พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม เปิดให้ชม 19 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60

วังสระปทุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : Queen Savang Vadhana Museum

          พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (Queen Savang Vadhana Museum) ภายในวังสระปทุม ที่ประทับปัจจุบันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้เข้าเที่ยวชมตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น เป็นที่เที่ยวกรุงเทพฯ ที่ไม่ควรพลาด

          คงจะหาโอกาสได้ยากที่จะได้เข้าไปเที่ยวชม "พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า" ซึ่งตั้งอยู่ภายในวังสระปทุม เลขที่ 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ อันเป็นที่ประทับปัจจุบันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และล่าสุดทางพิพิธภัณฑ์ได้เปิดการเข้าชมอีกครั้งในปีนี้ โดยจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-15.00 น. (เว้นวันอาทิตย์) ท่านผู้สนใจสามารถจองรอบเข้าชมได้ที่เบอร์ 02-252-1965-67 ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


วังสระปทุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : Queen Savang Vadhana Museum

           เดิมทีวังสระปทุมแห่งนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459-2498 จากนั้นก็ได้มาเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระลึกถึงพระราชปรารภแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงจัดการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นสนองพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เพื่อดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว และได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมเรื่อยมา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

วังสระปทุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : Queen Savang Vadhana Museum

           และในปีนี้ทางพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมอีกครั้ง โดยจะแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ

           1. หอนิทรรศการ เป็นอาคารชั้นเดียว จัดแสดงสารคดีเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และนิทรรศการเกี่ยวกับการบูรณะพระตำหนักใหญ่ รวมทั้งจัดนิทรรศการชั่วคราวในหัวข้อต่าง ๆ

           2. พระตำหนักใหญ่ เป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 จนเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2498 มีการจัดห้องต่าง ๆ ไว้เป็น 3 ช่วงเวลา คือ

           - ช่วงที่ 1 ช่วงของการสร้างพระตำหนักแล้วเสร็จ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) เสด็จฯ กลับจากต่างประเทศมาประทับอยู่ เกิดเหตุการณ์สำคัญอันเป็นมงคลในประวัติศาสตร์ไทย คือมีการจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งยังทรงเป็น นางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาพระราชทานน้ำสังข์ ณ พระตำหนักใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463

           - ช่วงที่ 2 ช่วงที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงอภิเษกสมรสและมีพระราชธิดาแล้วหนึ่งพระองค์ ทรงพาครอบครัวเสด็จฯ กลับจากประเทศอังกฤษ และมาประทับอยู่ที่วังสระปทุมอีกวาระหนึ่ง การจัดสิ่งของเครื่องใช้ในห้องแสดงของพิพิธภัณฑ์ในช่วงนี้ ได้แก่ ห้องเทาและห้องทรงพระอักษร

           - ช่วงที่ 3 ช่วงเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ มีพระราชโอรสเพิ่มขึ้นอีก 2 พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์ เสด็จฯ กลับจากสหรัฐอเมริกาพร้อมครอบครัว จัดแสดงในห้องทรงพระสำราญ ห้องทรงนมัสการ และห้องพระบรรทม


           บริเวณเฉลียงพระตำหนักใหญ่ชั้นบนยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วงปลายสมัยสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เวลาที่พระองค์ทรงตื่นบรรทม พระองค์จะเสด็จออกมาประทับที่เฉลียงตลอดทั้งวัน ยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493

           นอกจากนี้ก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจัดแสดงอยู่ด้วย

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : Queen Savang Vadhana Museum

วังสระปทุม เปิดให้เข้าชม 2559

          รายละเอียดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (Queen Savang Vadhana Museum) ภายในวังสระปทุม สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-15.00 น. (เว้นวันอาทิตย์) ทางเข้าพิพิธภัณฑ์จะอยู่ใกล้โรงแรมสยามเคมปินสกี้ (Siam Kempinski Hotel Bangkok) ใกล้ศาลปู่โสม

           ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ : บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ท่านละ 150 บาท นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท สำหรับผู้ที่สนใจต้องทำการโทร. จองล่วงหน้า สามารถจองรอบเข้าชมได้ที่เบอร์ 0 2252 1965-67 ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

           หากนัดหมายรอบเข้าชมแล้ว รบกวนโอนค่าเข้าชมเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738 2 49888 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จากนั้น ส่งสำเนาเอกสารโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลผู้จอง หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลาเข้าชม มาที่โทรสาร 0 2257 0941

           การแต่งกายเข้าชม : ชุดไว้ทุกข์ สวมเสื้อมีแขน สตรีสวมกระโปรง บุรุษสวมกางเกงขายาว รองเท้าสุภาพ

           ร้านจำหน่ายอาหารว่างและของที่ระลึก และกิจกรรมฝึกอบรม : พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีร้านจำหน่ายอาหารว่างและของที่ระลึก เปิดให้บริการระหว่างกลางเดือนธันวาคม-31 มีนาคม 2560 ในวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์) เวลา 10.00-16.30 น. ***ในวันเสาร์มีกิจกรรมฝึกอบรมการทำอาหารและงานฝีมือ***

           ข้อปฏิบัติในพิพิธภัณฑ์ :
          - กรุณาแต่งกายสุภาพ สตรีสวมกระโปรง บุรุษสวมกางเกงขายาว ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขน และกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าสุภาพ
          - กรุณางดถ่ายภาพและวีดิทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
          - กรุณาฝากสัมภาระทั้งหมด รวมถึงกล้องและโทรศัพท์มือถือ ที่จุดรับฝากของ (Locker)
          - งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปยังพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ

วังสระปทุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : Queen Savang Vadhana Museum

           การเดินทางมายังวังสระปทุมสามารถเดินทางมาชมพิพิธภัณฑ์ได้สะดวกหลายทาง

           ●  1. รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีสยาม
           ●  2. รถประจำทางสาย 15, 25, 40, 54, 79, 204, 501 และ 509
           ●  3. รถยนต์ส่วนตัว จอดรถได้ที่อาคารจอดรถสยาม หรืออาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-252-1965-7, 02-251-3999 ต่อ 201, 202 และ 230 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. และเว็บไซต์ queensavang.org

           หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จะปิดทำการระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559-3 มกราคม 2560 ค่ะ (พิพิธภัณฑ์หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
, queensavang.org, sac.or.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม เปิดให้ชม 19 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 โพสต์เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 17:10:03 68,093 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP