x close

ปภ.แนะเที่ยวทะเลช่วงฤดูร้อน...อย่างปลอดภัย

ปภ.แนะเที่ยวทะเลช่วงฤดูร้อนอย่างปลอดภัย

ปภ.แนะเที่ยวทะเลช่วงฤดูร้อนอย่างปลอดภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


          ฤดูร้อนเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่นิยมไปท่องเที่ยวทะเล แต่หากขาดความระมัดระวัง จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัย ดังนี้...

การเตรียมพร้อมก่อนเที่ยวทะเล

  ตรวจสอบสภาพอากาศของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศแจ้งเตือนคลื่นพายุลมแรง หรือฝนตกหนัก ควรงดการเดินทาง เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว

  ตรวจสอบสภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมของทะเลที่จะไปท่องเที่ยว เช่น ระดับความลึก ความแรงของคลื่น กระแสลม เป็นต้น หากตรวจพบว่าเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดคลื่นน้ำทะเลดูด คลื่นซัดฝั่งรุนแรง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ เป็นต้น ให้หลีกเลี่ยงการไปท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

  จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็น เช่น ยารักษาโรค ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ยาบรรเทาอาการจากแมลงกัดต่อย เป็นต้น เพื่อไว้ใช้งานในยามฉุกเฉิน

ข้อควรระวังในการเล่นน้ำทะเล

  เลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึก บริเวณที่มีป้ายหรือธงสัญลักษณ์เตือนอันตราย พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด

  ไม่เล่นน้ำในพื้นที่หรือช่วงเวลาเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะบริเวณที่มีร่องน้ำลึก มีโขดหินใต้น้ำ อีกทั้งไม่ลงเล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตก เพราะทะเลจะมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรง พร้อมเพิ่มระมัดระวังในการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำ เช่น สกูตเตอร์ เรือยาง เจ็ตสกี เป็นต้น ทำให้เกิดอันตรายได้

  สวมใส่เสื้อชูชีพหรือใช้ห่วงยางที่ได้มาตรฐานทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำ เพื่อป้องกันคลื่นซัดเสื้อชูชีพและห่วงยางหลุดออกจากตัว  ทำให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ควรให้สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาที่เล่นน้ำ และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่บริเวณชายหาดตามลำพัง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เด็กจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย

  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอันตรายในขณะเล่นน้ำ ไม่ลงเล่นน้ำตามลำพัง ห่างไกลจากกลุ่มคน ควรเล่นน้ำเป็นกลุ่ม  เพราะหากเป็นตะคริวหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน จะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที ไม่ลงเล่นน้ำหลังรับประทานอาหารอิ่มในทันที  รวมถึงไม่เล่นน้ำทะเลเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจเป็นตะคริวหรือเกิดความอ่อนเพลีย ทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

ปภ.แนะเที่ยวทะเลช่วงฤดูร้อนอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังในการดำน้ำ

          เลือกดำน้ำในพื้นที่และช่วงเวลาที่ปลอดภัย รวมถึงเป็นสถานที่ที่อนุญาตให้ดำน้ำไม่มีคลื่นลมแรง ใช้อุปกรณ์ดำน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งาน ควรดำน้ำเป็นกลุ่ม ไม่ดำน้ำตามลำพัง หากเกิดอันตรายจะได้มีคนช่วยเหลือ ไม่ดำน้ำขึ้นลงอย่างรวดเร็ว เพราะจะทำให้เกิดภาวะน็อกน้ำทะเลหรือน้ำหนีบ ทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้

วิธีปฏิบัติตนกรณีถูกคลื่นน้ำทะเลดูด


          ห้ามว่ายน้ำทวนกระแสน้ำเข้าหาฝั่ง ให้ปล่อยตัวไปตามกระแสน้ำ โดยพยุงตัวลอยน้ำ พร้อมชูมือขึ้นเหนือน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อรู้สึกว่าไม่มีแรงดูดจากใต้น้ำแล้ว ให้ว่ายน้ำขนานไปกับแนวชายฝั่ง โดยว่ายน้ำไปตามทางของฟองคลื่นขาว เพราะบริเวณดังกล่าวมีระดับน้ำตื้นและเป็นจุดที่น้ำพัดเข้าหาฝั่ง คลื่นทะเลจะช่วยดันตัวเข้าหาฝั่ง

          การเรียนรู้การท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัย โดยตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ของทะเล ไม่เล่นน้ำทะเลบริเวณที่เป็นพื้นที่อันตราย รวมถึงเรียนรู้วิธีแก้เหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้อง จะทำให้การท่องเที่ยวทะเลในช่วงฤดูร้อนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและปลอดภัย…
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
disaster.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปภ.แนะเที่ยวทะเลช่วงฤดูร้อน...อย่างปลอดภัย อัปเดตล่าสุด 17 เมษายน 2556 เวลา 14:57:12 2,106 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP