x close

พาทัวร์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แหล่งความรู้แห่งใหม่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

          ชมบรรยากาศหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 เมษายน 2560

          วันที่ 7 เมษายน 2560 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าทดลองใช้ระบบ รวมถึงแนะนำพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของหอสมุดที่ทั้งสวยงามและทันสมัย (เพียงหนึ่งวันเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 เมษายน 2560) เพื่อเป็นอีกหนึ่งสถานที่แหล่งรวมองค์ความรู้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืน วันนี้เราเลยถือโอกาสพาทัวร์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครกันแบบทุกซอกทุกมุม ไม่เสียเวลา...ตามเรามาดูด้วยกันเลยดีกว่า

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร


หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนตะนาว ใกล้กับสี่แยกคอกวัว สถานที่แห่งนี้กำลังเป็นแหล่งความรู้ใหม่ใจกลางเมืองหลวง ที่ไม่ว่าใคร (ทั้งชาวไทยและต่างชาติ) ก็สามารถเข้าใช้บริการได้ โดดเด่นด้วยรูปทรงตึกอาคารสไตล์อาร์ต เดคโค ที่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตก ผสมผสานการตกแต่งแบบศิลปะไทย แค่เพียงในส่วนความสวยงามของอาคารที่ดูโอ่โถงและโปร่งสบาย ก็ชวนให้เราอยากเข้าไปใช้บริการอยู่ไม่น้อย

         ภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) แบ่งออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน ได้แก่

         ชั้นที่ 1 เป็นในส่วนของโถงต้อนรับ จะจัดสรรให้มีนิทรรศการหมุนเวียน โซนสืบค้นข้อมูล ห้องสมุดสำหรับผู้พิการ ห้องฉายภาพยนตร์ และ Book Cafe\'

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         ในส่วนนี้ยังความพิเศษของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครที่จัดไว้ให้สำหรับคนพิการ นั่นคือ "ห้องสมุดสำหรับคนพิการ" ซึ่งจะมีชั้นหนังสือเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา รวมไปถึงยังไฟล์เสียงหนังสือต่าง ๆ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         มีห้องฉายภาพยนตร์ ที่จัดฉายภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ คอยให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         นอกจากนี้ยังมีในส่วนชั้น M (ชั้นลอย) จะเป็นโซนห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน ในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่ให้เด็ก ๆ ทั้งหลายได้ปลดปล่อยจินตนาการได้อย่างเต็มที่ มีหนังสือนิทานหลากหลายให้เลือกอ่าน ที่นี่เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นขนาดย่อม ที่ให้เด็ก ๆ ได้เข้ามาใช้บริการ

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         ชั้นที่ 2 เป็นโซนหนังสือต่างประเทศและหนังสือทั่วไป

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         และยังจะมี "ห้องเงียบ" หรือพื้นที่ส่วนตัวที่จัดแยกไว้สำหรับคนที่ต้องการทำกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         ชั้นที่ 3 เปิดโลกกว้างไปกับหนังสือหมวดประเทศเพื่อนบ้าน (อาเซียน) วรรณกรรมต่างประเทศ และหนังสือหายาก

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         หอจดหมายเหตุ รวมไปถึงหอเกียรติยศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหอเกียรติยศนักประพันธ์และกวีแห่งชาติ ซึ่งจะจัดแสดงไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนทุกยุคสมัย

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         รวมถึงยังได้เดินชมนิทรรศการหมุนเวียน ปัจจุบันทางหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้จัดนิทรรศการ "แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา" เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         ปัจจุบันมีหนังสือที่รวบรวมอยู่ภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 41,053 เล่ม ซึ่งมีทั้งในส่วนของการซื้อและการบริจาคสนับสนุนจากองค์การต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป รวมถึงทั้งชาวต่างชาติสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร รวมถึงยังมีการบริการระบบสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น สามารถยืม-คืนหนังสือและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          ค่าสมัครสมาชิก

          - อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 5 บาท/ปี
          - อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท/ปี

          ค่าประกันหนังสือ

          - อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 20 บาท
          - อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 40 บาท

         ถ้าสมาชิกส่งหนังสือคืนเกินกำหนด ต้องชำระค่าปรับวันละ 1 บาท/เล่ม และกรณีทำหนังสือหายหรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาในท้องตลาด หรือหาหนังสือใหม่มาใช้คืน ทั้งนี้ในช่วงทดลองการให้บริการอาจจะยังไม่มีการยืม-คืนหนังสือ แต่สามารถเข้ามาอ่านหนังสือ เยี่ยมชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ (ในส่วนของชาวต่างชาติสามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการแสดง Passport)

         วิธีการยืม-คืนหนังสือของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         1. เมื่อได้หนังสือที่ต้องการยืม ผู้ใช้บริการสามารถมาดำเนินการยืมหนังสือได้ที่จุดบริการยืม-คืนหนังสือ บริเวณโถงทางเข้าชั้น 1

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         2. นำบัตรสมาชิกสแกนเข้าที่เครื่อง และเลือกที่บริการยืมหนังสือ

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         3. จากนั้นเครื่องจะทำการพิมพ์รายการยืมหนังสือออกมาให้ผู้บริการได้รับทราบ เท่านี้เป็นอันเรียบร้อย

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

         (*** ขั้นตอนการยืมหนังสือดังกล่าวเป็นขั้นตอนเดียวกับบริการการคืนหนังสือ)

          หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปทดลองเข้าใช้บริการวันที่ 7 เมษายน 2560 (เพียงหนึ่งวันเท่านั้น ตั้งแต่ เวลา 08.00-21.00 น.) และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.00-21.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. (ปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

          ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหน เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ก็สามารถเข้ามาตักตวงคลังความรู้ ณ ที่แห่งนี้กันได้แบบไม่จำกัด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 245 4171 หรือ เฟซบุ๊ก หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พาทัวร์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แหล่งความรู้แห่งใหม่ อัปเดตล่าสุด 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10:06:21 11,653 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP