x close

15 ที่เที่ยวเขาค้อ เมืองประวัติศาสตร์และสายหมอกสุดตระการตา

          สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อ ชวนเที่ยวชมป่าเขาที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่องเที่ยวชิล ๆ กับที่เที่ยวเขาค้อสวย ๆ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่เที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลหมอกสีขาวสุดอลังการ

         เขาค้อ อำเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ แม้ว่าจะมีพื้นที่ไม่มากนัก แต่กลับสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยเขาค้อมีธรรมชาติของป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่มากมาย จึงทำให้เขาค้อมีทะเลหมอกที่สวยงามกว้างใหญ่ เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนสุด ๆ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวสวย ๆ ให้ได้ไปเช็กอินเพียบ จะมีที่เที่ยวเขาค้อที่ไหนน่าสนใจบ้าง ตามเรามาค่ะ

1. พระตำหนักเขาค้อ

15 ที่เที่ยวเขาค้อ
ภาพจาก CHAINFOTO24 / Shutterstock.com

          พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ แต่เดิมเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเป็นที่ทรงงาน และแปรพระราชฐานมาประทับแรมในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริ และทรงตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเขาค้อ และอำเภอใกล้เคียง บริเวณพระตำหนักเขาค้อจะประกอบไปด้วยอาคารเชื่อมต่อกันเป็นรูปวงแหวน มีเรือนข้าราชบริพารเป็นส่วนเชื่อมต่อกับพระตำหนัก บริเวณโดยรอบรื่นรมย์ไปด้วยบรรยากาศสีเขียวขจีของสวนหย่อมและแปลงไม้ดอก บรรยากาศเงียบสงบและอากาศเย็นสบายตลอดปี

2. จุดชมวิวยอดเขาย่า

          จุดชมวิวยอดเขาย่า ตั้งอยู่ที่ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ มีทางเดินขึ้นเขาอยู่บริเวณพระตำหนักเขาค้อ ที่จุดชมวิวเขาย่าจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลราว ๆ 1,305 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอำเภอเขาค้อ สามารถมองเห็นภูเขาน้อยใหญ่ในอำเภอเขาค้อ และทะเลหมอกสวยงามอลังการ มีศาลาชมวิวเรียกว่า "ศาลาพระเทพ" ตั้งอยู่ด้านบน ด้วยครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จขึ้นมาเยือนยังศาลาแห่งนี้

          การเดินขึ้นยอดเขาย่า จะมีระยะทางประมาณ 770 เมตร เส้นทางมีความชันในบางช่วง ควรสวมใส่รองงเท้าผ้าใบ และต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเดินขึ้นเขาสักเล็กน้อย

3. วัดผาซ่อนแก้ว

15 ที่เที่ยวเขาค้อ

          วัดผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงตระหง่าน แวดล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่และธรรมชาติอันสวยงาม มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าให้ได้ไปเที่ยวชม สิ่งที่โดดเด่นมาก ๆ ก็คือ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งภายในได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ มีการออกแบบอย่างสวยงาม ภายนอกประดับประดาไปด้วยกระเบื้องหลากสีสัน งดงามอย่างมาก

          และที่เพิ่งมีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปนั้นเป็นมหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ฐานมีขนาดความกว้าง 41 เมตร ยาว 72 เมตร และสูง 45 เมตร แบ่งเป็น 6 ชั้น โดยส่วนของชั้นที่ 1 และ 2 ได้จัดเป็นที่พักของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณอื่น ๆ นั้น ใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจ ได้แก่ การสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติภาวนา ด้านบนอาคารเป็นรูปปั้นพระพุทธรูป 5 พระองค์ เรียงซ้อนกันจากเล็กไปถึงใหญ่ มีความยิ่งใหญ่อลังการมาก ๆ

          นอกจากนี้ยังมีศาลาพระหยกเขียว, พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี, พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล, ลานโพธิ์, ลานพระสีวลี, พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ, เสาพุทธชัยมงคล ฯลฯ ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมและไหว้ขอพรกันอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ phasornkaew.org

4. พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

15 ที่เที่ยวเขาค้อ

          พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2196 กิโลเมตรที่ 18 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตัวพระบรมธาตุมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตโกสินทร์ประยุกต์ ผังของฐานด้านล่างเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นบนมีผังเป็น 8 เหลี่ยม องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูง 69 หลา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ส่วนฐานเจดีย์กว้าง 39 หลา หมายถึงปีพุทธศักราช 2539 ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน

5. อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

15 ที่เที่ยวเขาค้อ

          อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของเหล่านักรบในเหตุการณ์สู้รบคอมมิวนิสต์เขาค้อ มีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยม โดยมีแท่งหินสูง ซึ่งทำจากหินอ่อนรูปสามเหลี่ยมอยูตรงกลาง สูงราว ๆ 24 เมตร หมายถึง การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในปี พ.ศ. 2524

6. พิพิธภัณฑ์อาวุธ ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ


15 ที่เที่ยวเขาค้อ
ภาพจาก mtec2 / Shutterstock.com

          พิพิธภัณฑ์อาวุธ ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานปืนใหญ่ในการสู้รบเพื่อชิงพื้นที่เขาค้อกลับคืนจากคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันที่นี่เป็นสถานที่จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสู้รบ อาทิ เครื่องบินขับไล่ F-5, ปืนใหญ่, รถสายพานลำเลียงพล, ซากรถถัง, รถแทรกเตอ,ร์ บังเกอร์สำหรับหลบภัย และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้ออื่น ๆ และยังมีอาคารสำหรับการบรรยายถึงเหตุการณ์สู้รบดังกล่าวด้วย

7. อ่างเก็บน้ำรัตนัย

15 ที่เที่ยวเขาค้อ

          อ่างเก็บน้ำรัตนัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีความจุราว ๆ 2,020,000 ลูกบาศก์เมตร บริเวณดดยรอบอ่างเก็บน้ำจะเต็มไปด้วยป่าสนและพืชพรรณนานาชนิด มีภูเขาโอบล้อม บรรยากาศสวยงามและโรแมนติกมาก ๆ ในช่วงหน้าหนาว จะมีไอหมอกลอยละล่องอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนแบบชิล ๆ

8. น้ำตกศรีดิษฐ์

15 ที่เที่ยวเขาค้อ

          น้ำตกศรีดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่บ้านร่มโพธิ์-ร่มไทร ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและห้ามพลาดของเมืองเขาค้อ เป้นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำมากมายจะไหลลงผ่านหน้าผาหินกว้าง ก่อนไหลลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเล่นน้ำแลนั่งพักผ่อนกันได้บริเวณนี้ นอกจากนี้ยังมีครกกระเดื่อง ซึ่งครั้งหนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์ได้ใช้ในการตำข้าวเพื่อผลิตอาหารให้กับทหารคอมมิวนิสต์แสดงให้ดูอยู่ด้วย

9. จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ

15 ที่เที่ยวเขาค้อ

          จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2258 ในตำบลหนองแม่นา เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเขาค้อ โดยจะสามารถมองเห็นภูเขาน้อยใหญ่ รวมทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถมาชมพระอาทิตย์ขึ้นกันได้ที่บริเวณนี้ มีศาลานั่งพักผ่อน ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อย่างอลังการ ควรมาถึงจุดนี้ประมาณ 05.30 น.

10. แก่งบางระจัน

15 ที่เที่ยวเขาค้อ

          แก่งบางระจัน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ มีลักษณะเป็นแก่งหินขวางลำน้ำเข็ก และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่ชมแมงกระพรุนน้ำจืดที่หายากมาก ในฤดูฝนจะมีน้ำอยู่เต็มแก่ง ทำให้สามารถล่องเรือชมความสวยงามของผืนป่าที่อยู่ทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้ำเข็กได้อย่างดี ซึ่งทั้งสองฟากฝั่งก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย มีบรรยากาศคล้ายกับป่าดึกดำบรรพถ์เลยทีเดียว และถ้าโชคดีก็จะได้เห็นแมงกระพรุนน้ำจืด (Freshwater Jellyfish) ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่หายากมาก พบเพียง 5 แห่งในโลกเท่านั้น

          และเมื่อล่องเรือตามลำน้ำเข็กไปเรื่อย ๆ จะพบกับแก่งสอง ที่นี่จะมีโป่งเกลือ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของผีเสื้อ เราจึงจะได้เห็นผีเเสื้อจำนวนมากมายในบริเวณนี้อีกด้วย

11. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง   

15 ที่เที่ยวเขาค้อ

          อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในพื้นที่เขาค้อจะเรียกว่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.8 (หนองแม่นา) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะนิยมมาเข้าเที่ยวชมอุทยานกันทางฝั่งนี้ เพื่อไปชมทุ่งหญ้าสะวันนา มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ สีเขียวขจี คล้ายกับทุ่งหญ้าในต่างประเทศเลยทีเดียว

          นอกจากนี้ก็ยังสามารถไปเที่ยวชมลานดุสิตา, ทุ่งนางพญา, ทุ่งโนนสน, สะพานแขวน, แก่งวังน้ำเย็น ฯลฯ ได้อีกด้วย ภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว หรือใครอยากนอนกางเต็นท์ก็ได้เช่นกัน

12. จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ

15 ที่เที่ยวเขาค้อ
ภาพจาก Jarun Tedjaem / Shutterstock.com

          จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อที่ได้รับความนิยมจากนักล่าหมอกค่อนข้างมาก ด้วยจุดนี้สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้แบบอลังการดาวล้านดวง สามารถเก็บภาพความประทับใจของทะเลหมอกเขาค้อได้อย่างเต็มอิ่มที่สุด หรือถ้าไม่มีทะเลหมอก ก็ยังสามารถมองเห็นขุนเขาต่าง ๆ ได้แบบกว้างไกลสุดลูกหูลุกตา

13. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ


15 ที่เที่ยวเขาค้อ

          ใครอยากมีรูปถ่ายชิค ๆ คู่กับกังหันลมบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองนอก ต้องไม่พลาดไปเดินถ่ายรูปเล่นกันที่ทุ่งกังหันลม บ้านเพชรดำ หรือที่เรียกกันว่า ทุ่งกังหันลมเขาค้อ ซึ่งมีกังหันลมสีขาวสูงกว่า 100 เมตร จำนวน 24 ต้น ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา รอบข้างเป็นทุ่งหญ้ากว้าง ๆ สามารถเดินถ่ายรูปได้อย่างจุใจ อากาศเย็นสบายเพราะตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน

14. จุดชมวิววัดกองเนียม

          จุดชมวิววัดกองเนียม ตั้งอยู่ด้านหลังวัดกองเนียม ตำบลเขาค้อ เป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้อย่างสวยงามเช่นกัน โดยเฉพาะยามเช้าที่อากาศจะเย็นสบายสดชื่น มีแสงอาทิตย์สีทองอ่อน ๆ สาดส่องลงสู่ทะเลหมอกบาง ๆ เหนือขุนเขา เป็นความสวยงามของธรรมชาติที่อยากให้ได้ไปสัมผัสกันสักครั้ง

15. บ้านไร่ไออุ่น ไร่สตรอว์เบอร์รีเขาวงกต

15 ที่เที่ยวเขาค้อ

          บ้านไร่ไออุ่น ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นที่รู้จักกันดีว่าที่นี่คือแหล่งผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดสารพิษ ได้รับรองมาตรฐาน (GAP) จากกรมวิชาการเกษตรเป็นรายแรกของอำเภอเขาค้อ ซึ่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ตรงไร่สตรอว์เบอร์รีเขาวงกต โดยการออกแบบแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รีให้มีลักษณะเป็นเขาวงกต เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมการชมสวนและเก็บสตรอว์เบอร์รีมากยิ่งขึ้น

          ไม่น่าเชื่อนะคะ ว่าอำเภอเล็ก ๆ อย่างเขาค้อ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ เยอะมากมายขนาดนี้ และยังเป็นจุดชมะเลหมอกที่โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยอีกต่างหาก ไม่ว่าจะร้อน ฝน หรือหนาว เขาค้อก็งดงามน่าเที่ยวทุกฤดูกาล จัดทริปครั้งต่อไป เผื่อใจให้กับเขาค้อบ้างนะคะ :)

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ททท., citieshiddengemsthailand.com, ททท., ททท., ททท., ททท., park.dnp.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
15 ที่เที่ยวเขาค้อ เมืองประวัติศาสตร์และสายหมอกสุดตระการตา อัปเดตล่าสุด 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14:18:13 100,086 อ่าน
TOP