x close

สถานที่ไหว้พระราหูจากทั่วไทย เสริมดวงชะตา ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี

          แนะนำสถานที่ไหว้พระราหูทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี และเสริมสิริมงคลให้ตนเอง

          พระราหู เทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งในเทวะมันตราคติไทย ซึ่งมีความเชื่อกันว่าการบูชาพระราหูสามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคล หรือสิ่งต่าง ๆ ได้ เพราะเชื่อว่าทำให้สิ่งเลวร้ายอันอาจจะเกิดขึ้นบรรเทาเบาบางลงและแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโชคมีลาภ เจริญก้าวหน้าร่ำรวย วันนี้เราเลยจะพาเพื่อน ๆ ไปตระเวนไหว้พระราหู ณ วัดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต แต่จะมีที่ไหนบ้างนั้นตามเราเข้าไปชมกันดีกว่า...

สถานที่ไหว้พระราหู

วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ

          สถานที่ประดิษฐานพระราหู ณ พระวิหารหลังเก่า ผู้มีจิตศรัทธานิยมมาสักการะเพื่อขอพรในเรื่องต่าง ๆ พร้อมให้ช่วยขจัดสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

          คาถานมัสการยันต์ จันทรประภา

          ตั้งนะโม 3 จบ

          เอกะ จักขุ นาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา
          สัตตะรัตนะ สัมปันโณ มณีโชติระโสยถา
          สุวัณณะรัชชตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา

          ที่ตั้ง : ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
          เฟซบุ๊ก : วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เยาวราช ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

วัดวรามาตยภัณฑสาราราม กรุงเทพฯ

          วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่ตลาดพลูมาช้านาน หรือที่เรียกกันว่า “วัดขุนจันทร์” ที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ “พระราหู” องค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่บริเวณลานหลวงพ่อใหญ่ ผู้คนนิยมไปขอพรเรื่องโชคลาภ เงินทอง

          ที่ตั้ง : ซอยเทอดไท 28 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
          เฟซบุ๊ก : วัดขุนจันทร์

สถานที่ไหว้พระราหู

ภาพจาก aquatarkus / shutterstock.com

ราหูเทวาลัย กรุงเทพฯ

          สถานที่บูชาพระราหูทรงทรัพย์ ที่ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมสี่แยกเกษตรนวมินทร์ ตัดเลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา เปิดให้สักการะทุกวัน ที่นี่ผู้คนมักไปกราบไหว้เพื่อให้มีอำนาจบารมีและช่วยคุ้มครองเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรือง

          คาถาบูชาองค์พระราหูทรงทรัพย์

          ตั้งนะโม 3 จบ

          กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

          ที่ตั้ง : หัวมุมสี่แยกเกษตรนวมินทร์ ตัดเลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
          เฟซบุ๊ก : ราหูเทวาลัย

ศาลพระพิฆเนศ แยกห้วยขวาง กรุงเทพฯ

          นอกจากการไปสักการะพระพิฆเนศแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังประดิษฐาน “พระราหู” ให้ได้กราบไหว้ขอพรด้วย โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าให้ได้บูชาและขอพรเรื่องโชคลาภ คุ้มครองในเรื่องภัยอันตรายต่าง ๆ

          ที่ตั้ง : สี่แยกห้วยขวาง  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
          เฟซบุ๊ก : เทวาลัยพระพิฆเนศ-สี่แยกรัชดา ห้วยขวาง

สถานที่ไหว้พระราหู

ภาพจาก chocobluesky19 / shutterstock.com

วัดเจ้าอาม กรุงเทพฯ

          วัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับพระสนมเอกที่มีนามว่าเจ้าอาม ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย โดย ณ ลานเทพ มีองค์พระราหูให้ได้สักการะ เพื่อขอบารมีปัดเป่าภัยอันตราย เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้านกลายเป็นอีก และเรื่องโชคลาภต่าง ๆ

          ที่ตั้ง : ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
          เฟซบุ๊ก : วัดเจ้าอาม พระเจ้าตากสินมหาราช กรุงเทพมหานคร

เทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

          เทวาลัยที่ตั้งอยู่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) ภายในนอกจากจะมีองค์พระพิฆเนศปางมหาเทพไอยราแล้ว บริเวณด้านหน้ายังมี “พระอสุรินทราหู” ให้ได้สักการะบูชา เพื่อปัดเป่าสิ่งที่ร้ายแรงจะได้บรรเทาลง พร้อมขอพรในเรื่องต่าง ๆ

          บทสวดบูชาพระราหู

          ตั้งนะโม 3 จบ

          สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเปรัฏเฐ จะ คาเม
          ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม
          ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยังมุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุฯ
          ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
          ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
          ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
          ราหุโล อิเมโข มังฆรา (8 จบ)

          ที่ตั้ง : 6/39 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
          เฟซบุ๊ก : เทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่

วัดทวีการะอนันต์ จังหวัดปทุมธานี

          ไปไหว้พระราหู ณ วัดทวีการะอนันต์ หรือที่เรียกกันว่าวัดสีชมพู ซึ่งบริเวณใต้ถุนพระอุโบสถ์จะเป็นรูปพระราหู สามารถสักการบูชาพร้อมกับรอดใต้ถุนพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ด้วย
         
          ที่ตั้ง : ซอยเทพกุญชร 22 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
          เฟซบุ๊ก : วัดทวีการะอนันต์

วัดศีรษะทอง จังหวัดนครปฐม

          ขอพรพระราหูอมจันทร์อมพระอาทิตย์ ณ วัดศีรษะทอง วัดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีประชาชนเป็นจำนวนมาก นิยมมาสักการบูชา “พระราหู” ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยทางวัดได้จัดสร้างพระราหูขนาดใหญ่ ไว้ให้ประชาชนได้มาสักการบูชา ซึ่งสามารถไหว้พระราหูได้ทุกวัน (ยกเว้นวันพระ) และหากใครไม่ได้เตรียมของดำไปไหว้พระราหู ทางวัดมีของดำไว้บริการ

          พระคาถาสุริยะบัพพา

          (ขึ้นนะโม 3 จบ)
          กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
          โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
          โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

          พระคาถาจันทบัพพา

          ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
          มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
          กาเสกัง กาติยังมะมะ ยะติกา

          ที่ตั้ง : ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
          เฟซบุ๊ก : วัดศีรษะทอง - วัดพระราหู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สถานที่ไหว้พระราหู

ภาพจาก doypui / shutterstock.com

วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม

          วัดเก่าแก่ของจังหวัดนครปฐม ผู้คนนิยมไปสักการะสรีระสังขารของ “หลวงพ่อพูล” อดีตเกจิอาจารย์ดัง พร้อมกับไหว้ “พระราหู” ให้ช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายและเสริมดวงชะตา เสริมราศี

          ที่ตั้ง : ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
          เว็บไซต์ : www.watpailom.org
          เฟซบุ๊ก : หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร

          จากสำนักสงฆ์สู่วัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถที่มีพญามารมุจรินทร์ 7 เศียร, พระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตัก 69 นิ้ว ประดิษฐานเป็นพระประธาน, ศาลาการเปรียญที่มีพระพุทธหิรัญราชเป็นพระประธาน หรือศาลาบูรพาจารย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังโด่งดังในเรื่องการไหว้ “พระราหู” เพื่อช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี

          ที่ตั้ง : ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
          เฟซบุ๊ก : วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร

วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

          สถานที่ประดิษฐาน “พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข” สีชมพูองค์ใหญ่ ที่เชื่อว่าเมื่อมากราบไหว้ปางนี้จะมีความสุขสบาย นอกจากนี้ยังมี “พระราหู” องค์ใหญ่ที่สุดในไทย ให้ช่วยคุ้มดวง คุ้มภัย ทำให้เกิดโชคลาภและความสำเร็จต่าง ๆ หรือแก้ปีชงด้วย

          ที่ตั้ง : ถนนองค์การบริหารส่วนตำบล ฉะเชิงเทรา 2012 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
          เฟซบุ๊ก : วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ไหว้พระราหู

ภาพจาก Copycat37 / shutterstock.com

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี

          วัดที่สูงที่สุดในอำเภอท่ามะกา มีประติมากรรมสวย ๆ มากมาย สถานที่แห่งนี้ได้รวบรวมศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการะ ทั้งหลวงปู่ทวด พระพุทธไสยาสน์ พระพิฆเนศวร เจ้าแม่กวนอิม พญาธนบดีนาคราช และที่พลาดไม่ได้กับ “พระราหู” องค์ใหญ่ ทั้งยังมีแลนด์มาร์กสไตล์ญี่ปุ่นให้ได้ไปเที่ยวชมด้วย

          ที่ตั้ง : ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดเขาสูงแจ่มฟ้า

สถานที่ไหว้พระราหู

ภาพจาก Anirut Thailand / shutterstock.com

วัดแม่ย่าซอม จังหวัดสระแก้ว

           วัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวคลองหาด มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ศาลแม่ย่าซอม, หลวงพ่อทันใจ, พระพิฆเนศ, แม่นางสร้อยทอง-แม่นางสร้อยเงิน รวมถึง “พระราหู” องค์ใหญ่ให้ผู้ศรัทธาได้กราบไหว้ขอพร

           บทสวดบูชาพระราหู

           ตั้งนะโม 3 จบ

           อิติปิโส ภะคะวา พระราหู
           จะ มัสมิง จะ พุทธคุณัง
           จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
           สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง
           สัพพะโรคัง วิวัชชะเย
           สัพพะลาภัง ภะวันตุเม
           (สวด 12 จบ)

           พระคาถาสุริยะบัพพา

           กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
           โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
           โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติ

           พระคาถาจันทบัพพา

           ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
           มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
           กาเสกัง กาติยังมะมะ ยะติกา

           ที่ตั้ง : บ้านป่าตะแบก หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
สถานที่ไหว้พระราหู

ศาลพระพิฆเนศ อาเขตเชียงใหม่

          สถานที่ไหว้พระราหูที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าท่ารถทัวร์นครชัยแอร์ ฝั่งอาเขตเก่า ไปขอพรบารมีพระราหูให้ท่าช่วยปรับเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายดี จากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

          ที่ตั้ง : 207 ซอย 5 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
          เฟซบุ๊ก : ศาลพระพิฆเนศ อาเขตเชียงใหม่

วัดเสาหิน จังหวัดเชียงใหม่

          วัดสวยในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในประดิษฐาน “ท้าวอสุรินทราหู” องค์ใหญ่กลางลานวัด ให้ผู้ศรัทธาได้กราบไหว้ พร้อมกับมีพิธีสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี เสริมดวงชะตาชีวิต หน้าที่การงานการเงินมั่นคง นอกจากนี้ยังมีปูชนียสถานที่น่าสนใจหลายแห่งให้ได้เที่ยวชม

          ที่ตั้ง : ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
          เฟซบุ๊ก : ท้าวอสุรินทราหู วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

          นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในสถานที่ไหว้พระราหูที่เรานำมาฝากกันเท่านั้น จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายแห่งให้ได้ไปสักการบูชา เอาเป็นว่าสะดวกที่ไหนก็ลองไปกันดูนะ ทั้งนี้ หากคนที่ต้องการไหว้พระราหูที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหน ทำอย่างไร เรามีบทความดี ๆ มาแนะนำ
 

สถานที่ไหว้พระราหู

ภาพจาก iamwayclick / shutterstock.com

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานที่ไหว้พระราหูจากทั่วไทย เสริมดวงชะตา ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี อัปเดตล่าสุด 2 เมษายน 2567 เวลา 16:54:10 60,132 อ่าน
TOP