x close

เที่ยวงานสมโภช 215 ปี วัดสุทัศนเทพวราราม เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย

           เที่ยวกรุงเทพมหานคร ชวนไปงานสมโภช 215 ปี วัดสุทัศนเทพวราราม ไหว้พระ ทำบุญ สวดมนต์ข้ามปี พร้อมชมมหรสพและช้อปสินค้าต่าง ๆ
วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

งานสมโภช 215 ปี วัดสุทัศนเทพวราราม

         ขอเชิญเที่ยวงานสมโภช 215 ปี วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 1 มกราคม 2566 ตั้งแต่ 15.00-21.00 น. พบกับกิจกรรมมากมาย โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเข้าสู่พุทธศักราชใหม่อย่างเป็นสิริมงคลกันด้วย

โซนกิจกรรมงานสมโภช 215 ปี วัดสุทัศนเทพวราราม

  • โซนมหรสพ : โขน ฉ่อยหน้าม่าน, งิ้ว, ลิเก, ละครนอก, เสวนา และศิลปินเพลงเอก ฯลฯ
วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

  • โซนยลศิลป์ถิ่นวัดสุทัศน์ : กิจกรรมแสมป์บุญ, นิทรรศการสุทัศน์อนุสรณ์
วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

  • โซนชม ชิม ช้อป : ร้านค้าของดี 50 เขต กทม.
     

  • โซนลานคนเมือง : วงออเคสตร้า, ลิเกรวมดาว, ศิลปินนักร้อง และการแสดงทางวัฒนธรรม ฯลฯ

ตารางการแสดงงานสมโภช 215 ปี วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok

ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม

         พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร อีกสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่เรามักจะเห็นติดไปกับภาพของเสาชิงช้า เพราะตั้งอยู่ติดกัน โดยด้านหน้าวัดหันออกทางถนนอุณากรรณ ส่วนฝั่งด้านถนนบำรุงเมืองจะอยู่ตรงข้ามเสาชิงช้า เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 มีพระราชดำรัสให้สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2350-2351 ในพื้นที่ของพระนครชั้นใน เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย โดยพระองค์ได้พระราชทานว่า วัดมหาสุทธาวาส แต่ยังสร้างมิทันสำเร็จก็ได้เสด็จสวรรคตก่อน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการสร้างต่อ แต่ก็ยังมิทันแล้วเสร็จก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน จากนั้นรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ทำการบูรณะสร้างพระวิหารจนสำเร็จในปี พ.ศ. 2390 แล้วโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ พร้อมทั้งสร้างสัตตมหาสถาน และสร้างกุฏิสำนักสงฆ์ประดิษฐานสังฆาราม พระราชทานนามว่า วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดสุทัศนเทพวราราม

           ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในไทย ด้านหลังประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณองค์เก่าแก่ให้สักการะด้วย, พระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารหลวง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 3 วา 1 คืบ บริเวณผ้าทิพย์ ด้านหน้าพุทธบัลลังก์บรรจุพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ 8, พระพุทธเสรฏฐมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อจากกลักฝิ่น ประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ ศาลาการเปรียญ, ภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเปรตภายในพระวิหาร และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 เป็นต้น

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดของงานสมโภช 215 ปี วัดสุทัศนเทพวราราม
เพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดสุทัศนเทพวราราม Wat Suthat
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT Bangkok และ เฟซบุ๊ก วัดสุทัศนเทพวราราม Wat Suthat
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เที่ยวงานสมโภช 215 ปี วัดสุทัศนเทพวราราม เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อัปเดตล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 18:09:39 16,492 อ่าน
TOP