x close

ตามรอยพระพุทธบาท ณ ศรีปาทะ ยอดเขาแห่งศรัทธา

ศรีปาทะ ยอดเขาแห่งศรัทธา

ศรีปาทะ ยอดเขาแห่งศรัทธา

          "ศรีปาทะ" (Sri Pada) หรือรู้จักกันในชื่อ "Adam\'s Peak" เป็นยอดเขาสูงที่สำคัญของศรีลังกา ถึงแม้ว่าความสูงของเขาลูกนี้จะสูงไม่มาก (ความสูงเพียง 2,243 เมตร) แต่ความศรัทธาที่ชาวพุทธทั่วโลกมีต่อเขาลูกนี้กลับสูงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จนกล่าวได้ว่า "ศรีปาทะ" เป็นยอดเขาที่มีความสำคัญที่สุดของศรีลังกา เพราะเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากบนยอดเขานั้นเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ขณะที่ศาสนาฮินดูเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของพระศิวะ และศาสนาคริสต์เชื่อว่าเป็นรอยเท้าของอาดัม

ศรีปาทะ ยอดเขาแห่งศรัทธา

          จากตำนานในเรื่องมหาวงศ์มีอยู่ว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จโดยทางอากาศไปยังลังกาทวีป ได้ทรงสั่งสอนชาวศรีลังกาจนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับไปยังชมพูทวีป ได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ประทับรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ประดิษฐานไว้บนยอดเขา สำหรับให้ชาวลังกาได้สักการบูชาต่างพระองค์ และกลายเป็นที่แสวงบุญของพุทธศาสนิกชนมาจนทุกวันนี้

ศรีปาทะ ยอดเขาแห่งศรัทธา

ศรีปาทะ ยอดเขาแห่งศรัทธา

          รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาศรีปาทะ จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของอุดมคติสูงสุดของชาวพุทธ นั่นคือนิพพาน การขึ้นไปแสวงบุญที่ยอดเขาศรีปาทะ จึงไม่ได้มีความหมายอื่นใดมากไปกว่าช่วงระหว่างทางที่ปีนเขา คือช่วงเวลาของการฝึกตนและเตรียมตนให้พร้อม โดยมีนิพานเป็นเป้าหมายสูงสุด

ศรีปาทะ ยอดเขาแห่งศรัทธา

          ปัจจุบันช่วงฤดูการแสวงบุญยอดเขาศรีปาทะมักเริ่มต้นในช่วงธันวาคมเรื่อยไปจนถึงเมษายน ตลอดเส้นทางผู้แสวงบุญต้องใช้ความพยายามในการเดินลดเลี้ยวไปตามแนวเขาและหน้าผาตลอดเส้นทาง แต่เมื่อเดินทางไปเรื่อย ๆ ก็จะพบกับเส้นทางที่ทั้งสูงและลาดชันมากยิ่งขึ้น ช่วงเวลานี้เองที่นักแสวงบุญได้เรียนรู้ที่จะฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับทุกขณะของการย่างก้าว จนเกิดเป็นสมาธิ

ศรีปาทะ ยอดเขาแห่งศรัทธา
ภาพจาก Goran Bogicevic / shutterstock.com

          ละก็สมความปรารถนาของผู้แสวงบุญ เมื่อเดินทางมาถึงยอดเขาก็จะพบกับรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นรอยลึกในแผ่นหิน "ศรีปาทะ" ความศรัทธาที่มีต่อรอยพระพุทธบาทแห่งนี้สะท้อนผ่านฝูงชนหลากหลายเชื้อชาติที่มากราบไหว้บูชา จนพูดได้ว่า "ศรีปาทะ" เป็นยอดเขาที่หลอมรวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
sripada.org, sacredsites.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตามรอยพระพุทธบาท ณ ศรีปาทะ ยอดเขาแห่งศรัทธา อัปเดตล่าสุด 26 สิงหาคม 2558 เวลา 11:21:00 8,924 อ่าน
TOP