x close

เดินเล่นป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คู่หูเดินทาง)


          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ เป็นพื้นที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ต่อสภาพพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี สนุกเพลิดเพลินบนทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีสะพานไม้ให้เดินเข้าไปอย่างสะดวก สบาย ผืนป่าชายเลนหนาแน่น มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ แสมขาว แสมดำ ลำพู โปรงแดง โปรงขาว โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ฯลฯ ปู ปลา ให้ได้ชมกันตลอดระยะทาง

                 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


          ระหว่างทางจะมีศาลาให้ความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ ของป่าชายเลน พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ จุดชมวิวเป็นระยะ เมื่อเดินมาถึงกลางทางจะพบหอดูนกและจุดจำหน่ายเครื่องดื่ม ใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง ถ้าต้องการความรู้เชิงลึกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ในการเที่ยวชมได้


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


          ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลนแห่งนี้ ทำให้ครั้งหนึ่งที่นี่เคยมีปลาพะยูนอาศัยอยู่ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจึงทำให้ปลาพะยูนสูญพันธุ์ เหลือเพียงแต่รูปปั้นให้เราได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเท่านั้น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


          ที่นี่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีชีวิต ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันของคน สัตว์ และพืช อย่างสมดุล เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-3938-8116–8


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
busbuddythailand.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เดินเล่นป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2554 เวลา 13:33:10 3,139 อ่าน
TOP