พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม เปิดให้ชม 19 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60


          พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (Queen Savang Vadhana Museum) ภายในวังสระปทุม ที่ประทับปัจจุบันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้เข้าเที่ยวชมตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น เป็นที่เที่ยวกรุงเทพฯ ที่ไม่ควรพลาด

          คงจะหาโอกาสได้ยากที่จะได้เข้าไปเที่ยวชม "พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า" ซึ่งตั้งอยู่ภายในวังสระปทุม เลขที่ 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ อันเป็นที่ประทับปัจจุบันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และล่าสุดทางพิพิธภัณฑ์ได้เปิดการเข้าชมอีกครั้งในปีนี้ โดยจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-15.00 น. (เว้นวันอาทิตย์) ท่านผู้สนใจสามารถจองรอบเข้าชมได้ที่เบอร์ 02-252-1965-67 ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


           เดิมทีวังสระปทุมแห่งนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459-2498 จากนั้นก็ได้มาเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระลึกถึงพระราชปรารภแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงจัดการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นสนองพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เพื่อดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว และได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมเรื่อยมา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง


           และในปีนี้ทางพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมอีกครั้ง โดยจะแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ

           1. หอนิทรรศการ เป็นอาคารชั้นเดียว จัดแสดงสารคดีเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และนิทรรศการเกี่ยวกับการบูรณะพระตำหนักใหญ่ รวมทั้งจัดนิทรรศการชั่วคราวในหัวข้อต่าง ๆ

           2. พระตำหนักใหญ่ เป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 จนเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2498 มีการจัดห้องต่าง ๆ ไว้เป็น 3 ช่วงเวลา คือ

           - ช่วงที่ 1 ช่วงของการสร้างพระตำหนักแล้วเสร็จ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) เสด็จฯ กลับจากต่างประเทศมาประทับอยู่ เกิดเหตุการณ์สำคัญอันเป็นมงคลในประวัติศาสตร์ไทย คือมีการจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งยังทรงเป็น นางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาพระราชทานน้ำสังข์ ณ พระตำหนักใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463

           - ช่วงที่ 2 ช่วงที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงอภิเษกสมรสและมีพระราชธิดาแล้วหนึ่งพระองค์ ทรงพาครอบครัวเสด็จฯ กลับจากประเทศอังกฤษ และมาประทับอยู่ที่วังสระปทุมอีกวาระหนึ่ง การจัดสิ่งของเครื่องใช้ในห้องแสดงของพิพิธภัณฑ์ในช่วงนี้ ได้แก่ ห้องเทาและห้องทรงพระอักษร

           - ช่วงที่ 3 ช่วงเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ มีพระราชโอรสเพิ่มขึ้นอีก 2 พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์ เสด็จฯ กลับจากสหรัฐอเมริกาพร้อมครอบครัว จัดแสดงในห้องทรงพระสำราญ ห้องทรงนมัสการ และห้องพระบรรทม


           บริเวณเฉลียงพระตำหนักใหญ่ชั้นบนยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วงปลายสมัยสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เวลาที่พระองค์ทรงตื่นบรรทม พระองค์จะเสด็จออกมาประทับที่เฉลียงตลอดทั้งวัน ยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493

           นอกจากนี้ก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจัดแสดงอยู่ด้วย

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : Queen Savang Vadhana Museum

วังสระปทุม เปิดให้เข้าชม 2559

          รายละเอียดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (Queen Savang Vadhana Museum) ภายในวังสระปทุม สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-15.00 น. (เว้นวันอาทิตย์) ทางเข้าพิพิธภัณฑ์จะอยู่ใกล้โรงแรมสยามเคมปินสกี้ (Siam Kempinski Hotel Bangkok) ใกล้ศาลปู่โสม

           ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ : บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ท่านละ 150 บาท นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท สำหรับผู้ที่สนใจต้องทำการโทร. จองล่วงหน้า สามารถจองรอบเข้าชมได้ที่เบอร์ 0 2252 1965-67 ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

           หากนัดหมายรอบเข้าชมแล้ว รบกวนโอนค่าเข้าชมเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738 2 49888 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จากนั้น ส่งสำเนาเอกสารโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลผู้จอง หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลาเข้าชม มาที่โทรสาร 0 2257 0941

           การแต่งกายเข้าชม : ชุดไว้ทุกข์ สวมเสื้อมีแขน สตรีสวมกระโปรง บุรุษสวมกางเกงขายาว รองเท้าสุภาพ

           ร้านจำหน่ายอาหารว่างและของที่ระลึก และกิจกรรมฝึกอบรม : พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีร้านจำหน่ายอาหารว่างและของที่ระลึก เปิดให้บริการระหว่างกลางเดือนธันวาคม-31 มีนาคม 2560 ในวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์) เวลา 10.00-16.30 น. ***ในวันเสาร์มีกิจกรรมฝึกอบรมการทำอาหารและงานฝีมือ***

           ข้อปฏิบัติในพิพิธภัณฑ์ :
          - กรุณาแต่งกายสุภาพ สตรีสวมกระโปรง บุรุษสวมกางเกงขายาว ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขน และกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าสุภาพ
          - กรุณางดถ่ายภาพและวีดิทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
          - กรุณาฝากสัมภาระทั้งหมด รวมถึงกล้องและโทรศัพท์มือถือ ที่จุดรับฝากของ (Locker)
          - งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปยังพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ


           การเดินทางมายังวังสระปทุมสามารถเดินทางมาชมพิพิธภัณฑ์ได้สะดวกหลายทาง

           ●  1. รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีสยาม
           ●  2. รถประจำทางสาย 15, 25, 40, 54, 79, 204, 501 และ 509
           ●  3. รถยนต์ส่วนตัว จอดรถได้ที่อาคารจอดรถสยาม หรืออาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-252-1965-7, 02-251-3999 ต่อ 201, 202 และ 230 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. และเว็บไซต์ queensavang.org

           หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จะปิดทำการระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559-3 มกราคม 2560 ค่ะ (พิพิธภัณฑ์หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
, queensavang.org, sac.or.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม เปิดให้ชม 19 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 โพสต์เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 17:10:03 68,399 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP