งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง (ททท.)

          งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ของชาวสกลนคร จะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี สำหรับวันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ขบวนปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวย งามของคุ้มวัดต่าง ๆ จำนวนกว่า 20 คุ้ม จะเริ่มออกจากสนามมิ่งเมืองในเขตเทศบาลเมืองสกลนครแห่ไป ตามถนนสขุเกษมแยกเข้าถนนเจริญเมือง เข้าสู่วัดพระธาตุ-เชิงชุมวรวิหาร ปราสาทผึ้งที่นำมาแต่ละขบวนจะมา ตั้งไว้เป็น
พุทธบูชา ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม

          ด้วยความศรัทธาของชาวอีสาน ที่เชื่อว่าในเทศกาลออกพรรษา พระพุทธเจ้าชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาโปรดเวนัยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้ พ้นทุกข์ ในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนวันทำการ ขบวนปราสาทผึ้งชาวคุ้มต่าง ๆ จะนำ ปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับโคม ไฟหลากสี มาตั้ง ประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่งเมืองเพื่อให้ ประชาชนได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด            

          กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4  ตุลาคม 2552 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร


พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทานฯ"


 วันที่  เวลา  กำหนดการ
 วันที่ 30 กันยายน 2552  เวลา 09.30 น.
 - ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ  พร้อมกันที่บริเวณประติมากรรมจังหวัดสกลนคร

 - อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานบุษบก (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

   เวลา 10.00  น.
 - วงดุริยางค์นำขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลื่อนขบวนออกจากประติมากรรม ไปตามถนนมรรคาลัย เดินตรงเข้าสู่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

 -  เรือทุกลำพร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการบริเวณสนามแข่งเรือยาวฯ ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

 
 เวลา  10.45  น.

 -  คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ  ตั้งแถวหน้ากองอำนวยการ
   เวลา  11.00  น.
 - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ

 -  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

 -  ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลื่อนเข้าสู่กองอำนวยการ

 -  อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
 
 -  เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ)

 -  พิธีกร เชิญประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและประจำแท่นประธาน เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน
 
 -  พิธีกรเชิญประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 
 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันเรือยาวฯ ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
 
 -  พิธีกร เชิญนักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา)

 -  การประกวดรำหางนกยูง (บนหัวเรือ)
 
 -  การแข่งขันเรือยาว (รอบคัดเลือก)

   เวลา  18.00  น.
 
 -  ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ  สนามมิ่งเมืองสกลนคร         

 -  "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล"

 -  คอนเสิร์ต พีสะเดิด
     
 วันที่  1  ตุลาคม  2552  เวลา  09.00  น.  
 - พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว  “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”

 -  การแข่งขันเรือยาวฯ (รอบที่ 2 รอบที่ 3 ทุกประเภท)   ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

   เวลา  15.00  น.
 
 - แข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศทุกประเภท                      
 
 -  คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ พร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการ
 
 -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ

 -  พิธีกรเชิญประธานในพิธีประจำแท่นประธานฯ เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน

 -  ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ  กล่าวรายงาน

 -  ประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันเรือยาวฯ

 -  เชิญธงชาติลงจากยอดเสา (เปิดเทปเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี)

   เวลา  18.00  น.  
 -  ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ  สนามมิ่งเมืองสกลนคร         
 
 - "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล"

 - คอนเสิร์ต กะลา & พั้นซ์

 วันที่  2  ตุลาคม  2552  เวลา  08.30  น.    
 - การประกวดพานบายศรี

 - คณะกรรมการตัดสินฯ ผู้เข้าร่วมการประกวดพานบายศรี และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่บริเวณสนามมวย ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

   เวลา  09.00  น. 
 
 - การแข่งขันประกวดทำพานบายศรี

   เวลา  16.00  น.
 
 - คุ้มวัดนำปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ  มาตั้งโชว์  ณ  สนามมิ่งเมืองสกลนคร

   เวลา  17.00  น.

-  ประกาศผลการประกวดพานบายศรี

    เวลา  18.00  น.  
 - ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

 -  "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล"

 - พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานพาแลง

   เวลา  18.30  น.  - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร
   เวลา  19.00  น.
 - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงานฯ

 -  พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดเทียนในพานบายศรี

 -  พิธีกรเชิญผู้อาวุโสผูกแขนพราหมณ์

 -  พราหมณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานฯ

 -  งานพาแลง

 - การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

-  คอนเสิร์ต อาภาพร นครสวรรค์ & ตลกคณะเหลือเฟือ ม๊กจ๊ก

 วันที่  3  ตุลาคม  2552  เวลา   14.00  น.
 
 - พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”  ประจำปี 2552
 
 -  ขบวนนำขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ  ขบวนชุดการแสดงทุกชุดเข้าประจำจุดที่กำหนดไว้ โดยหัวขบวนเริ่มจากสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา ท้ายขบวนไปตามถนนสุขเกษมไปทางลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

   เวลา   14.30  น.
 
 - การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   

   เวลา   15.00  น.

 - คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ปะรำพิธี บริเวณหน้าปั๊มน้ำเอสโซ่ถนนสุขเกษมบริเวณสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถึงสี่แยกธนาคารกสิกรไทย

   เวลา   15.30  น. 

 - ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มาถึงปะรำพิธีเปิดงานฯ

 - อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ (วงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาชัย)

   เวลา   16.00  น. 

 - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงาน (วงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

 - ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและเชิญประธานที่แท่นประธาน เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน

 - ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ  กล่าวรายงาน
 
 - ประธานมอบโล่เกียรติยศให้ผู้สนับสนุนการจัดงาน

 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 2552 (ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง) ตัดริบบิ้นเปิดขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ

 - เคลื่อนขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ ประกอบแสง สี เสียง ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 - พิธีถวายปราสาทผึ้งโบราณ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

   เวลา   18.00  น.
 
 - ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร         

 -  "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล"

 - ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ  ณ เวทีกลางสนามมิ่งเมืองสกลนคร                  

 - คอนเสิร์ต AIS สวัสดีลูกทุ่งทั่วไทย

 วันที่   4  ตุลาคม  2552   เวลา    05.00  น.
 
- การแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน (ครอบครัวผาแดง – นางไอ่)

- นักกีฬารายงานตัว ณ ลานรวมใจไทสกล
       
   เวลา    06.00  น.  
 - ปล่อยตัวนักกีฬา
                         
 - มอบรางวัลการแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน

 - พิธีทำบุญตักบาตร

   เวลา   06.30  น.

 - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

   เวลา   07.30  น.  
 
 - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ

 - ประธานจุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย

 - อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล

 - กล่าวถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์

 - พระสงฆ์ให้พร

 - พระภิกษุ – สามเณร ออกรับบิณฑบาต

 - เสร็จพิธี           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490 -1 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. โทร.1672


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ


   คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โพสต์เมื่อ 11 กันยายน 2552 เวลา 18:07:08 1,082 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP