ราคา 30 บาท

          วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 ชั่วโมง ราคา 30 บาท

          - ราคาบัตรสำหรับผู้ไม่เล่นน้ำ

          วันธรรมดา/วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ไม่จำกัดเวลา ราคา 10 บาท
        
          วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 ชั่วโมง ราคา 10 บาท

          (** ภายในสวนน้ำมีให้นักท่องเที่ยวเช่าชุดและอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 090 970 5907)

สวนสัตว์ดุสิต
ภาพจาก walterericsy / shutterstok.com

          10. นักท่องเที่ยวคนไหนที่กลัวเดินชมสวนสัตว์ดุสิตไม่ทั่ว ที่นี่ก็มีพ่วงวิ่งรอบสวนสัตว์ไว้คอยบริการอีกด้วย

          11. สวนสัตว์ดุสิตยังมีบริการเรือจักรยานนาวาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถีบรับลมเย็นชิล ๆ ก็ผ่อนคลายไปอีกแบบ

สวนสัตว์ดุสิต
ภาพจาก PANITA AMPIAN / shutterstok.com

          12. การเดินทางมายังสวนสัตว์ดุสิตสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ด้วยรถโดยสารประจำทาง เช่น สาย 18, 28, 108, ปอ.515, ปอ.528, ปอ.539, ปอ.542

          13. บัตรค่าเข้าชมสวนสัตว์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          - สำหรับชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 20 บาท, ทหาร/ตำรวจ/นักศึกษา 50 บาท (ในชุดเครื่องแบบ) และผู้สูงอายุ คนพิการ พระสงฆ์ ชมฟรี

          - สำหรับชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 150 บาท และเด็ก 70 บาท

          สำหรับค่าจอดรถของสวนสัตว์ดุสิต

          - รถจักรยานยนต์ ราคา 10 บาท
          - รถยนต์ 4 ล้อ ราคา 50 บาท
          - รถโดยสาร 60 บาท

          14. สวนสัตว์ดุสิตเปิดให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

          15. สามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 281 2000 หรือเว็บไซต์ dusit.zoothailand.orgและ เฟซบุ๊ก สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo

          เขาดิน อาจจะเป็นสวนสัตว์ในกรุงเทพฯ ที่ใครหลายคนอาจมองข้าม เพราะคิดว่าอยู่ใกล้ตัว แต่จริง ๆ แล้ว ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสุขในวัยเด็กตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่า เขาดินจึงเป็นมากกว่าสวนสัตว์ แต่เป็นกล่องเก็บความทรงจำแสนสุข ที่ไม่ว่าเราได้มีโอกาสมาเที่ยวเมื่อไร เป็นต้องมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเสมอ ^ ^

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เว็บไซต์ dusit.zoothailand.org, เฟซบุ๊ก สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
15 เรื่องน่ารู้เขาดิน สวนสัตว์ใจกลางกรุงเทพฯ แห่งแรกของไทย โพสต์เมื่อ 8 กันยายน 2560 เวลา 15:48:09 13,064 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP