x close

ขสมก. จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ ฟรี 10-14 ก.พ.นี้

ขสมก. จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ ฟรี 10-14 ก.พ.นี้

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก amazingthaitour.com

          กรมการศาสนา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาส วันมาฆบูชา 2557 ตั้งแต่วันที่ 10-14 ก.พ. 57 พร้อมจัดกิจกรรม นั่งรถ ขสมก. ทัวร์ไหว้พระ 9 วัดสำคัญ ในเขตกรุงเทพมหานคร

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในฐานะที่ไทยได้รับการยกย่องเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก กรมการศาสนาและทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ "มาฆบูชา เพ็ญเดือน 3 วันแห่งความรักที่บริสุทธิ์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ละชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์" ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและทั่วโลก รับรู้ความสำคัญของวันมาฆบูชา ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยน้อมระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์

          โดยการจัดงานในปีนี้ มีการจัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยส่วนกลางจัด ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง โดยมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การอัญเชิญพระแก้วมรกต (จำลอง) มาประดิษฐาน ณ ยังมณฑปที่มณฑลพิธี ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้และเวียนเทียน มีการจัดเต็นท์จริยศึกษา ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีการร่วมทำบุญตักบาตร การบรรยายธรรม นิทรรศการธรรมมะกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธรรมมะสู่คนทั้งมวล

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนั่งรถ ขสมก. ไหว้พระ 9 วัดสำคัญ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 และที่สนามหลวง รวมทั้งมีการไหว้พระทางเรือ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กรมการศาสนา

          และในส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันในทุกวัด โดยมั่นใจว่าจากความร่วมมือกันรณรงค์ของทุกภาคส่วน จะทำให้เด็กและเยาวชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลมาฆบูชาและวันสำคัญทางศาสนาอื่น ๆ แน่นอน อีกทั้งยังมีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอความร่วมมือให้สถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยทุกแห่ง เผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมด้วย

          นายกฤษศญพงษ์ ยังได้ระบุว่า ในปีนี้ถือเป็นปีพิเศษที่วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดทำบุญ แต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต และสิ่งที่พิเศษในปีนี้ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะมีการจำหน่ายดอกพุด ซึ่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของวันมาฆบูชา ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ และนำไปมอบให้คนรัก แสดงถึงรักที่บริสุทธิ์เนื่องในวันแห่งความรักอีกด้วย

          ทั้งนี้ วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 3 มีความสำคัญ 4 ประการ คือ

          1. เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

          2. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุ ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

          3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์

          4. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขสมก. จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ ฟรี 10-14 ก.พ.นี้ โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:49:36 1,398 อ่าน
TOP