ชวนไปทำบุญ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวงใกล้กรุงเทพฯ

วัดบัวขวัญ


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก watbuakhwan.com, เฟซบุ๊ก วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี และ เฟซบุ๊ก โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ

          เชื่อว่าในวันสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานี้ หลายท่านคงได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว คนที่เรารักมามากมาย และกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมทำกันทุกปี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวนั่นก็คือ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่บรรดาวัดต่าง ๆ ได้จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ และหนึ่งในวัดที่จัดงานและได้รับความนิยมสูงสุดวัดหนึ่งนั่นก็คือ วัดบัวขวัญ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพระอารามหลวงใกล้ ๆ กรุงเทพฯ นี่เอง
 
          ทั้งนี้ วัดบัวขวัญ ก็ติดอันดับวัดที่มีคนไปสวดมนต์ข้ามปีกันมาก เนื่องจากทางวัดร่วมกับ อาจารย์ลักษณ์ เลขานิเทศ เจ้าของฉายา โหรฟันธง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ "สวดมนต์ข้ามปี" เริ่มต้นดี ชีวิตดี เป็นมงคลตลอดปี 2556 อีกทั้งยังมีพิธีทำบุญอุทิศแด่เทวดาประจำวันเกิด เทวดาประจำราศีทั้ง 9 องค์ อันได้แก่ เทวดาพระอาทิตย์ เทวดาพระจันทร์ เทวดาพระอังคาร เทวดาพระพุธ เทวดาพระพฤหัสบดี เทวดาพระศุกร์ เทวดาพระเสาร์ เทวดาพระราหู และเทวดาพระเกตุ เพื่อเสริมบุญราศี สร้างบุญเป็นกำลังให้เทวดาคุ้มครองรักษาดวงชะตาตลอดปีมะเส็ง

          รวมถึงมีพิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์ สืบชาตาแบบล้านนา พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระปฏิมาประจำราศี ประจำวันเกิด พิธีเททองหล่อยอดเกศทองคำพระเศรษฐีสามกษัตริย์ พิธีเททองพระประจำวันเกิด, เททองหล่อท้าวธตรฐ (เทพผู้ประทานชื่อเสียงความสำเร็จ ด้านดนตรี ศิลปะ การแสดง)


          สำหรับประวัติวัดบัวขวัญนั้น จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาในอดีตนั้น มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในสมัยนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์กลางท้องนาเท่านั้น เมื่อมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาก็เริ่มพัฒนาเป็นวัด โดยสมัยแรก พระครูปรีชาเฉลิม หรือ หลวงปู่แฉ่ง วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น โดยมีผู้มีจิตศรัทธาหลายคนร่วมบริจาคที่ดิน โดยได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2435 ต่อมาก็มี หลวงพ่อฉ่ำ มาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด หลังจาก พ่อปู่ฉ่ำ มรณภาพลง วัดก็ว่างเว้นจากพระสงฆ์ ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกลัววัดจะร้าง จึงได้ไปนิมนต์ พระอธิการพยุง จากวัดกำแพงมาเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 และได้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ พัฒนาวัดเจริญเรื่อยมาจนมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินวัดเพิ่ม คือ นายบัว ฉุนเฉียว เป็นผู้บริจาคที่ดิน

วัดบัวขวัญ

          เดิมทีนั้นวัดชื่อ วัดสระแก ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ วัดบัวขวัญ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ นายบัว ฉุนเฉียว และวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2506 พระอธิการพยุง เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปี พ.ศ. 2520 ต่อจากนั้นพระอธิการบุญช่วย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาจนถึง พ.ศ. 2530 และในปี พ.ศ. 2537 พระโสภณสุตาลังการ (ไสว สุขวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแพรกเหนือ ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้พัฒนาวัดด้านถาวรวัตถุ ทางด้านการศึกษา จนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งที่ 1 และได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฏรขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

          วัดบัวขวัญ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา ในด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ทางวัดได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอาคาร 4 ชั้น ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีห้องเรียนเพียงพอต่อการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี มีบุคลากรทั้งนักเรียนและครูสอนกว่า 100 รูป มีนักเรียนสอบได้เป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นสำนักเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี และสนับสนุนการศึกษาของชาติ สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ และเปิดเป็น ก.ศ.น. สอนระดับประถมศึกษาถึงมัถยมศึกษาตอนปลายในวันอาทิตย์อีกด้วย

วัดบัวขวัญ

วัดบัวขวัญ

วัดบัวขวัญ

          ส่วนถาวรวัตถุภายในวัดนั้น ปัจจุบันมีถาวรวัตถุที่สำคัญ ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ทำกิจวัตรของสงฆ์ สถานศึกษาวิชาความรู้ สถานที่กราบไหว้บูชา และบำเพ็ญบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนต่าง ๆ ดังนี้

          1. พระอุโบสถ
          2. หอระฆัง
          3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมดิศักดิ์
          4. พระวิหารหลวงพ่อโต
          5. กุฏิสงฆ์ทรงไทย 3 หลัง
          6 .กุฏิสงฆ์มีจำนวน 5 หลัง
          7. พิพิธภัณฑ์

วัดบัวขวัญ


          นอกจากนี้ ทางวัดบัวขวัญยังจัดให้มีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และบริจาคซื้อโลงศพแก่ผู้ยากไร้ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ทุกวัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2952 8062 – 3


วัดบัวขวัญ แผนที่

         สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจไปทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ ก็สามารถไปได้ง่าย ๆ เพราะวัดหาไม่ยากเลย โดยเข้าซอยที่อยู่ข้างพันธุ์ทิพย์ พลาซา เยื้อง ๆ กับเดอะมอลล์ งามวงศ์วานนี่เอง ไปร่วมกันทำบุญเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว และปัดป้องภัยจากอันตรายต่าง ๆ ให้ประเทศไทยของเราประสบพบเจอแต่เรื่องดี ๆ ตลอดไปนะคะ ^^แผนที่ วัดบัวขวัญ นนทบุรี โดย Longdo.com
แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ   


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, เว็บไซต์ วัดบัวขวัญ


ชวนไปทำบุญ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวงใกล้กรุงเทพฯ โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2555 เวลา 16:47:30 25,019 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ชวนไปทำบุญ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวงใกล้กรุงเทพฯ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP