x close

ท่องทะเลที่...เกาะหมาก

เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด


เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด


เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด


เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด


เกาะหมาก ตราด

   
          เกาะหมาก เป็นเกาะขนาดใหญ่ อยู่ระหว่าง เกาะช้าง กับ เกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร ระยะทางรอบเกาะ 27 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย 9 เกาะคือ เกาะหมาก เกาะระยั้งใน เกาะระยั้งนอก เกาะผี เกาะขาม เกาะกระดาษ เกาะนก เกาะนอก เกาะใน โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ไร่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าว โดยรอบมีอ่าว ชายหาดที่สวยงาม และน้ำใสสะอาดหลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง อ่าวส่วนใหญ่ บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์ และสวยงาม บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม

          ชุมชนดั้งเดิมบนเกาะหมาก ส่วนใหญ่เป็นเขมรเชื้อชาติไทย ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งเมืองประจันตคีรีเขตร หรือเกาะกงเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยมีหลวงพรหมภักดี ต้นตระกูลตะเวทิกุล เป็นผู้ควบคุมคนจีนบนเกาะกง คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา และสวนมะพร้าว จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราด บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย


เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด


เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด


เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

          อ่าวนิด

          อ่าวนิด เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ระหว่างเกาะหมาก กับเกาะอื่น ๆ และฝั่งแหลมงอบ เพราะเป็นท่าเรือประจำเกาะ จากอ่าวนิด สามารถเดินทาง เชื่อมต่อไปได้ทั้งเกาะ ที่นี่เป็นทิศตะวันออกของเกาะ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น มีรีสอร์ทให้บริการ เรือเมล์จากแหลมงอบ ซึ่งออกจากแหลมงอบ 15.00 น. จะมาถึงอ่าวนิด ประมาณ 18.00 น. จากนั้นจะมีรถจากรีสอร์ทต่างๆ มาคอยรับนักท่องเที่ยว สามารถเลือกตามอัธยาศัย

          อ่าวไผ่-แหลมสน

          อ่าวไผ่ เป็นหาดทรายสีแดง เป็นแนวยาว สลับไปกับหินทางแหลมกระดุน หาดเป็นหินดินแดง ไม่เหมาะเล่นน้ำ แต่เหมาะไปเดินเล่น ชมวิวทิวทัศน์ จากหาดนี้ คุณสามารถมองเห็นเกาะกูด ได้เต็มๆ เกาะเลย และหากเดินลัดเลาะ หาดไปเรื่อยๆ ก็จะอ้อมเกาะมาที่แหลมสนได้ จากแหลมสน มองเห็นเกาะกระดาดได้ หาดที่อยู่ถัดไป คือ อ่าวตั๋น อ่าวตาโล่ง ตั้งแต่อ่าวไผ่ ไล่มาแหลมสน อ่าวตั๋น และอ่าวตาโล่ง ไม่มีพัก

          อ่าวแหลมสวนใหญ่

          หรือเรียกกันชื่อว่า อ่าวเกาะหมากรีสอร์ท เพราะเป็นที่ตั้งของ เกาะหมากรีสอร์ท ที่ตั้งมานานปี จนเรียกชื่อติดปาก อ่าวนี้จัดว่าเป็นหาดที่ยาวมาก และสวยงามที่สุดบนเกาะ ชายหาดลาดเอียง ขาวสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ ความปลอดภัยสูง และยังสามารถชมพระอาทิตย์ตก ได้อย่างสวยงามอีกด้วย ที่พิเศษก็คืออ่าวนี้อยู่ใกล้เกาะขามมาก สามารถข้าไปเที่ยวได้ โดยใช้เรือของเกาะหมากรีสอร์ท

          นอกจากจะมองเห็นเกาะขามแล้ว ยังสามารถมองเห็นเกาะผีได้ด้วย ซึ่งจะเป็นเกาะเล็กๆ ทางด้านซ้าย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีงบน้อย หรืองบปานกลาง หาดนี้มีรีสอร์ทราคาไม่แพงไว้บริการด้วย

 
เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด

          อ่าวขาว

          อ่าวขาว เป็นอีกหาดหนึ่งที่น่าสนใจ และเป็นชายหาดที่ยาว มีรีสอร์ทที่พักอยู่ตลอดแนว บรรยากาศสงบดี ชายหาดเล่นน้ำได้ดี ปลอดภัย จากอ่าวขาวชมพระอาทิตย์ตกได้เช่นเดียวกัน และยังสามารถข้ามไปเที่ยวที่เกาะระยั้งนอก และระยั้งในได้ด้วย จากอ่าวขาวนี้สามารถไปเที่ยวได้รอบเกาะหมาก เพราะมีถนนเชื่อมถึงกันหมด

          เกาะขาม

          หากอยากเปลี่ยนไปพักที่เกาะขาม ที่อยู่ใกล้ๆ กับอ่าวสวนใหญ่ คุณก็สามารถทำได้ ข้ามเรือไปเพียง 5 นาที มีรีสอร์ท 1 แห่ง จุดเด่นของเกาะขามก็คือ มีหาดทรายยาวหน้าเกาะ มีแหลมทราย ยื่นออกมานอกเกาะ เวลาน้ำลง จะแลเห็นเป็นสันสวยงามมาก และยังมีความมหัศจรรย์ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง คือ หินภูเขาไฟสีดำ ไม่รู้ว่ามาอยู่บนหาดทรายหน้าเกาะขามได้อย่างไร ในขณะที่เกาะอื่นไม่มี


เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด

          เกาะระยั้งใน – นอก

          อยู่ใกล้กับอ่าวขาว แต่ระยั้งในไม่มีอะไร เป็นหินล้อมเกาะ ไม่มีหาดทราย ถัดไปคือ เกาะระยั้งนอก ตั้งอยู่ชายหาด เล่นน้ำได้ มีปะการังรอบๆ เกาะ เวลาเราอยู่ที่อ่าวขาวของเกาะหมาก ในตอนเย็นจะมองเห็นดวงอาทิตย์ตกน้ำ ตรงเกาะระยั้งใน-นอก

          เกาะกระดาด

          เกาะกระดาด มีเอกลักษณ์ของตัวเองในด้านธรรมชาติ และยังมีประวัติศาสตร์ เกี่ยวเนื่องมานับแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเกาะเดียวที่มีการออกโฉนดในทะเลตราด ลักษณะของ เกาะกระดาด เป็นเกาะที่เหมือนแผ่นกระดาด แบนราบ ไม่มีภูเขา หาดทรายรอบเกาะ สามารถเดินเล่นได้รอบเกาะใต้น้ำ มีกองหินที่ปลาอาศัยอยู่

          เกาะกระดาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเกาะหมาก ร.5 ท่านเคยเสด็จประพาส คราวพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช ดำเนินการออกโฉนด ที่ดินของเกาะนี้ ปัจจุบันถูกขายไปหลายทอดจนถึงมือเอกชน จุดเด่นอีกอย่างคือมีการเลี้ยงกวาง บนเกาะนี้รีสอร์ท 1 แห่ง

          นอกจากนั้น หมู่เกาะหมาก ยังมีเกาะบริวารอื่น ๆ อีก แต่ไม่มีจุดเด่นน่าเที่ยว ทั้งหมดจะเป็นหินล้อมเกาะ และเป็นเกาะเล็ก ๆ เช่น เกาะนก เกาะนอก เกาะใน เกาะผี ทั้งนี้ เกาะในหมู่เกาะหมาก ที่น่าเที่ยวจึงมีแค่ เกาะหมาก เกาะขาม เกาะกระดาด และเกาะระยั้งนอก

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด ตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259-60


เกาะหมาก ตราด

เกาะหมาก ตราด


การเดินทาง

          รถโดยสารสาธารณะ มีรถทัวร์ออกเดินทางจาก...

          1. ขนส่งเอกมัย กรุงเทพฯ - แหลมงอบ มีรอบเวลา 06.30 น., 07.30 น. และ 09.45 เที่ยวกลับแหลมงอบ - ขนส่งเอกมัย กรุงเทพฯ มีรอบเวลา 12.30 น. และรอบ 14.00 น.

          2. ขนส่งเอกมัย กรุงเทพฯ - ขนส่งจังหวัดตราด เดินรถทุกวันตั้งแต่เวลา 04.00 - 24.00 น. และเที่ยวกลับ ขนส่งจังหวัดตราด - ขนส่งเอกมัย กรุงเทพฯ เดินรถตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.30 น. ซึ่งเมื่อคุณไปถึงท่ารถขนส่งแล้ว คุณต้องต่อรถสองแถวไปยังท่าเรือแหลมงอบค่ะ ใช้เวลาอีกประมาณ 20 นาทีค่ะ

          3. ขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ - ขนส่งจังหวัดตราด เดินรถทุกวัน มีรอบเวลา 07.30 น., 11.00 น. และ 22.00 น. เที่ยวกลับจากขนส่งจังหวัดตราด - ขนส่งเอกมัย กรุงเทพฯ มีรอบเวลา 11.00 น., 19.00 น. และรอบ 24.00 น. แล้วต่อรถสองแถวไปยังท่าเรือแหลมงอบค่ะ

          4. สนามบินสุวรรณภูมิ - ขนส่งจังหวัดตราด เดินรถทุกวัน มีรอบเวลา 06.40 น., 10.10 น., 11.40 น., 133.10 น., 16.10 น. และ 18.10 น. แล้วต่อรถสองแถวไปยังท่าเรือแหลมงอบค่ะ

          หรือจะเลือกใช้บริการรถตู้จากบริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ ก็ย่อมได้ค่ะ เดินทางจากกรุงเทพ - แหลมงอบ รถออกจากถนนข้าวสาร 08.00 น. เดินทางจาก แหลมงอบ - ถนนข้าวสาร รถออกจากแหลมงอบ เวลา 11.00 น.
         
          การเดินทางจากกรุงเทพ ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงถึงท่ารถจังหวัดตราด หลังจากนั้นให้ต่อรถสองแถวใช้เวลาอีก 20 นาที ไปยังท่าเรือที่แหลมงอบ ซึ่งที่ท่าเรือแหลมงอบ มีบริการเรือข้ามฟากทั้งแบบเรือธรรมดา และเรือสปีดโบ๊ทค่ะ


เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด


          รถยนต์ส่วนตัว

          1. ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา-ตราด) ผ่านชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และเข้าตัวจังหวัดตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร

          2. จะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 344 บางนา - ชลบุรี - แกลง - จันทบุรี - ตราด ระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร

          3. ทางหลวงพิเศษ (Motor way) เริ่มกิโลเมตรที่ 0 ที่แยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนรามคำแหง และมาออกที่เส้นทางบ้านบึง - แกลง - จันทบุรี - ตราด

          เครื่องบิน

          คุณสามารถใช้บริการของสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังสนามบินจังหวัดตราดได้ค่ะ เดินทางทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน แต่ในช่วงท่องเที่ยว จะเดินทาง 3 เที่ยวบินต่อวันค่ะ

          เมื่อไปถึงแหลมงอบแล้ว คุณสามารถเลือกใช้บริการเรือข้ามฟาก ที่มีทั้งแบบ เรือธรรมดา และ เรือเร็ว (Speed Boat) ค่ะ หากคุณเดินทางด้วยเรือธรรมดา จะใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง แต่ถ้าคุณเดินทางด้วยเรือเร็วที่มีให้บริการหลายเจ้า จะใช้เวลาเดินทาง 45 นาทีค่ะ ซึ่งทั้งหมด จะมีออกเดินทาง 9 เที่ยวต่อวันค่ะ


เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก ตราด


          นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากจากที่อื่นๆ ได้อีกหลายแห่งค่ะ เช่น...

          1. จากแหลมศอก ห่างจากตัวจังหวัดตราด 3 กิโลเมตร เมื่อมาถึงบ้านแหลมสกแล้ว วิ่งเข้าไปอีก 16 กิโลเมตร จะถึงท่าเรือเพื่อไปเกาะกูด ซึ่งผู้โดยสาารที่ใช้บริการท่าเรือแห่งนี้ สามารถขึ้นรถโดยสารรับ - ส่งฟรีจากตัวจังหวัดได้ที่สถานีขนส่ง หรือหน้าสถานีตำรวจตรงข้ามตราด ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ค่ะ มีทั้งเรือธรรมดา ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที หรือถ้าเป็นเรือเร็ว จะใช้เวลาเดินทาง 40 นาที ค่ะ

          2. จากเกาะช้าง คุณสามารถเดินทางโดยเรือโดยสารจากเกาะช้างไปยังเกาะหมากได้ที่ ท่าเรือบางเบ้า ค่ะ เดินทางโดยเรือโดยสารไม้ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงค่ะ แต่การเดินทางจากเกาะช้างจะไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนตุลาคมนะคะ เนื่องจากเป็นช่วงหน้ามรสุมค่ะ

          3. จากเกาะกูด คุณสามารถเดินทางจากเกาะกูดไปยังเกาะหมากได้ที่ท่าเรือสยามบีชรีสอร์ท, ท่าเรือคลองเจ้า, ท่าเรือสะพานน้ำลึก และ ท่าเรือคลองมาศค่ะ ซึ่งการเดินทางมีแต่เรือแบบเรือเร็วเท่าน้นค่ะ ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาทีค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
         , kanchanapisek.or.th, dasta.or.th, คุณ tuckyphoto และ คุณ tuamtiam

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ท่องทะเลที่...เกาะหมาก อัปเดตล่าสุด 21 มีนาคม 2567 เวลา 16:33:44 22,998 อ่าน
TOP