วัดสามวิหาร อยุธยา ไปไหว้พระนอน ขอพรให้หลุดพ้นจากอุปสรรคนานาประการ

           วัดสามวิหาร อยุธยา สถานที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ นิยมไปไหว้ให้ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อทองที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ พระเจดีย์ และศาลพระเจ้าตากสิน ให้ได้สักการะกันด้วย
           วัดสามวิหาร วัดเก่าของอยุธยา เป็นหนึ่งในหมุดหมายของกิจกรรมไหว้พระอยุธยา ตั้งอยู่นอกเกาะเมือง ริมฝั่งคลองบางขวด ไม่ไกลจากวัดแม่นางปลื้ม มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลงเหลือไว้ให้ได้ชมกัน ทั้งจากใบเสมาที่มีร่องรอยกระสุนปืนใหญ่ในสมัยอยุธยา รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดอย่างพระนอนองค์ใหญ่อายุกว่า 600 ปี ประดิษฐานอยู่ในวิหารเก่าแก่ เชื่อกันว่าหากได้มาสักการบูชาถือว่าจะได้ความเมตตามหานิยม รวมถึงช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ออกไป และอย่าลืมไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อขาว ซึ่งหากสำเร็จดังประสงค์มักแก้บนด้วยขนมหวาน ขนมไทย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดยังมีอีกมากมาย เอาเป็นว่าตามเราไปดูกัน
วัดสามวิหาร อยุธยา

พระนอนองค์ใหญ่อายุกว่า 600 ปี

วัดสามวิหาร ตั้งอยู่ที่ไหน

          วัดสามวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ 4 บ้านคลองบางขวด ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดมหานิกาย บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของคลองบางขวด 

ประวัติวัดสามวิหาร

          วัดสามวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น หรือในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) ประมาณ พ.ศ. 1920 ตามตำนานกล่าวว่า หม่อมหลวงชีดำได้สร้างขึ้นเพื่อจะได้บรรจุอัฐิของพระมารดาและญาติ ๆ ได้ร่วมกับพี่น้อง 2 พระองค์ คือ เจ้าฟ้าขาว และเจ้าฟ้าเขียว โดยแบ่งกันสร้าง ดังนี้ หม่อมหลวงชีดำ สร้างพระนอนและวิหาร เจ้าฟ้าขาวสร้างหลวงพ่อขาวและวิหาร เจ้าฟ้าเขียวสร้างพระยืนและวิหาร เดิมชื่อว่า วัดสามพิหาร ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดสามวิหาร เนื่องจากเดิมนั้นมีวิหาร 3 หลัง คือ วิหารพระนอน วิหารพระนั่ง และวิหารพระยืน แต่ปัจจุบันเหลือวิหารอยู่ 2 หลัง คือ วิหารพระนอนและวิหารพระนั่งเท่านั้น ส่วนวิหารพระยืนได้หักพังไปตามกาลเวลา และไม่มีผู้ใดได้สร้างทดแทนอีกเลย โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 1930

วัดสามวิหาร อยุธยา

          ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของวัดถูกทำลายเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 เนื่องจากวัดสามวิหารเป็นวัดแห่งหนึ่งที่พม่าเลือกเป็นชัยภูมิในการตั้งฐานทัพ เมื่อครั้งยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุง

          นอกจากนี้วัดสามวิหารยังได้เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ได้บรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกับเด็กชายบุนนาค และพำนักอยู่ที่วัดสามวิหาร ทั้ง 3 รูป คือ สามเณรสิน สามเณรทองด้วง และสามเณรบุนนาค จึงมาเป็นเพื่อนสนิทกัน

วัดสามวิหาร อยุธยา

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สิ่งน่าสนใจภายในวัดสามวิหาร

  • พระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธสวรรณนิมิตมงคล (หลวงพ่อทอง) หน้าตักกว้าง 3.6 เมตร
พระพุทธสวรรณนิมิตมงคล (หลวงพ่อทอง)

  • วิหาร ประดิษฐานพระพุทธมหามงคล (หลวงพ่อขาว) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ขนาดกว้างหน้าตัก 4.6 เมตร นิยมไปขอพรเรื่องเงิน งาน โชคลาภ หากสมหวังจะนำขนมหวานหรือขนมไทยมาถวาย
พระพุทธมหามงคล (หลวงพ่อขาว)

  • วิหารพระนอน ถัดมาจากวิหารโถงออกไปเป็นวิหารพระนอน อาคารทั้งหมดคือพระอุโบสถวิหารโถง และวิหารพระนอน ตั้งเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน ภายในวิหารประดิษฐานพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นแบบสุโขทัย ความยาว 21 เมตร
พระนอนองค์ใหญ่อายุกว่า 600 ปี

  • พระเจดีย์หน้าวิหารพระนอน เป็นพระเจดีย์ทรงเครื่องขนาดย่อม ฐานสูงย่อมุมไม้ยี่สิบ ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณย่อมุมไม้สิบสอง
พระเจดีย์หน้าวิหารพระนอน

  • พระเจดีย์ประธาน ตั้งอยู่ตรงกันกับวิหารหลังกลางทิศตะวันออก ลักษณะเป็นพระเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังขนาดใหญ่ กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486
พระเจดีย์ประธาน

  • ใบเสมาขนาดใหญ่ บริเวณพระอุโบสถล้อมรอบไปด้วยใบเสมาจำนวน 17 ใบ มีอยู่ 1 ใบที่ปรากฎร่องรอยจากกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามกรุงศรีอยุธยาให้เห็นอยู่

พระนอน วัดสามวิหาร

          พระนอน หรือพระพุทธไสยาสน์ มีขนาดความยาว 21 เมตร อายุกว่า 600 ปี เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาตอนต้น แต่พุทธลักษณะคล้ายได้รับอิทธิพลแบบสุโขทัย สามารถขึ้นไปเดินเวียนรอบ ๆ องค์พระได้ โดยคนมักไปไหว้ขอพรให้ช่วยขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ขอโชคลาภ บุกเบิกเรื่องการงาน และได้ความเมตตามหานิยม อีกทั้งยังเชื่อกันว่าหากคนที่โดนของหรือคุณไสยมนต์ดำ ให้เอาศีรษะไปจรดที่หัวแม่โป้งนิ้วเท้าและนิ้วชี้ของพระนอนจะช่วยให้หลุดพ้นได้ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

พระนอน วัดสามวิหาร

          คาถาบูชาพระนอน วัดสามวิหาร

         
ตั้งนะโม 3 จบ
          ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
          ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
          สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
          คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ
          (หรือว่า ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง)
พระนอนองค์ใหญ่อายุกว่า 600 ปี

พระนอน วัดสามวิหาร

การเดินทางไปวัดสามวิหาร

          จากสี่แยกวัดราชประดิษฐานตรงไปตามทางเส้นทางวัดอินทราราม-เพนียดคล้องช้าง จากวัดอินทรารามไปประมาณ 900 เมตร วัดสามวิหารจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
วัดสามวิหาร อยุธยา

  • ที่ตั้ง : บ้านคลองบางขวด ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • เวลาเปิด-ปิด : 07.00-16.00 น.
  • Google Map วัดสามวิหาร : https://goo.gl/maps/KxyFT1brMxcJGiL78
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : finearts.go.th, go.ayutthaya.go.th, thai.tourismthailand.org
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดสามวิหาร อยุธยา ไปไหว้พระนอน ขอพรให้หลุดพ้นจากอุปสรรคนานาประการ อัปเดตล่าสุด 29 ธันวาคม 2565 เวลา 18:09:18 11,739 อ่าน
TOP