x close

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา

           วันเข้าพรรษานอกจากนักท่องเที่ยวหลายคนจะวางแผนเดินทางไปชมความสวยงามตระการตาของขบวนแห่เทียนพรรษาในจังหวัดอุบลราชธานี งานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกกันแล้ว หลังจากชมขบวนแห่เสร็จก็ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดี ลองแวะ "ไหว้พระ 9 วัด อุบลราชธานี" เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตกันดีกว่าค่ะ มีวัดไหนที่ไม่ควรพลาดบ้างไปดูกัน

  1.วัดทุ่งศรีเมือง

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา

          มาเริ่มต้นที่วัดแรกคือ "วัดทุ่งศรีเมือง" วัดดังประจำจังหวัดที่มีความเก่าแก่มายาวนาน ตั้งอยู่ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชม "หอไตรกลางน้ำวัดทุ่งฯ" ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนในการเก็บตำรับตำราและเอกสารสำคัญ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระอุโบสถหรือหอพระพุทธบาท สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะจำลองพระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศมาให้พุทธบริษัทที่อุบลราชธานีได้กราบไหว้ จึงให้ ครูช่าง ชาวเวียงจันทน์ดำเนินการก่อสร้าง

          พระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศ มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร หลังคาทรงไทยศิลปะเวียงจันทน์ ต่อมาได้พูนดินบริเวณลานหอพระพุทธบาท เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในฤดูฝน โดยได้สร้างเป็นเขื่อนกำแพงแก้วหอพระพุทธบาท เป็นสองชั้นรอบ ๆ พระพุทธบาท กำแพงมีขนาด กว้าง 23 เมตร ยาว 32 เมตร ภายในพูนดินให้สูงเหมือนเป็นฐานรองรับหอพระพุทธบาท โดยได้ขุดเอาดินมาจากสระด้านทิศเหนือ ซึ่งมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 24เมตร ลึก 3 เมตร (สระนี้ต่อมาภายหลังได้สร้างหอไตรไว้กลางน้ำ จึงได้ชื่อว่าสระหอไตร)

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา

          และสิ่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่วัดแห่งนี้ นั่นก็คือ "หอไตรกลางน้ำ" ตั้งอยู่ใจกลาง สระหนองหมากแซว โดยมีจุดประสงค์ใช้เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก คือคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาพื้นบ้าน รวมถึงตำราต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปท่องเที่ยวภายในวัดสามารถชมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Watthungubon.org และ เฟซบุ๊ก วัดทุ่งศรีเมือง
 
  2. วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา
 
          หรือชื่อเดิมคือ "วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์" หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดป่าใหญ่" ตั้งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา และมักจะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเสมอ สำหรับผู้สนใจเดินทางไปที่วัดแห่งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Watmahawanaram.com และ เฟซบุ๊ก วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี

  3. วัดพระธาตุหนองบัว

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา

          วัดพระธาตุหนองบัว อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร บนถนนธรรมวิถี แยกจากถนนชยางกูรไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 500 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2498 เป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ "พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์"ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้นได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้วได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์

          ภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน พระธาตุองค์เดิมมีขนาดกว้างด้านละ 5 เมตร สูงประมาณ 17 เมตร เมื่อสร้างใหม่ครอบองค์เดิม คือพระบรมธาตุที่เห็นในปัจจุบัน มีขนาดใหญ่มาก ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 17 เมตร สูง 56 เมตร เสร็จสมบูรณ์ในปี 2512 ด้านหลังของพระบรมธาตุ เป็นที่ตั้งของศาลาการเปรียญ ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี กลุ่มของฆราวาสจะรวมกันอยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็นกุฏิที่สร้างอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ส่วนกุฏิของแม่ชีจะแยกพื้นที่ไปอยู่นอกวัด สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุหนองบัว
 
   4. วัดเลียบ

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา

          วัดเลียบหรือวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ ตั้งอยู่ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง จะเป็นอีกหนึ่งวัดที่เปิดให้เข้าชมการแกะสลักเทียน พร้อมบริจาคหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว สำหรับสถานที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้ คือสถาปัตยกรรมของเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม ซึ่งหมายถึงจตุรารักษ์ ระเบียง มีขนาด 12.40x12.40 เมตร ส่วนผนังอาคารของเจดีย์ทำเป็นรูปดอกบัว 4 เหล่า ซึ่งดอกบัวหมายถึงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของวัดเพิ่มเติมได้จาก เฟซบุ๊ก วัดเลียบ อุบลราชธานี

  5. วัดหลวง

          วัดเก่าแก่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกว่าเป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2322 ตั้งอยู่ที่ถนนพรหมเทพ (ริมฝั่งแม่น้ำมูล) ระหว่างท่ากวางตุ้งกับท่าจวน (ตลาดใหญ่) ซึ่งนอกจากจะใช้พื้นที่วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุและสามเณร เผยแพร่พระพุทธศาสนา และยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้าเมืองในสมัยก่อนอีกด้วย

          สำหรับสถานที่สำคัญภายในวัดที่ไม่ควรพลาดคือ "พระเจ้าใหญ่องค์หลวง" พระพุทธรูปปางเรือนแก้วประทับนั่งขัดสมาธิราบภายในซุ้มเรือนแก้ว และ "พระแก้วไพฑูรย์" พระพุทธรูปปางสมาธิ พระแก้วที่สร้างจากหินใสจากธรรมชาติอายุกว่าร้อยปี ลักษณะองค์พระมีความใสขุ่น และเมื่อมองจากใต้ฐานจะมองเห็นสายฝน นอกจากนี้ยังมี "พระเจ้าใหญ่ปากดำ" พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย รวมถึงพระพุทธรูปอื่น ๆ รวมไปถึงวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีอีกด้วย

  6. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

          วัดสุปัฏนารามวรวิหาร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียก "วัดสุปัฏน์" พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ภายในถนนสุปัฏ ตำบลในเมือง โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เริ่มสร้างวัดในปี พ.ศ. 2393 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2396 สำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเดินทางเข้าไปกราบไหว้ภายในวัดคือ "พระอุโบสถ" การผสมผสานรูปแบบทางศิลปกรรมถึง 3 ชนชาติ โดยส่วนหลังคาเป็นศิลปะแบบไทย ส่วนกลางเป็นศิลปะแบบเยอรมัน และส่วนฐานเป็นศิลปะแบบขอมโบราณ นอกจากนี้ยังมี "ถ้ำหมาไน" ซึ่งเป็นจารึกสมัยขอมโบราณและทับหลังที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดตั้งหอพิพิธภัณฑ์ สถานที่เก็บวัตถุโบราณที่เปิดไว้ให้นักท่องเที่ยวแวะไปชมวัตถุโบราณต่าง ๆ อีกด้วย

  7. วัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดศรีอุบลรัตนาราม
ภาพจาก ททท.

          หรือชื่อเดิมคือ "วัดศรีทอง" ตั้งอยู่ตำบลในเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จุดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่พระอุโบสถ ซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์จัตุรมุข วัดเบญจมบพิตร จากกรุงเทพฯ ภายในประดิษฐาน "พระแก้วบุษราคัม" และพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องขนาดเล็กสร้างจากบุษราคัม นอกจากนี้ในส่วนบริเวณวัดยังมีศาลาการเปรียญเก่าหลังงามทำด้วยไม้แกะสลัก ทาสีแดง ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น ผ้าพิมพ์โบราณอายุกว่า 100 ปี "ฮางฮด" หรือรางน้ำสำหรับสรงพระพุทธรูปและพระสงฆ์ในวันสงกรานต์ รวมทั้งภาพถ่ายเก่าแก่และพระพุทธรูปสลักไม้จำนวนมาก

8. วัดแจ้ง

          "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งที่ตั้งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง ซึ่งภายในวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเดินทางเข้าไปกราบไหว้ ได้แก่ พระอุโบสถวัดแจ้งหรือสิมวัดแจ้ง เป็นสถาปัตยกรรมแบบอีสาน มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร และสูง 10 เมตร ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนมีทางขึ้นด้านหน้าทางเดียว ส่วนราวบันไดเป็นรูปจระเข้มอบ 2 ตัว ด้านหน้าบันเป็นไม้สลักลวดลายแบบพื้นบ้านผสมลายไทยภาคกลาง ส่วนหลังคาของพระอุโบสถนั้นเป็นหลังคาชั้นเดียว เดิมมุงด้วยกระเบื้องไม้ที่ปัจจุบันกลายเป็นสีดำ และด้วยความเก่าแก่ของพระอุโบสถจึงมีการปิดบูรณะอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้ภายในยังคงสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด

  9. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา

          และปิดท้ายด้วยวัด Unseen Thailand  กับ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือเดิมวัดแห่งนี้ชื่อคือ วัดภูพร้าว ซึ่งสมัยก่อนที่นี่จะมีหินทรายคล้าย ๆ ลูกมะพร้าวเป็นจำนวนมาก หินจะมีลักษณะกลวง เมื่อทุบแตกจะเห็นภายในเป็นเนื้อทรายละเอียดระยิบระยับคล้ายเพชรพลอย ผู้ก่อตั้งวัดนี้คือ พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปัญโญ ชาวจำปาสัก สปป.ลาว

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา

          สำหรับสิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ คือสถานที่สุดอันซีนที่จะต้องรอคอยชมในช่วงหลังพระอาทิตย์ตก ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี กับภาพต้นไม้เรืองแสงที่หลังโบสถ์บริเวณด้านหลังของผนังโบสถ์มีประติมากรรมภาพต้นไม้เรืองแสงสีเขียว (คล้ายต้นลีลาวดี) ซึ่งจะเรืองแสงในเวลาตอนกลางคืนสวยงามมากเลยทีเดียว
 

          ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสายบุญสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชมขบวนแห่เทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่ ประจำปีของไทยแล้ว ยังสามารถเดินทางไปไหว้พระ 9 วัด ภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

, Watliabubon.com, เฟซบุ๊ก วัดเลียบ อุบลราชธานี, เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุหนองบัว, Watmahawanaram.com, เฟซบุ๊ก วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี, Watthungubon.org, เฟซบุ๊ก วัดทุ่งศรีเมือง, Lib.ubu.ac.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคลรับวันเข้าพรรษา อัปเดตล่าสุด 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13:41:08 70,820 อ่าน
TOP