10 โครงการพระราชดำริของพระราชินี ใต้ร่มพระบารมีแห่งผืนแผ่นดินแม่

โครงการพระราชดำริของพระราชินี

          โครงการพระราชดำริของพระราชินี สัมผัสความรักจากแม่ของแผ่นดิน ที่เราคนไทยทุกคนควรได้ไปเที่ยวและไปเห็น เก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวดี ๆ จากโครงการพระราชดำริของ

          เป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เยี่ยมเยียนราษฎรทั่วผืนแผ่นดินไทย ได้เห็นทุกข์สุขของประชาชนในพระองค์ และได้รู้ถึงปัญหาต่าง ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการในพระราชดำริมากมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังสร้างความรู้ อาชีพ และรายได้ให้แก่ราษฎร

          ทั้งนี้โครงการพระราชดำริหลายแห่งยังเปิดเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก วันนี้เราเลยจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ ของพระองค์ท่านกัน มีที่ไหนน่าสนใจ ตามเรามาดูด้วยกันเลยค่ะ

1. พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการพระราชดำริของพระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles

โครงการพระราชดำริของพระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles

          ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ ตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ภายในประกอบด้วยห้องจัดแสดงต่าง ๆ ได้แก่ ห้องจัดแสดง 1 ราชพัสตราจากผ้าไทย Artitry in Silk: The Royal Style of Her Majesty Queen Sirikit และไทยพระราชนิยม Fashion Tradition: Queen Sirikit Creates National Dress for Thailand ส่วนห้องจัดแสดง 2 ห้องจัดแสดง 3 และห้องจัดแสดง 4 สะท้อนให้เห็นถึงพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

          เปิดทุกวัน เวลา 09.30-16.30 น. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 225 9430 ต่อ 245 เฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles หรือเว็บไซต์ qsmtthailand.org

2. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา

โครงการพระราชดำริของพระราชินี

          ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับราษฎรที่สำคัญ โดยมุ่งฝึกอาชีพงานศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช การแกะสลัก การจักสาน การทำตุ๊กตา การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การทำเครื่องเรือน การทอผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า การย้อมสี ช่างเชื่อม และเครื่องเคลือบดินเผา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะส่งไปจำหน่ายที่ร้านจิตรลดาแต่ละสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 035 366 252 หรือ เฟซบุ๊ก ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

3. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

          สถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลแก่นักท่องเที่ยวและชมความน่ารักของเต่าทะเล พร้อมฟังการบรรยายเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ ภายในศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลแห่งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของอาคารบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยว พร้อมรับชมวีดิทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตของเจ้าเต่าทะเล และส่วนของบ่ออนุบาลเต่าทะเล ที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นทุกขั้นตอนของการอนุบาลลูกเต่าก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล โทรศัพท์ 038 431 477 หรือ เฟซบุ๊ก ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และ เว็บไซต์ acdc.navy.mi.th

4. โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

โครงการพระราชดำริของพระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Beta Loveforever

โครงการพระราชดำริของพระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Beta Loveforever

          นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาที่นี่ ล้วนแล้วแต่ประทับใจกับภาพทิวของต้นสนที่เรียงรายอยู่รอบอ่างเก็บน้ำ ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาที่เขียวขจี จากเดิมที่เคยเป็นสถานที่ปลูกฝิ่นของชาวเขา ปัจจุบันปางอุ๋งได้กลายมาเป็นแหล่งปลูกพืชที่น่าสนใจหลายชนิด เช่น อะโวคาโด พลับ สาลี่ บ๊วย อีกทั้งยังมีการตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวรวมถึงนักท่องเที่ยวยังนิยมล่องแพชมทัศนียภาพในทะเลสาบ ที่ทั้งสวยงามและประทับใจแบบไม่รู้ลืม

5. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ

โครงการพระราชดำริของพระราชินี

          โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากราษฎรชาวอ่างทองเดือดร้อนจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2549 พระองค์ทรงให้จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ราษฎรที่ประสบภัยมีงานทำ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการปลูกผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ แปลงเพาะเห็ด และสวนป่า เป็นต้น

          นอกจากนี้ยังมีศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดท่าสุทธาวาส เป็นอีกหนึ่งโครงการสร้างรายได้แก่ราษฎร นักท่องเที่ยวสามารถชมวิธีสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววัง พร้อมกับการจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา อีกทั้งยังส่งออกไปขายทั่วโลก ท่ามกลางทัศนียภาพอันร่มรื่นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

6. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โครงการพระราชดำริของพระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โครงการพระราชดำริของพระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

          ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่ง ปัจจุบันมีพื้นที่รองรับกิจกรรมและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมใหม่ ๆ ทั้งด้านการศึกษาวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ การท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษาเชิงนิเวศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายเส้นทาง เช่น เส้นทาง Banana Avenue แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เส้นทางวัลยชาติ เส้นทางสวนรุกขชาติ น้ำตกแม่สาน้อย เป็นต้น

          เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053 841 234 หรือ เฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หรือเว็บไซต์ qsbg.org

7. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

โครงการพระราชดำริของพระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

          ตั้งอยู่ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน หลังจากที่ครั้งหนึ่ง พื้นที่นี้ได้เคยเป็นป่าเสื่อมโทรม พลาดไม่ได้กับเส้นทางเดิน "ต้นโกงกางประวัติศาสตร์" ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้ที่ศูนย์แห่งนี้ และถือได้ว่าเป็นไม้เด่นประจำที่นี่เลยก็ว่าได้

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 032 632 255, 086 607 7712 หรือ เฟซบุ๊ก ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี และเว็บไซต์ pttplc.com

8. โครงการป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้ว

          ตั้งอยู่ที่อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ที่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศ ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นว่าป่าไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ถูกแผ้วถางทำลายอย่างรวดเร็ว จึงทรงมีพระราชดำริให้มีการชักชวนประชาชนทั่วไป และข้าราชการส่วนต่าง ๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรัก และหวงแหนป่าไม้ ส่งผลให้วันนี้ชาวบ้านมีน้ำใช้ และสามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตร และมีแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาให้กับชุมชนอีกด้วย

9. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์

          ตั้งอยู่ที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แต่เดิมผ้าไหมบ้านสมพรรัตน์ เป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงมาช้านาน ที่เกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ และเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสร็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านขอนแป้น ตำบลคอแลน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ได้มีกลุ่มราษฏรทูลเกล้าฯ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เมื่อทอดพระเนตรเห็นว่าเป็นผ้าไหมที่มีความงดงาม ได้ทรงพระราชทานเงินเพื่อเป็นทุนแก่กลุ่มสมาชิกดังกล่าวและทรงรับไว้เป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ โทรศัพท์ 087 020 3724

10. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

          ตั้งอยู่ที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ภายในโครงการมีกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมด้านเกษตรกรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา โดยศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้เกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนที่ดินทำกิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ให้แก่ราษฎร นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้

          โครงการทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากโครงการในพระราดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งช่วยให้ราษฎรไทยทุกคนได้กินดีอยู่ดีบนผืนแผ่นดินแม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อคืนกลับไปยังชุมชน อย่างไรก็ตามหากมีโอกาสเราอยากชวนให้ทุกคนได้เดินทางออกมาเที่ยว และซึมซับเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวดี ๆ จากโครงการพระราชดำริกันค่ะ ^ ^

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles, เว็บไซต์ qsmtthailand.org, เฟซบุ๊ก ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, เฟซบุ๊ก ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ, เว็บไซต์ acdc.navy.mi.th, เฟซบุ๊ก Beta Loveforever, เฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, เว็บไซต์ qsbg.org, เฟซบุ๊ก ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 โครงการพระราชดำริของพระราชินี ใต้ร่มพระบารมีแห่งผืนแผ่นดินแม่ โพสต์เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 18:41:12 10,263 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: 10 โครงการพระราชดำริของพระราชินี ใต้ร่มพระบารมีแห่งผืนแผ่นดินแม่ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP