วันท่องเที่ยวโลก 27 กันยายน เหตุใดเรื่องเที่ยวถึงสำคัญ

วันท่องเที่ยวโลก

          วันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) 27 กันยายนของทุกปี เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจโลก

          องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 27 กันยายนของทุกปี เป็น "วันท่องเที่ยวโลก" เชื่อว่าหลายคนน่าจะแอบสงสัยว่าวันท่องเที่ยวโลกมีประวัติที่มาที่ไปอย่างไร และสำคัญแค่ไหน วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน


วันท่องเที่ยวโลก

          องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายนของทุกปี เป็น "วันท่องเที่ยวโลก" โดยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2523 จากมติเห็นชอบของที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลก อันนำไปสู่การกำหนดบทบัญญัติแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสากลในอนาคต

          ใคร ๆ ก็รู้ว่าการเดินทางหรือการท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ การเดินทางไปในที่ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลาย ทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างที่มนุษย์เรามีร่วมกัน เหล่านี้เป็นเหตุผลหลักสำคัญที่ องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ต้องการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ได้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวในแง่ของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิก ขณะเดียวกันยังเป็นการกำหนดและวางแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว อันเกิดจากความร่วมมือกันของประเทศสมาชิก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย


วันท่องเที่ยวโลก
ภาพจาก joyful / shutterstock.com

          ทั้งนี้การจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกจะจัดขึ้นในแต่ละประเทศสมาชิก และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามทวีปและภูมิภาคของโลก ซึ่งประเทศสมาชิกประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกทวีปประมาณ 155 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) 7 ดินแดน และมากกว่า 400 สมาชิกสมทบที่เป็นตัวแทนขององค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมการท่องเที่ยวและหน่วยงานการท่องเที่ยวของท้องถิ่นต่าง ๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism), www2.unwto.org และ เฟซบุ๊ก World Tourism Organization (UNWTO)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันท่องเที่ยวโลก 27 กันยายน เหตุใดเรื่องเที่ยวถึงสำคัญ โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2559 เวลา 15:25:43 4,216 อ่าน
TOP