x close

ไหว้พระ 9 วัด ลำปาง เสริมสร้างสิริมงคล พร้อมชมศิลปะโบราณล้ำค่า

          เที่ยวลำปาง จัดทริปไหว้พระทำบุญเบา ๆ กับไหว้พระ 9 วัด ลำปาง เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัว พร้อมเที่ยวชมความงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมแบบโบราณแห่งเมืองเขลางค์นคร

          จังหวัดลำปาง หรือที่ชาวล้านนาเรียกกันว่าเมืองเขลางค์นคร เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามโดดเด่น โดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะผ่านมากี่พันปี ความงดงามของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ก็ยังไม่เสื่อมคลายหายไป และหลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวคงจะคุ้นหูกับชื่อวัดพระบาทปู่ผาแดง (วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์) และวัดพระธาตุดอยพระฌาน ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขา มีความสวยงามและอันซีนมาก ๆ วันนี้เราจึงอยากจะแนะนำวัดอื่น ๆ ในลำปางให้ได้รู้จักกันบ้าง เผื่อใครไปเที่ยวลำปางก็จะได้แวะไปทำบุญขอพรกัน

1. วัดพระธาตุลำปางหลวง

          วัดเก่าแก่ของเมืองลำปาง บริเวณถนนลำปาง-เกาะคา ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและวิหารต่าง ๆ ที่สร้างด้วยไม้งดงาม ในส่วนของพระธาตุลำปางหลวงมีลักษณะขององค์เป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่าง ๆ ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีฉลู ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุจากพระนลาฏข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่

ไหว้พระลำปาง

          ในส่วนของวิหารหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2019 โดยเจ้าหมื่นคำเป๊ก ภายในมีซุ้มปราสาททองเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง ด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ บนแผงไม้คอสองมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่งดงามเรื่องทศชาติและพรหมจักร นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายภายในวัด ที่นี่จึงเป็นแลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดของเมืองลำปางเลยทีเดียว

2. วัดพระธาตุเสด็จ

          ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ก็คือ องค์พระธาตุเสด็จ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา เป็นศิลปะสมัยเชียงแสน กว้าง 7 วา สูง 15 วา คล้ายพระธาตุลำปางหลวงแต่องค์เล็กกว่า และมีสีเหลืองทองอร่าม ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีวิหารใหญ่ เรียกว่า วิหารกลาง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางลีลาองค์ใหญ่ นามว่า หลวงพ่อห้ามญาติ ไม่ว่าใครได้มาเที่ยวลำปางจะต้องมากราบไหว้เพื่อขอพร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ watsadet.ac.th

ไหว้พระลำปาง

3. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

          ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จึงเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่อเมืองลำปาง มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ด้านหลังมณฑปสวยสง่าตามแบบศิลปะพม่า ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักจะมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ไหว้พระลำปาง
ภาพจาก Ford Contributor / Shutterstock.com

4. วัดศรีรองเมือง

          ตั้งอยู่ที่ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2448 เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของวิหารไม้ที่โดดเด่น มีลักษณะเป็นวิหารหลังใหญ่ตามแบบศิลปะพม่า มีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย ด้านในเป็นเพดานไม้แกะสลัก และเสากลมใหญ่ ตกแต่งด้วยกระจกหลากสี มีความประณีต บรรจงวิจิตรสวยงาม และยังมีพระประธานไม้สักทองอายุกว่า 100 ปี มีความสวยงามเป็นอย่างมาก

ไหว้พระลำปาง

5. วัดพระธาตุจอมปิง

          ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุจอมปิง เป็นอีกหนึ่งวัดโบราณที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา มีพระธาตุและวิหารที่งดงาม แต่สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ก็คือภาพเงาสะท้อนกลับหัวของพระธาตุที่เกิดขึ้นภายในอุโบสถตลอดเวลาที่มีแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน และยังมีโบราณวัตถุจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมด้วย

ไหว้พระลำปาง


6. วัดศาสนโชติการาม

          วัดศาสนโชติการาม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดป่าฝาง ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความโดดเด่นทั้งตัวพระธาตุและวิหารไม้สัก ซึ่งสร้างขึ้นตามแบบศิลปะพม่า โดยเฉพาะวิหารไม้ที่อยู่ใกล้กับพระธาตุ ซึ่งมีหลังคาซ้อนกันเป็นชั้น ๆ งดงามและน่าศรัทธาสุด ๆ

7. วัดปงยางคก

          ตั้งอยู่ที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ภายในวัดเต็มไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่ามากมาย สิ่งที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเมื่อมาถึงวัดปงยางคก หนึ่งในนั้นก็คือ การเยี่ยมชมวิหารจามเทวี ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1253 มีลักษณะเป็นวิหารไม้อันงดงาม มีหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น ด้านในวิหารส่วนแรกจะเปิดโล่ง และส่วนสุดท้ายของวิหารจะมีผนังก่ออิฐฉาบปูนทึบ 3 ด้าน ตามแบบศิลปะล้านนา ยุคหริภุญชัย สกุลช่างเขลางค์ สวยงามน่าไปเที่ยวชมมาก ๆ

ไหว้พระลำปาง

8. วัดอักโขชัยคีรี

          ตั้งอยู่บริเวณ กม.ที่ 50 บนทางหลวงหมายเลข 1035 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โดดเด่นด้วยวิหารบนเขาสูง ต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 227 ขั้น ด้านบนมีทั้งวิหารและพระธาตุ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ เรียกว่า พระศากยมุณีคีรีอักโข ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองแจ้ห่มให้ความเคารพศรัทธาอย่างมาก สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้อยู่ตรงที่ปรากฏการณ์เงาสะท้อนภาพหัวกลับของพระธาตุ ที่จะสามารถชมได้ภายในวิหารชมเงา โดยภาพที่ปรากฏจะเป็นภาพสีของพระธาตุกลับหัวอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีหินไม้โบราณ เป็นซากไม้ดึกดำบรรพ์ให้ชมอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปดูเงาสะท้อนพระธาตุกลับหัว สามารถไปชมได้ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ของทุกวัน

ไหว้พระลำปาง

9. วัดเสลารัตนปัพพตาราม

          วัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน ตั้งอยู่ที่ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา เป็นวัดโบราณของเมืองลำปางที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม โดยเฉพาะพระวิหารที่สร้างโดยช่างชาวเชียงตุง โดยมีรูปแบบตามแบบศิลปะล้านนาดั้งเดิม มีลักษณะเปิดโล่ง ด้านหน้าบันประดับด้วยไม้แกะสลักวิจิตรบรรจง ในส่วนของโขงประตูก็ประดับประดาไปด้วยปูนปั้นลวดลายต่าง ๆ  รวมทั้งรูปสัตว์ตามแบบล้านนา และภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้อีกด้วย

ไหว้พระลำปาง

          ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัดสวย ๆ ในลำปางเท่านั้น เมืองนี้เขามีของดีเพียบ นอกจากจะไปเที่ยวที่เที่ยวธรรมชาติสวย ๆ กันได้แล้ว ก็ยังพักผ่อนหย่อนใจด้วยการทำบุญไหว้พระได้อีกด้วย ดีขนาดนี้อย่าปล่อยลำปางให้ผ่านไปเชียว :)

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
lampang.go.th, tourismchiangmai.org, ททท., watsadet.ac.th, lpg.onab.go.th, m-culture.go.th, citieshiddengemsthailand.com, ททท., ททท., ททท., ททท., ททท.
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระ 9 วัด ลำปาง เสริมสร้างสิริมงคล พร้อมชมศิลปะโบราณล้ำค่า อัปเดตล่าสุด 19 เมษายน 2564 เวลา 13:30:54 113,603 อ่าน
TOP