x close

เก็บมาฝาก! ภาพบรรยากาศงานกาชาด 2555
งานกาชาด 2555

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ THAd_Khonmailorr , สภากาชาดไทย

          เป็นงานใหญ่ประจำปีอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดจริง ๆ  สำหรับ "งานกาชาด ประจำปี 2555" ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-7 เมษายน ภายใต้คำขวัญ "80 พรรษา องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร" ซึ่งการจัดงานหลายวันที่ผ่านมา ก็ปรากฏว่า มีประชาชนสนใจเข้ามาเที่ยวชม เดินช้อป เลือกซื้อสินค้า และร่วมทำบุญกับหน่วยงานหรือร้านค้าต่าง ๆ ภายในงานกาชาดอย่างล้นหลามเหมือนทุกปี เรียกได้ว่าคึกคักสุด ๆ ทั้งเที่ยวสนุกและอิ่มบุญจริง ๆ เลย

          งานนี้ เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะหาเวลา และหาโอกาสไปเที่ยวงานกาชาดกันอยู่ใช่ไหมล่ะจ๊ะ ใครที่ยังไม่ได้ไปเดินเที่ยวในงานก็ต้องรีบหน่อยนะ เพราะเหลืออีกไม่กี่วัน งานกาชาด ประจำปี 2555 ก็จะสิ้นสุดลงแล้ว และเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อย วันนี้กระปุกดอทคอม ก็เลยขอนำภาพบรรยากาศภายในงานกาชาด จากคุณ THAd_Khonmailorr แห่งเว็บไซต์พันทิป มาฝากเพื่อน ๆ ที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมงานกัน รับรองว่าเห็นภาพสวย ๆ ของคุณ THAd_Khonmailorr แล้ว ต้องรีบหาเวลาไปเที่ยวงานกาชาดแน่นอน อ้อ...แล้วอย่าลืมแวะเข้าไปสอยดาวตามซุ้มต่าง ๆ ด้วยล่ะ เผื่อจะได้รางวัลใหญ่ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย


งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด          สำหรับภายในงานกาชาดปีนี้ ประชาชนจะได้พบกับกิจกรรมการประกวดมากมาย อาทิ กิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก, กิจกรรมสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด และกิจกรรมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ดังนี้1. กิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก

          กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2555 ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมให้บิดา มารดา และผู้ปกครอง ดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เชิญชวนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาด ประจำปี 2555 ที่สวนอัมพรต่อไป

          สำหรับการประกวดสุขภาพเด็กงานกาชาดประจำปี 2555 นี้ เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุ ระหว่าง 1 - 6 ปี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
          ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 1  ปี  ถึง  2 ปี 6 เดือน
           ประเภทที่ 2 อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 6 ปี

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ โทรศัพท์ 0-2256-4951, 0-2256-4971 โทรสาร 0-2256-49112. กิจกรรมสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด

          สำหรับกิจกรรมสรรหากุลบุตร-กุลธิดา กาชาด ในงานกาชาดประจำปี 2555 จะเปิดรับสมัครเยาวชนไทย ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2530-2537) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอุดมศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ "ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และพึ่งพาได้" มี ใจรักในการเป็นจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม มีความพร้อมในการทำภารกิจด้านสาธารณกุศลร่วมกับสภากาชาดไทย มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ


          คุณสมบัติผู้สมัคร

           1. เยาวชนชาย - หญิง อายุระหว่าง 18 - 25 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2530 - 2537)
           2. สัญชาติไทย
           3. สถานภาพโสด
           4. กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ในประเทศไทย
           5. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ
           6. มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย
           7. มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครและมีผลงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
           8. ผู้สมัครต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน


          เอกสารประกอบการสมัคร
         
           1. ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ภาพ และขนาดโปสการ์ด 2 ภาพ
           2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักศึกษา
           3. สำเนาทะเบียนบ้าน
           4. หนังสือรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ จากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด / หน่วยงาน / ชมรม / สมาคม
           5. ความเรียง เรื่อง "ประสบการณ์การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน" ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 (***ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
 

          กำหนดการรับสมัคร

          ระหว่างวันที่ 10 - 17 กุมภาพันธ์ 2555
 

          วิธีการสมัคร

           1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม  บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
          โทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1  แฟกซ์ 0-2252-5004
          เว็บไซต์:  www.thaircy.org
                       http://thaircy.redcross.or.th
          อีเมลล์:    kullabut.trc@gmail.com
          เฟซบุ๊ค:   www.facebook.com/trcyvolunteer
 
           2. ส่งทางไปรษณีย์ มาที่
     ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด (โครงการกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2555-2556)
     สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
     เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
     ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
 
           3. ส่งทางอีเมล มาที่ kullabut.trc@gmail.com

          หมายเหตุ:  สำหรับผู้สมัครทางอีเมลล์ ขอให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์พร้อมความเรียง เรื่อง "ประสบการณ์การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณชน" ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4  และเอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา


          ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

           สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 - 26  กุมภาพันธ์ 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิม  บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน และเวลาสอบสัมภาษณ์ได้ทาง www.redcross.or.th  http://thaircy.redcross.or.th และ www.facebook.com/trcyvolunteer หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

          หมายเหตุ:  ในวันสอบสัมภาษณ์ ขอให้ผู้สมัครนำความเรียง เรื่อง "ประสบการณ์การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณชน" ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4  และเอกสารอื่น ๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา


           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักงานยุวกาชาด และทาง www.thaircy.org  http://thaircy.redcross.or.th และ www.facebook.com/trcyvolunteer ทั้งนี้ให้โทรศัพท์เพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรมค่ายคัดสรรที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1  ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2555

           กิจกรรมเข้าค่ายคัดสรร ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


          รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดสรร

          1. ผู้ได้รับตำแหน่ง "กุลบุตรกาชาดและกุลธิดากาชาด" จะได้รับ

           โล่เกียรติยศ เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2554
           สายสะพายเกียรติยศ
           เข็มเกียรติยศ
           เกียรติบัตร
           เครื่องแบบสภากาชาดไทย
           ทุนการศึกษา ตำแหน่งละ 10,000 บาท
 
          2. ผู้ได้รับตำแหน่ง "รองกุลบุตรกาชาดและรองกุลธิดากาชาด" จะได้รับ

           โล่เกียรติยศ  เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2554
           สายสะพายเกียรติยศ
           เข็มเกียรติยศ
           เกียรติบัตร
           เครื่องแบบสภากาชาดไทย
           ทุนการศึกษา ตำแหน่งละ 5,000 บาท

          3. รางวัลพิเศษ 3 รางวัล

          4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากสภากาชาดไทย3. กิจกรรมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี

          กิจกรรมการจัดประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาดประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยและผู้ที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อม เพื่อวัยที่สูงขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและสังคมได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ

          รางวัล: โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจำปี 2555

          ประเภทรางวัล

          1. รางวัลประเภทมีโรค อายุ 60 - 69 ปี, อายุ 70 - 79 ปี และอายุ 80 ปีขึ้นไป
          2. รางวัลประเภทไม่มีโรค อายุ 60 - 69 ปี, อายุ 70 - 79 ปี และอายุ 80 ปีขึ้นไป4. กิจกรรมการประกวดร้านงานกาชาด ปี 2555

          กิจกรรมการประกวดร้านงานกาชาด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ ตกแต่งร้าน และจัดนิทรรศการในงานกาชาดให้สอดคล้องกับแนวคิดของงานกาชาดประจำปี 2555 "80 พรรษาองค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร" เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา

           ประเภทของเนื้อหาและแนวความคิดในการประกวด

           1.  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้
           2.  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
           3.  ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
           4.  ด้านพระประวัติคู่บารมี ศรีแผ่นดิน

           ข้อกำหนดด้านอาคาร

           1. สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และนิทรรศการศิลป์ มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ และความคิดริเริ่มชัดเจน
           2. มีความสัมพันธ์กับอาคารข้างเคียง มีที่ว่างและทางสัญจรอย่างต่อเนื่อง
           3. มีลักษณะการออกแบบและก่อสร้างที่ก้าวหน้า ปลอดภัย และสามารถเก็บชิ้นส่วนไว้ใช้ได้อีก
           4. มีสถาปนิก วิศวกร และผู้ออกแบบนิทรรศการศิลป์ รับผิดชอบ
           5. ใช้แสดงตลอดงานกาชาด

           การยื่นความจำนง

           1. ร้านที่เข้าประกวดเลือกประเภทของการประกวดตามประเภท ซึ่งเป็นแนวความคิดการประกวดหัวข้อเดียว และถือเป็นจุดเด่นของร้าน

           2. ส่งแบบของร้านพร้อมระบบการก่อสร้าง แผนงานการก่อสร้าง การติดตั้ง และการตกแต่ง และนิทรรศการ ขนาดแบบ A3 พร้อมคำอธิบายประกอบ ที่ฝ่ายวางแผน สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555 โดยมีสถาปนิก/วิศวกร/ผู้ออกแบบ เป็นผู้รับผิดชอบ

           การตรวจและตัดสิน กรรมการตัดสิน

           1. ตรวจการดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้าง ตกแต่ง และการติดตั้งนิทรรศการของร้าน
           2. ตรวจเพื่อตัดสินในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

           รางวัล 

           รางวัลประกาศเกียรติคุณ ประเภทละ 1 รางวัล และ รางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล เป็นโล่สภากาชาดไทย รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 25555. กิจกรรม 8 คนดีศรีกาชาด ผู้ตามรอยพระบาท องค์สภานายิกา

          กิจกรรม 8 คนดีศรีกาชาด ผู้ตามรอยพระบาท องค์สภานายิกา เป็นกิจกรรมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือก ผู้มีจิตอันเป็นสาธารณกุศลที่อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ เพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมี การจัดทำสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันถวายพระพรและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจำหน่ายในราคาเส้นละ 80 บาท เงินรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสายรัดข้อมือนี้จะนำไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้วย


          นอกจากนี้ ภายในงานกาชาด ยังมีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มาร่วมกันจัดแสดงกิจกรรมและความบันเทิงต่าง ๆ ทั้งการจำหน่ายสินค้า อุปโภคและบริโภค กิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัล การสอยดาว การจำหน่ายสลากกาชาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และอื่น ๆ อีกมากมาย

          รวมทั้งมีการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านที่มีคุณภาพต้นตำหรับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้สภากาชาดไทยยังได้จัดให้มีการรับบริจาคดวงตา อวัยวะ การขอรับบริจาคผิวหนัง การรับบริจาคอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา  และการเปิดรับบริจาคโลหิตด้วยเช่นกัน

          อย่าลืมไปพบกันได้ภายในงานกาชาดประจำปี 2555 วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก

          เวลาเปิด-ปิด

           วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.00-23.00 น.
           วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10.00-23.00 น.
           วันสุดท้ายของงานปิดงาน เวลา 24.00 น.
           บัตรจำหน่ายในราคา 20 บาทขอขอบคุณข้อมูลจาก
สภากาชาดไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เก็บมาฝาก! ภาพบรรยากาศงานกาชาด 2555 อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2555 เวลา 13:57:04 1,474 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP