x close

เกาะตะรุเตา สวรรค์ของนักเดินทาง ผู้หลงรักท้องทะเล

          ชวนไปเที่ยวเกาะตะรุเตา เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล มีชายหาดสวยงาม น้ำทะเลใสสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

          เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล หนึ่งใน Destination ของผู้รักการเดินทางและท้องทะเล เพราะมีทิวทัศน์ที่งดงาม ผืนน้ำใสสีมรกต ทรัพยากรใต้ท้องทะเลก็ยังคงอุดมสมบูรณ์ วันนี้เราเลยจะพาเพื่อน ๆ ไปโลดแล่นท่องเที่ยวเกาะตะรุเตากัน


เกาะตะรุเตา

ความเป็นมา

          เกาะตะรุเตา ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย เพียง 4.8 กิโลเมตร  ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ภูมิทัศน์ที่งดงามทำให้ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves) ในฐานะพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญสูงที่เป็นตัวแทนระบบนิเวศของภูมิภาค

เกาะตะรุเตา

          นอกจากสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้ว เกาะตะรุเตายังมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ โดยในปี พ.ศ. 2479 รัฐบาลมีนโยบายให้กรมราชทัณฑ์จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งนิคมฝึกอาชีพ และเป็นสถานที่กักกันนักโทษ เกาะตะรุเตาซึ่งอยู่ห่างไกลจากฝั่ง เต็มไปด้วยปัจจัยทางธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการหลบหนี ก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่จัดตั้งนิคมดังกล่าว มีการจัดสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพักของผู้คุม เรือนนอนนักโทษ และโรงฝึกอาชีพขึ้นที่อ่าวตะโละวาวและอ่าวตะโละอุดัง

          ในปี พ.ศ. 2481 นักโทษชุดแรกจำนวน 500 คน ได้เดินทางมายังตะรุเตา และทยอยเข้ามาอีกเรื่อย ๆ จนมีเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 3,000 คน และในช่วงปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้ส่งนักโทษการเมือง 70 คน ซึ่งเป็นกลุ่มจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชและกบฏนายสิบ มากักบริเวณอยู่ที่อ่าวตะโละอุดัง จากนั้นในปี พ.ศ. 2484 สงครามโลกครั้งที่ 2 อุบัติขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อนิคมฝึกอาชีพตะรุเตา เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค นักโทษเจ็บป่วยล้มตายลงเป็นจำนวนมาก ผู้คุมและนักโทษจำนวนหนึ่งจึงได้ออกปล้นสะดมเรือสินค้าที่ผ่านไปมาในน่านน้ำบริเวณช่องแคบมะละกา จนทำให้เรือสินค้าไม่กล้าล่องเรือผ่านมาในบริเวณนั้น

เกาะตะรุเตา

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลอังกฤษซึ่งปกครองมลายูอยู่ในขณะนั้น ได้ขออนุญาตจากรัฐบาลไทยในการส่งกองกำลังเข้าปราบปรามโจรสลัดตะรุเตาจนสำเร็จ กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศยกเลิกนิคมฝึกอาชีพตะรุเตา และหลังจากนั้นเกาะตะรุเตาก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลา 26 ปี จนกระทั่งได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตะรุเตาขึ้น พร้อมกลับมาเลืองชื่อลือนามเรื่องความงดงามอีกครั้งหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวเกาะตะรุเตา

         อ่าวพันเตมะละกา ตั้งบริเวณที่ทำการอุทยาน และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีชายหาดยาวขาวสะอาดและยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม จากอ่าวสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวผาโต๊ะบูได้อีกด้วย

เกาะตะรุเตา

         อ่าวจาก ตั้งอยู่ติดต่อกับอ่าวพันเตมะละกา เป็นอ่าวเล็ก ๆ บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะต่อการพักผ่อน

         อ่าวเมาะและ ห่างจากที่ทำการอุทยาน 4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด และดงมะพร้าวสวยงาม เงียบสงบ มีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว

เกาะตะรุเตา

         อ่าวสน ห่างจากที่ทำการอุทยาน 8 กิโลเมตร เป็นอ่าวรูปโค้งที่มีหาดทรายสลับกับหาดหิน และเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล มีจุดกางเต็นท์ บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีน้ำตกขนาดเล็ก คือ น้ำตกลูดู และ น้ำตกโละโป๊ะ เหมาะสำหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

เกาะตะรุเตา

         อ่าวตะโละวาว ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเกาะ เป็นจุดที่สามารถชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกมุมหนึ่ง เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ ตต.1 (ตะโละวาว) พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งนิคมฝึกอาชีพสำหรับนักโทษกักกันและนักโทษอุกฉกรรจ์ ปัจจุบันทางอุทยานได้จำลองอาคารสถานที่ที่เคยอยู่ในนิคมฝึกอาชีพ เช่น บ้านพักของผู้คุม เรือนนอนของนักโทษ โรงฝึกอาชีพ และสุสาน 700 ศพ  ไว้ในบริเวณดังกล่าว

          อ่าวตะโละอุดัง อยู่ทางทิศใต้ของเกาะ ห่างจากเกาะลังกาวี 8 กิโลเมตร จุดเด่นคือมีหินซีกขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าอ่าว มีสะพานสำหรับเรือจอด และเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ ตต.2 (ตะโละอุดัง) ในอดีตเคยเป็นที่กักกันนักโทษการเมือง กลุ่มนักโทษจากเหตุการณ์กบฏบวรเดช และกบฏนายสิบ

เกาะตะรุเตา

          ถ้ำจระเข้ เป็นถ้ำที่มีความลึกประมาณ 300 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีลักษณะแตกต่างกันไป  การเดินทางไปถ้ำจระเข้ต้องนั่งเรือหางยาวไปตามคลองพันเตมะละกา ซึ่งอุดมไปด้วยป่าชายเลนที่มีไม้โกงกางจำนวนมากตลอดสองฝั่งคลองโดยใช้เวลาล่องเรือประมาณ 20 นาที และใช้เวลาชมถ้ำประมาณ 1 ชั่วโมง  ติดต่อเข้าชมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยาน       

เกาะตะรุเตา

         จุดชมวิวผาโต๊ะบู หน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 60 เมตร เส้นทางเดินขึ้นไปตามแนวป่าดิบแล้ง ใช้เวลาเดินขึ้นจุดชมวิวประมาณ 20 นาที อยู่ด้านหลังที่ทำการอุทยาน เป็นจุดชมทิวทัศน์ของเกาะบริเวณชายหาด 

         ทั้งนี้ บริเวณใกล้ ๆ เกาะตะรุเตายังมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น มัลดีฟส์เมืองไทยอย่างเกาะหลีเป๊ะ, ประติมากรรมธรรมชาติที่เกาะไข่, หาดหินบนเกาะหินงาม หรือเกาะอาดัง-เกาะราวี ที่มีหาดทรายสีขาวนุ่มเนียนละเอียดละออ เป็นต้น


เกาะตะรุเตา

ที่พักเกาะตะรุเตา

          ในเขตอุทยานมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว ติดต่อจองที่พักได้ที่ nps.dnp.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล Tarutao National Park ทั้งนี้ การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในแบบ New Normal จะต้องจองล่วงหน้าผ่าน App QueQ เท่านั้น

 
 
เกาะตะรุเตา 
การเดินทางไปเกาะตะรุเตา

          ท่าเรือปากบารา ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด และใกล้ท่าเรือเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เส้นทางท่าเรือปากบาราไปเกาะตะรุเตา (ขึ้นเกาะบริเวณท่าเรือพันเตมะละกา ที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ) มีตารางการเดินเรือ ดังนี้

          - ท่าเรือปากบาราเดินทางไปเกาะตะรุเตา เรือออกจากท่าเรือปากบารา เวลา 11.30 น. และ 13.00 น.

          - เกาะตะรุเตาเดินทางไปท่าเรือปากบารา เรือออกจากเกาะตะรุเตา เวลา 10.00 น. และ 12.00 น.

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เกาะตะรุเตา สวรรค์ของนักเดินทาง ผู้หลงรักท้องทะเล อัปเดตล่าสุด 16 ตุลาคม 2563 เวลา 22:35:09 28,729 อ่าน
TOP