x close

รวมสถานที่จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2566 ทั่วไทย เบิกบานผ่านงานบุญ

           ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2566 หนึ่งในประเพณีทางพุทธศาสนาที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน ตลอดจนชมความสวยงามของขบวนแห่เทียนพรรษาทั่วไทย
         งานเข้าพรรษา 2566 สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมทำบุญแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่คู่กับเทศกาลเข้าพรรษา นั่นคือ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2566 ซึ่งในหลายพื้นที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และหลายคนน่าจะตั้งตารอคอยที่จะเดินทางไปร่วมงาน สำหรับรายละเอียดการจัดงานต่าง ๆ เป็นอย่างไร เรามีมาฝากกันแล้ว

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2566

แห่เทียนเข้าพรรษา 2566

ภาพจาก : My Life Graphic / Shutterstock.com

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

         เชิญร่วมงาน 122 ปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566

          
สำหรับงานในปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา มากมายด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายเทียนให้กับวัดหลังแห่เทียน กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน การประกวดภาพถ่าย กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมและร่วมแกะสลักต้นเทียน การหล่อเทียน การแสดงแสง สี เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน การประกวดต้นเทียน การจัดแสดงเทียน พิธีปล่อยขบวนต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ แกะสลัก และต้นเทียนโบราณ จากคุ้มวัด อำเภอ และชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของต้นเทียนจังหวัดอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โดยไฮไลต์สำคัญของงานประกอบด้วย

แห่เทียนเข้าพรรษา 2566

ภาพจาก : PLUEMSCAPE / Shutterstock.com

 • วันที่ 1 สิงหาคม 2566

          (วันอาสาฬหบูชา) คืนวันรวมเทียน เทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ โชว์ความวิจิตรงดงามประกอบแสง สี เสียง รอบทุ่งศรีเมือง

 • วันที่ 2 สิงหาคม 2566

          ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

 • วันที่ 1-2 สิงหาคม 2566

          ชมการแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนประกอบแสง สี เสียง

แห่เทียนเข้าพรรษา 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani Candle Festival

แห่เทียนโคราช จังหวัดนครราชสีมา

         ขอเชิญร่วมงาน Korat : The City of Candle Light "แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช" ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ทั้งนี้ ร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาได้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          เทศบาลโคราช ประกาศจัดงานแห่เทียนโคราช ใหญ่ไซซ์บิ๊กกว่าเดิม 10 เท่า โดยปิดถนนหน้าลานย่าโม จัดเป็นรูปแบบถนนคนเดินให้เป็นแลนด์มาร์กงานแห่เทียนยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน โดยมีวัดและหน่วยงานที่เข้าร่วมการประกวดขบวนต้นเทียนพรรษาประจำปี 2566 ดังนี้

 • วัดเดิม อำเภอพิมาย
 • ทีมงานส่วยศิลป์ อำเภอพิมาย
 • วัดนอก อำเภอโชคชัย
 • วัดใหม่สระปทุม อำเภอโชคชัย
 • วัดใหม่ประตูชัย อำเภอพิมาย
 • วัดเก่าประตูชัย อำเภอพิมาย
 • วัดสระเพลง อำเภอพิมาย
 • วัดใน อำเภอโชคชัย
 • วัดป่าพิทักษ์ธรรม อำเภอเมือง
 • วัดม่วง อำเภอเมือง

         (*** สำหรับรายละเอียดขบวนแห่จะมีมาอัปเดตเป็นระยะ ๆ)

แห่เทียนเข้าพรรษา 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดบุรีรัมย์

         ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2566 ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

          พบกับงานประเพณีแห่งเทียนพรรษาที่โด่งดังและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยภาคเช้า วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ขบวนจะวนรอบ ๆ ตัวอำเภอ และสิ้นสุดที่เทศบาล ต้นเทียนทุกวัดจะจอดโชว์บริเวณนี้่ และในภาคบ่ายถึงค่ำจะมีกิจกรรมบนเวที แสง สี ต่าง ๆ มากมาย พร้อมมอบความสนุกและครึกครื้นแน่นอน

แห่เทียนเข้าพรรษา 2566

งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ขอเชิญร่วมงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ ตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และยังเป็นการอนุรักษ์เรือไทยประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

          ภายในงานพบกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

 • การหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2566)
 • กิจกรรมแห่เทียนทางเรือ โดยล่องเรือตามคลองลาดชะโด เพื่อถวายเทียน ณ วัดดุสิตราชมัจฉา (วัดลาดชะโด) และวัดจักราช
 • กิจกรรมตลาดลาดชะโด
 • กิจกรรมกีฬาทางน้ำ
 • การแสดงดนตรีโฟล์กซอง
 • กิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง
แห่เทียนเข้าพรรษา 2566

ภาพจาก : WichitS / Shutterstock.com

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 
 
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ชมรถเทียนพรรษา ทั้ง 10 อำเภอ จอดโชว์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ชมความวิจิตรตระการตา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
   
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

         สำหรับปีนี้ใครที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2566 ลองเข้ามาเช็กลิสต์กันดูนะ หรือมีการจัดงานที่ไหนเพิ่มเติมเราก็จะมาอัปเดตให้เป็นระยะ ๆ 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

แนะนำ วันเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศกาลสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมสถานที่จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2566 ทั่วไทย เบิกบานผ่านงานบุญ อัปเดตล่าสุด 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:28:37 63,910 อ่าน
TOP