x close

งานวันเด็ก 12 มกราคม 2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล ทันสมัยกว่าเดิม!


พนิตา กำภู ณ อยุธยา

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          รัฐบาล จัดงานวันเด็ก 12 มกราคม 2556 เผยมี  5 โซนการเรียนรู้ใหม่ ทันสมัยกว่าเดิม! พร้อมชักชวนน้อง ๆ หนู ๆ ส่งเรียงความ "เรื่องดี ๆ ที่หนูอยากเล่าให้นายกรัฐมนตรีฟัง" เข้าประกวด

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงความพร้อมเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2556 ว่า ขณะนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานวันเด็กแล้วที่ทำเนียบรัฐบาล ในชื่อ "งานวันเด็ก หรือ children s day ภายใต้แนวคิด "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาสู่อาเซียน" ซึ่งเป็นคำขวัญวันเด็ก 2555 โดยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

          ทั้งนี้ ทางรัฐบาลได้ปรับรูปแบบงานวันเด็ก (วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556) ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงปลูกฝังความมีวินัยใฝ่เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับคุณหนู ๆ ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น.

กิจกรรมงานวันเด็ก ทั้ง 5 โซน ประกอบด้วย1. โซนเรียนรู้ ภูมิใจ ตึกไทยคู่ฟ้า

          โซนนี้จัดแสดงประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี โดยโซนดังกล่าวได้จัดของระลึก เป็นกระเป๋าแห่งการเรียนรู้มีลายเซ็นต์ของนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึก ซึ่งภายในบรรจุเครื่องเขียน และการ์ตูนความรู้ "นายกรัฐมนตรีของเรา"

2. โซนเรียนรู้ ร่วมใจ ก้าวไปในอาเซียน

          เป็นโซนที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 

3. โซนเรียนรู้ ร่วมพัฒนาเด็กไทย สดใสสู่อนาคต 

          เป็นโซนที่จัดนิทรรศการจำลองการเรียนรู้ของเด็นแต่ละช่วงวัย รวมทั้งกิจกรรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่ให้บริการด้านสุขภาพ การบริการทันตกรรม  ด้านจักษุแก่เด็กเยาวชนที่มาเข้าร่วมงานฟรี!!

4. โซนเรียนรู้ กว้างไกล  ใส่ใจเทคโนโลยี

          โซนนี้มีกิจกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

5. โซนอนาคตก้าวไกล ศักยภาพเด็กไทยน่าทึ่ง

          โดยโซนนี้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถ ซึ่งจะมีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานวันเด็ก 12 มกราคม 2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล ทันสมัยกว่าเดิม! อัปเดตล่าสุด 24 ธันวาคม 2555 เวลา 16:14:20 1,492 อ่าน
TOP