x close

สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2565 เดินสายทำบุญ เกื้อหนุนเพิ่มมงคลให้ชีวิต

             สถานที่จัดงานเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ทั่วไทย ทั้งประเพณีแห่เทียนพรรษา และการใส่บาตรดอกไม้ มาร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนากัน
          วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไทยที่จัดงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการทำเทียนและแห่เทียน ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ซึ่งจะมีที่ไหนจัดงานบ้าง เราลองรวบรวมมาไว้ให้แล้ว ใครใกล้ที่ไหน หรืออยากไปชมความสวยงามของความศรัทธา ก็แวะเวียนไปทำบุญให้อิ่มใจกันได้

งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565

            ประเพณีตักบาตรดอกไม้ หรือ ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา เป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี โดยมีความเป็นมาคือ ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีดอกไม้ท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่จะออกดอกในช่วงเวลานี้ ชาวบ้านจึงได้เก็บดอกไม้มาถวายพระสงฆ์ และเรียกชื่อกันว่า ดอกเข้าพรรษา ทำให้ในทุก ๆ ปี ชาวบ้านจะเก็บดอกเข้าพรรษามาถวายพระสงฆ์ เพื่อนำไปสักการะรอยพระพุทธบาทนั่นเอง

            โดยในปี 2565 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมและกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 07.30 น. จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

 • เวลา 19.30 น. พิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 7 แห่ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

 • ช่วงเช้า พิธีถวายเทียนพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 • ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.จัดขบวนแห่พยุหยาตรา ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนวัฒนธรรม ขบวนอัตลักษณ์ประเพณี ขบวนชาติพันธุ์ การแสดงต่าง ๆ และพิธีเปิดงาน

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 13.30 น.พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร (ในปี 2565 จะมีการตักบาตรดอกไม้เพียง 1 รอบเท่านั้น)

เข้าพรรษา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด ประจำปี 2565

           เชิญเที่ยวชมงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ 11 ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 (วันอาสาฬหบูชา) ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. สัมผัสวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เพลินไปกับเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต การยกยอ ท้องทุ่งนาที่เขียวขจี ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม เที่ยวตลาดย้อนยุคลาดชะโด ชิมอาหารพื้นบ้าน

           กำหนดการจัดงาน เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 08.30-10.30 น. เรือทุกลำจะลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าตลาดลาดชะโด จากนั้นเวลา 10.39 น. จะเป็นพิธีเปิดงานแห่เทียนทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด (ด้านหน้าตลาดลาดชะโด) เมื่อพิธีเปิดเสร็จสิ้น ขบวนเรือทุกลำจะค่อย ๆ เคลื่อนแห่ผ่านชุมชนริมสองฝั่งคลอง ผ่านสะพานที่ 3 สะพานที่ 2 และสะพานที่ 1 ทุกสะพาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปรอถ่ายรูปได้ เมื่อเรือผ่านทุกจุดแล้วจะไปตั้งขบวนใหม่แล้วย้อนกลับมาอีกครั้งเวลาประมาณ 11.30 น. เพื่อผ่านสะพาน 1 สะพาน 2 สะพาน 3 และจะผ่านหน้าตลาดลาดชะโดอีกครั้ง เมื่อเสร็จพิธี เรือทุกลำจะไปจอดที่หน้าโรงเรียนวัดลาดชะโด เพื่อนำเทียนไปถวายวัดลาดชะโดต่อไป

เข้าพรรษา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด

ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) วัดจินดามณี ประจำปี 2565

          จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดงานประเพณียายดอกไม้ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งบรรพบุรุษของชุมชนบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี ได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ โดยจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ คำว่า “ยาย” เป็นสำเนียงที่เพี้ยนมาจากภาษาลาว จากคำว่า “หย่าย” แปลว่า การแจกจ่าย หรือการให้ ดังนั้น คำว่า “ยายดอกไม้” หมายถึง การให้หรือการถวายดอกไม้พระสงฆ์เพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเอง และดอกไม้ที่ชาวบ้านจะนำมาใส่บาตรในช่วงวันงานเข้าพรรษานั้นนิยมใช้เป็นดอกดาวเรือง ดอกรัก ดอกพุด ดอกมะลิ ดอกบัว และข้าวตอก นำมาใส่กระทงรวมกันเพื่อใส่บาตรพระ ก่อนจะนำดอกไม้ไปบูชาพระในโบสถ์ต่อไป

          เชิญร่วมงานสืบสาน “ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้)” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตำบลบ้านแป้ง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีตักบาตรดอกไม้ ทอดผ้าป่าดอกไม้ ถวายเทียนจำนำพรรษา ชมเครื่องมือประกอบอาชีพของชาวลาวเวียงในอดีต เครื่องมือทำทอง เครื่องมือปั้นหม้อ และเครื่องจักสาน ชมการทำอาหารพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลาบมะเขือ ขนมเบื้องญวน ยำญวน ข้าวเกรียบงา บัวลอยญวน และชมการแสดงเต้นบาสโลบและการแสดงต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น

เข้าพรรษา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดจินดามณี

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดจินดามณี โทรศัพท์ 08-1794-0656 หรือ เฟซบุ๊ก TAT Lopburi โทรศัพท์ 0-3677-0096-7

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

            เทศกาลเข้าพรรษากับเทียนพรรษาเป็นของคู่กัน พุทธศาสนิกชนนิยมหล่อเทียนแท่งใหญ่แล้วแห่ไปตั้งในวัดเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด 3  เดือน จนกลายเป็นงานบุญน่าสนุกสนาน เพราะการแห่เทียนพรรษาจัดเป็นงานเอิกเกริก มีฆ้องกลองประโคมอย่างสนุกสนาน โดยเทียนนั้นมีการหล่อหรือแกะเป็นลวดลายและประดับตกแต่งกันอย่างงดงาม ซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่จัดงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีคือ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นเทียนแกะสลักที่มาจากชุมชนคนทำเทียนของวัดต่าง ๆ ในจังหวัด รวมถึงต้นเทียนพรรษาจากอำเภอต่าง ๆ ด้วย

            โดยการจัดงานประจำปี 2565 เป็นปีที่ 121 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 และมีพิธีปล่อยขบวนต้นเทียน ได้แก่ ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน ขบวนต้นเทียน ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และขบวนเทียนโบราณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การแสดงแสง สี เสียง ขบวนแห่ภาคกลางคืน ซึ่งจะมีการแสดงขบวนแห่ต้นเทียนและขบวนฟ้อนรำ จากคุ้มวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอ และท้องถิ่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม จากนั้นจะเคลื่อนขบวนจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ตั้งแต่ถนนอุปราช บริเวณหน้าปะรำพิธีวัดศรีอุบลรัตนาราม ตรงไปทางถนนชยางกูร จนถึงสี่แยกเอสโซ่ ระยะทางกว่า 1.3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถชื่นชมความงดงามของต้นเทียนได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีการปรับลดความแออัดให้มีระยะห่างเพิ่มขึ้น

เข้าพรรษา

ภาพจาก Daimond Shutter / Shutterstock.com

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatchathani โทรศัพท์ 0-4524-3770-1 หรือ เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4534-4853-4

งานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2565

            เป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา กับงานแห่เทียนโคราช แม้จะงดจัดงานไป 2 ปี (2563-2564) จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่ในปี 2565 ทางจังหวัดก็ออกมาประกาศว่าจะจัดงานแห่เทียนโคราชขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนสุรนารี สวนเมืองทอง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ การประกวดวาดภาพระบายสี การแกะสลักเทียนพรรษา และมหรสพสมโภช อาทิ การแสดงของศิลปินกำปั่น บ้านแท่น การแสดงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) การแสดงวงออร์เคสตรา เป็นต้น
เข้าพรรษา

ภาพจาก Aukrid / Shutterstock.com

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สวท.นครราชสีมา กรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-4446-5400 หรือ เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลพิมาย โทรศัพท์ 0-4447-1121

งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565

           ร่วมงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ชมขบวนแห่ช้างและขบวนเทียน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ร่วมตักบาตรบนหลังช้าง มหัศจรรย์แห่งเดียวในโลก ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
เข้าพรรษา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุรินทร์ TAT

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุรินทร์ TAT Surin โทรศัพท์ 0-4451-4447-8, 08-2486-2014

งานบุญเข้าพรรษา วัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ

           เชิญร่วมทำบุญในงาน “งานบุญเข้าพรรษา” ณ วัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8)

 • เวลา 09.00 น. ทำบุญตักบาตร บริเวณศาลาการเปรียญ

 • เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (หล่อเทียน)

 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)

 • เวลา 09.00 น. ทำบุญตักบาตร บริเวณศาลาการเปรียญ

 • เวลา 10.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

 • เวลา 10.30 น. ทำพิธีถวายพุ่มต้นไม้ประจำพรรษา

 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

 • เวลา 19.30 น. ร่วมเวียนเทียนรอบมหาเจดีย์ศรีบัวโรย

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)

 • เวลา 09.00 น. ทำบุญตักบาตร บริเวณศาลาการเปรียญ

 • เวลา 10.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

เข้าพรรษา

ภาพจาก วัดบัวโรย

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดบัวโรย โทรศัพท์ 09-6879-2580

กิจกรรมประเพณีขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

             เทศบาลนครสมุทรปราการ มีกำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 07.00-12.00 น. บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษาจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยจะเคลื่อนขบวนแห่เทียนในเวลา 10.00 น. เริ่มจากศาลากลางจังหวัดไปตามถนนประโคนชัย ถึงสี่แยกนายแห เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้อนุโมทนาร่วมบุญ และนำต้นเทียนจำนำพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม ไปถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อให้ทางวัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
เข้าพรรษา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครสมุทรปราการ

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เทศบาลนครสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2382-6199

            เทศกาลวันเข้าพรรษา นับเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรมีส่วนร่วมประกอบคุณงามความดีตามหน้าที่ของชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญใส่บาตร ถวายเทียนพรรษา และถวายเครื่องสักการะอื่น ๆ ทั้งนี้ มีสถานที่มากมายทั่วไทยที่จัดงานวันเข้าพรรษา ใครที่อยากไปทำบุญเพิ่มสิริมงคลให้ตัวเองก็สามารถเลือกไปได้เลย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2565 เดินสายทำบุญ เกื้อหนุนเพิ่มมงคลให้ชีวิต อัปเดตล่าสุด 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 18:34:33 13,062 อ่าน
TOP