x close

รู้จักวัคซีนพาสปอร์ต พร้อมเช็กเอกสารและวิธีลงทะเบียน

            วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) พร้อมขั้นตอนการขอ และเอกสารที่ใช้ประกอบ เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ

           ช่วงนี้หลายประเทศเริ่มทยอยประกาศเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส สามารถเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว หลายคนจึงเริ่มวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างแล้ว ซึ่งการเดินทางสำหรับตอนนี้อาจมีความซับซ้อนในส่วนของการเตรียมเอกสารมากขึ้น หนึ่งในเอกสารจำเป็นนั่นคือ วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) แต่จะมีขั้นตอนการขออย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง และไปขอได้ที่ไหน เรามีคำตอบมาฝากแล้ว

วัคซีนพาสปอร์ต คืออะไร

           เดี๋ยวนี้เวลาจะไปต่างประเทศ เรามักจะได้ยินเสมอ ๆ ว่า “อย่าลืมขอวัคซีนพาสปอร์ตด้วยนะ” แล้ววัคซีนพาสปอร์ตคืออะไรกัน ? วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) คือ เอกสารรับรองผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นเอกสารรับรองเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
วัคซีนพาสปอร์ต

ขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”

            สำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ สามารถทำการขอวัคซีนพาสปอร์ตได้ง่าย ๆ และสะดวก ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. กดเมนู International Certificate

วัคซีนพาสปอร์ต

ภาพจาก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

2. เลือกที่เมนู ขอหนังสือรับรองฯ

วัคซีนพาสปอร์ต

ภาพจาก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

3. กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง

วัคซีนพาสปอร์ต

ภาพจาก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

4. โหลดภาพหลักฐานฯ หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีน

วัคซีนพาสปอร์ต

ภาพจาก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

5. เลือกรูปแบบการขอหนังสือรับรองฯ

วัคซีนพาสปอร์ต

ภาพจาก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

           หมายเหตุ สำหรับใครที่เลือกรูปแบบการขอหนังสือรับรองฯ มารับด้วยตัวเอง สามารถเลือกสถานที่รับได้ คือ กรมควบคุมโรค และสถาบันบำราศนราดูร และคนที่ขอรับหนังสือรับรองฯ ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Vaccine Passport) ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องครบถ้วนจะออกหนังสือรับรองฯ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ และสามารถสแกนใช้งาน QR Code ได้ในวันถัดไป

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

วัคซีนพาสปอร์ต

ภาพจาก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

7. สุดท้ายกดยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ

วัคซีนพาสปอร์ต

ภาพจาก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

           หมายเหตุ สามารถติดตามสถานะคำร้องขอได้ที่ปุ่ม “ติดตามสถานะการยื่นขอหนังสือรับรองฯ”

วิธีรับวัคซีนพาสปอร์ต (เมื่อถึงวันและเวลานัดหมาย)

           ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กรมควบคุมโรค เปลี่ยนสถานที่ให้บริการไปยังอาคารบางรัก ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ (ติดสถานี BTS เซนต์หลุยส์) เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. *** ไม่มีการ walk-in *** รับเฉพาะลงนัดล่วงหน้าเท่านั้น

         
เมื่อไปถึงแล้วก็แจ้งนัดหมายที่ชั้น 1 แล้วขึ้นไปยังชั้น 15 เพื่อกดบัตรคิวแล้วรอเรียกตามขั้นตอน ตรวจเอกสารต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียม 50 บาท เสร็จแล้วก็รอรับเล่มได้เลย (วันที่ไปรับแนะนำว่าให้เตรียมเอกสารติดตัวไปด้วย ได้แก่ ใบรับรองการฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และหนังสือเดินทาง)

          ในกรณีที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม คือ

           - หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง

           - บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมสำเนาและลงสำเนาถูกต้อง) (ผู้มอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ)

           สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจได้ ที่นี่

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอวัคซีนพาสปอร์ตแบบ Walk-in

          สำหรับคนที่สะดวกเดินทางไปขอวัคซีนพาสปอร์ตแบบ Walk-in ก็สามารถไปได้ตามสถานที่ที่กำหนด โดยมีเอกสารจำเป็นที่ต้องเตรียม ดังนี้

          - ใบรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อครบ 2 เข็ม พร้อมสำเนา โดยมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้ (พรินต์จากแอปพลิเคชันหมอพร้อมเลยก็ได้)

*** เข้าแอปพลิเคชันหมอพร้อม แล้วเลือกที่เมนู เอกสารรับรองทางการแพทย์

วัคซีนพาสปอร์ต

ภาพจาก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

หลังจากนั้นให้เลือกที่ ใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด 19

วัคซีนพาสปอร์ต

ภาพจาก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

     - บัตรประชาชน (สำเนาและตัวจริง)

     - หนังสือเดินทาง (สำเนาและตัวจริง) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

     - ค่าออกเอกสารรับรอง 50 บาท

ขั้นตอนขอวัคซีนพาสปอร์ตแบบ Walk-in

     1. ติดต่อนัดหมายหน่วยงานตามช่องทางที่กำหนด

     2. รับบัตรคิว แล้วรอเจ้าหน้าที่เรียกคิว

     3. ยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

     4. ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร (ย้ำว่า ! ควรเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน)

     5. รับเอกสารรับรองฯ (วัคซีนพาสปอร์ต)

          *** สิ่งสำคัญ…แนะนำว่าควรที่จะโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานนั้น เพื่อสอบถามเวลาให้บริการอย่างแน่ชัด รวมถึงสอบถามจำนวนคิวเสียก่อน จะได้ไม่เป็นการเสียเวลา

หน่วยงานที่ให้บริการออกวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

           ข้อมูลจากเว็บไซต์ ddc.moph.go.th (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2565) ได้บอกถึงรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการและช่องทางการติดต่อทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้
วัคซีนพาสปอร์ต

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

       

         +++ เช็กรายชื่อสถานที่ทำวัคซีนพาสปอร์ตทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้ที่นี่ 

         +++ สำหรับใครที่พาสปอร์ตกำลังจะหมดอายุลง สามารถดูขั้นตอนการทำพาสปอร์ตเพิ่มเติมได้ที่

12 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต ข้อมูลแน่นปึ้ก

วัคซีนพาสปอร์ต

           ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศช่วงเวลาใกล้ ๆ นี้ แนะนำว่าให้ติดต่อขอวัคซีนพาสปอร์ตไว้เผื่อเลยก็ดีเหมือนกันนะ พอถึงเวลาเดินทางจริง ๆ จะได้ไม่ฉุกละหุก ลืมเอกสารนั่นนี่ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอดเที่ยวเปล่า ๆ ^ ^

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จักวัคซีนพาสปอร์ต พร้อมเช็กเอกสารและวิธีลงทะเบียน อัปเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2567 เวลา 15:45:28 27,934 อ่าน
TOP