x close

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ลงทะเบียนแบบไหน จองโรงแรมที่พักอย่างไร ไปดูกัน

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com มีเงื่อนไขอะไร จองโรงแรมอย่างไรบ้าง เรามีคำตอบ

เราเที่ยวด้วยกัน

กลับมาอีกครั้งกับ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 หลังจากเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 560,000 สิทธิ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2, 3 และเฟส 4 ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 5 และคนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน.com

สำหรับ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพัก 40% จำนวน 560,000 สิทธิ (ห้องต่อคืน) สูงสุด 3,000 บาท จำกัดให้สิทธิจองได้สูงสุดคนละ 5 สิทธิ (ห้องต่อคืน) ค่าใช้จ่าย E-Voucher 600 บาท และไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบินเหมือนที่ผ่านมา 

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน.com

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เมื่อไหร่

          โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะเริ่มวันที่ 7 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 ซึ่งคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม - 26 เมษายน 2566 ส่วนคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ส่วนขยาย ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.

          โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับผู้ประกอบการ (รายเดิม) ที่ได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 - 4 มาแล้วและยังเปิดให้บริการตามปกติ ให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อเตรียมเปิดรับสิทธิในวันที่ 7 มีนาคม 2566

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน.com

หมายเหตุ
 
 1.  ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้
   
 2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้
   
 3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยจะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ

ขั้นตอนการใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

          สามารถจองโรงแรม/ที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม - 26 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. โดยจองตรงกับทางโรมแรม/ที่พัก รายละเอียดดังนี้

          1. No Need to Register

          - คนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยสามารถใช้สิทธิ์ที่คงเหลือต่อได้ทันมี คนที่ไม่คยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน ต้องลงทะเบียนใหม่

          2. ประชาชน Booking

          - จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรง (ไม่เกิน 5/ห้อง/คืน/คน)

          3. โรงแรม Booking

          - โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่าง ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงิน (ไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้)

          4. Payment

          - รับการแจ้งเตือน และชำระค่าที่พัก 60% ของค่าที่พัก ผ่านทาง G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

          5. Payment Successful

          - รับการแจ้งเตือนการจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็กอินที่พักบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

          6. Check in

          - เช็กอิน ณ โรงแรมเมื่อถึงวันเข้าพัก
          - สแกน QR เช็กอินบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
          - สแกนใบหน้าบนแอปพลิเคชันถุงเงิน
          - ได้รับ e-voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน (ไม่สามารถเช็กอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้)

          7. Check Out

          - เช็กเอาต์โรงแรม
          - สามารถใช้จ่ายคูปองอารการ/ท่องเที่ยว ได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่เช็กเอาต์
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน.com

วิธีจองโรงแรมที่พัก โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 1. ติดต่อโรงแรมโดยตรง ทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ของโรงแรม
 2. จองห้องพัก โดยแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 3. ได้รับแจ้งเตือนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 4. ตรวจสอบข้อมูลรายการ และดำเนินการชำระเงิน (ร้อยละ 60) ผ่าน G-Wallet
 5. ระบบส่งคูปองสำหรับ Check-in ที่โรงแรมเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง

วิธีการ Check-in และรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน.com

วิธีการใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน.com

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ลงทะเบียน เงื่อนไข และข้อกำหนด

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • ลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ รัฐสนับสนุน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สูงสุด 5 ห้อง
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (E-Voucher) 600 บาทต่อวัน
 • จองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วัน
 • ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิ
เราเที่ยวด้วยกัน

เช็กสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

สามารถเช็กสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน

รับสิทธิท่องเที่ยว
 

 • เริ่มลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.
 • รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก
 • รับสิทธิส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว
 • จองห้องพักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
 • 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

  หมายเหตุ : เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

  ** คนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยจะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ

แนวทางป้องกันการทุจริตเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีระบบแสดงจำนวนห้องพักของแต่ละโรงแรมที่พัก หากมีการจองเกินจำนวนห้องที่แจ้งไว้ ระบบจะสามารถจำกัดการจองได้ โดยมอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสาขาในประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อป้องกันการขึ้นราคาห้องพักเกินจริง จึงให้มีการระบุในแบบฟอร์มยินยอม (Consent) ให้ชัดเจน หากโรงแรมที่พักเจตนาขึ้นราคาห้องพักเกินจริง สามารถเอาผิดเรียกเงินคืนและระงับการจ่ายได้ รวมทั้งต้องได้รับโทษถึงการตัดสิทธิในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาล และจะมีระบบสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิในการเช็กอินเข้าพักและการใช้ E-Voucher เพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนผู้อื่นสวมสิทธิ

เราเที่ยวด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดลงทะเบียนการใช้สิทธิ จึงยังไม่มีการดำเนินการลงทะเบียนใด ๆ ณ ขณะนี้ หากพบว่ามีผู้ส่งลิงก์ลงทะเบียน หรือ SMS เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ ขอให้ระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือคลิกเข้าไปที่ลิงก์ดังกล่าว โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 

          และนี่เป็นเพียงบางส่วนของเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เท่านั้น เอาเป็นว่าหากมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เพิ่มเติมทางเราจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้ง

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ เราเที่ยวด้วยกัน ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ลงทะเบียนแบบไหน จองโรงแรมที่พักอย่างไร ไปดูกัน อัปเดตล่าสุด 8 มีนาคม 2566 เวลา 11:04:15 174,722 อ่าน
TOP