อ่างศิลา 133 ปี

 
  ขอเชิญร่วมงาน อ่างศิลา 133 ปี  ณ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

          อ่างศิลาในปัจจุบัน คนพื้นที่ดั้งเดิมเรียกกันว่า "อ่างหิน"สมัยรัชกาลที่ 3 ชาวตะวันตกและคนบางกอก มาพักตากอากาศกันมากชื่ออ่างหินก็เริ่มเปลี่ยนแปลงให้ดูเป็นสากลมากขึ้นโดยมีหลักฐานบันทึกถึงชื่อ "อ่างศิลา" ดังนี้...

          เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี ได้ประทับแรมที่อ่างศิลา โดยมีลายพระราชหัตถเลขาลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2419  พรรณนาอ่างศิลา ตอนหนึ่งว่า

          "...เรียกชื่อว่าอ่างศิลานั้น เพราะมีแผ่นดินสูงเป็นลูกเนินมีศิลาก้อนใหญ่ๆ เป็นศิลาดาด และเป็นสระยาวรี อยู่ 2 แห่งๆหนึ่งลึก 7 ศอกกว้าง 7 ศอก ยาว 10 วา แห่งหนึ่งลึก 6 ศอก กว้าง 1 วา 2 ศอก ยาว 7 วาเป็นที่ขังน้ำฝน น้ำฝนไม่รั่วซึมไปได้ 

          ท่านเจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบตีเห็นว่าเป็นประโยชน์กับคนทั้งปวงจึงให้หลวงฤทธิ์ศักดิ์ชลเขตรปลัดเมืองชลบุรี เป็นนายงานก่อเสริมปากบ่อกั้นน้ำมิให้น้ำที่โสโครกกลับลงไปในบ่อได้ ราษฎรชาวบ้านและชาวเรือไปมาได้อาศัยใช้น้ำฝนในอ่างศิลานั้น บางปีถ้าฝนตกมากถ้าใช้น้ำแต่ลำพังชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำทั้งสองแห่งและบ่ออื่นๆบ้างพอตลอดปีไปได้ บางปีฝนน้อย ราษฎรได้อาศัยใช้แต่เพียง 5 เดือน 6 เดือนก็พอหมดน้ำในอ่างศิลา แต่น้ำในบ่อแห่งอื่นๆ ที่ราษฎรขุดขังน้ำฝนไว้ใช้นั้นมีอยู่หลายแห่งหลายตำบล ถึงน้ำในอ่างศิลาสองตำบลนี้แห้งไปหมดแล้วราษฎรก็ใช้น้ำบ่อแห่งอื่นๆ ได้จึงได้เรียกว่า"บ้านอ่างศิลา" มาจนถึงทุกวันนี้"

          ปัจจุบันอ่างศิลายังเป็นชุมชนชาวประมงมีสินค้าอาหารทะเลแปรรูปจำหน่ายมากมาย รวมทั้งมีสินค้าหัตถกรรมขึ้นชื่อคือครกหิน และผ้าทออ่างศิลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมารับประทานอาหารทะเลและซื้อของฝากกันมาก

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอ่างศิลา

           พระตำหนักมหาราช พระตำหนักราชินี

           เป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า"อิทธิพลทางตะวันตกแบบเมืองขึ้น"ตึกทั้งสองหลังนี้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์ในระหว่างที่ทรงสำเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จประพาสยุโรปพระราชทานนามตึกหลังใหญ่ว่า "ตึกมหาราช" ตึกหลังเล็กว่า "ตึกราชินี" กรมศิลปากรได้ประกาศให้ตึกทั้งสองหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่14 ตุลาคม 2539

           วัดอ่างศิลา

           เดิมชื่อ "วัดนอก" ตั้งอยู่ใกล้กับ "วัดใน" ภายหลังรวมกันเป็นวัดอ่างศิลา พระอุโบสถของวัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2243 อายุกว่า 300 ปีภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีหมู่เจดีย์3 องค์ และมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองอีกด้วยปัจจุบันวัดอ่างศิลาเป็นที่รู้จักของนักสะสมพระปิดตา และหลวงปู่หินซึ่งเป็นที่สักการะและนับถือของชาวอ่างศิลา

           สะพานปลาอ่างศิลา

           เดิมเรียกว่า "สะพานหิน"ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เสนาดีกรมท่าสร้างสะพานหินให้ยาวออกไปในทะเลจนพ้นเขตศิลาใต้น้ำปัจจุบันเป็นท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลามีสินค้าท้องถิ่นและอาหารทะเลจำหน่ายหลากชนิด

           ฟาร์มหอย

           มีการเพาะเลี้ยงหอยนางรมและหอยแมลองภู่  ฟาร์มหอยนางรมเป็นหอยนางรมปากจีบ เลี้ยงแบบพวงอุบะแขวน โดยแขวนใต้นั่งร้านไม้ไผ่ส่วนฟาร์มหอยแมลงภู่ เลี้ยงแบบปักหลักลงใต้น้ำทะเล

           จุดแวะชมค้างคาว ป่าโกงกาง

          เป็นป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง มีค้างคาวแม่ไก่ อาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนบริเวณป่าโกงกางเป็นจำนวนมาก

           ศาลเจ้าหน่าจาไท้จื้อ

           อยู่ระหว่างทางจากตลาดอ่างศิลา ไปเขาสามมุขสร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 เดิมสร้างเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กบนเนื้อที่ 200 ตารางวา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2541 สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จมาเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธ 7 องค์และประทานนามศาลเจ้าแห่งนี้ว่า "วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม"โดยมีการขยายอาคารและเนื้อที่ รวม 25 ไร่

           ตลาดอ่างศิลา

           เดิมตลาดอ่างศิลามีถนนเพียงสายเดียว สร้างในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ เมื่อ พ.ศ. 2501ต่อมาจึงมีการสร้างถนนสายลงทะเลขึ้นอีกสายหนึ่ง และเชื่อมต่อยาวไปจนถึงเขาสามมุข อาคารบ้านเรือนทั้งสองฝั่งถนนในตลาดเก่ามีจำนวนประมาณ 180 หลัง ด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาในเขตอ่างศิลาประกอบด้วยหินแกรนิตซึ่งมีสีขาวนวลและสีเหลืองอ่อน มีความแกร่งมาก ทำให้เกิดเป็นอาชีพการทำ "ครกหิน"ปัจจุบันเป็นสินค้าที่ระลึกที่ขึ้นชื่อที่สุดของอ่างศิลา

           ในปี 2552 อ่างศิลามีอายุ 133 ปีชาวอ่างศิลาได้ร่วมกันฟื้นฟูบรรยากาศตลาดเก่าให้คึกคักโดยมีสินค้าอาหารมาจำหน่ายมากมายในทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการตลาดเก่า อ่างศิลา 133 ปี  โทร. 0 3839 8497, 08 0993 6743


รักการท่องเที่ยว อ่านสถานที่ท่องเที่ยว มากมาย คลิกเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่างศิลา 133 ปี โพสต์เมื่อ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 19:44:22 1,650 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: อ่างศิลา 133 ปี ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP