x close

เที่ยวสิงคโปร์แบบไม่กักตัว สำหรับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบโดส

          สิงคโปร์เปิดประเทศ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบไม่กักตัว สำหรับผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบโดสเรียบร้อยแล้ว

           ช่วงนี้ขาเที่ยวน่าจะเริ่มยิ้มแก้มปริกันบ้างแล้ว เพราะหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียก็เริ่มทยอยเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้างแล้ว อย่างประเทศสิงคโปร์ก็ให้เดินทางไปเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบโดสเรียบร้อย ซึ่งเราก็ไม่พลาดขอนำรายละเอียดต่าง ๆ มาฝากกันด้วย โดยหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สิงคโปร์ไฟเขียวให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ภายใต้โครงการพิเศษชื่อ VLT (Vaccinated Travel Lane) หากแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป มาตรการต่าง ๆ จะมีการผ่อนปรนระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ

เที่ยวสิงคโปร์

ภาพจาก kandl stock / Shutterstock.com

หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์แบบไม่กักตัวที่จะนำเสนอต่อไปนี้ อัปเดตข้อมูลผ่อนคลายข้อกำหนดโควิด 19 ล่าสุดจะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2565 อ้างอิงจากการแถลงของนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 จากเว็บไซต์ safetravel.ica.gov.sg ซึ่งหลังจากนี้อาจมีข้อมูลบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย โดยเราจะพยายามทำการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้อย่างต่อเนื่อง

เงื่อนไขสำหรับการเดินทางเข้าสิงคโปร์แบบไม่กักตัว

           1. ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง โดยเป็นชนิดที่ได้รับการรับรองโดย WHO และมีระยะห่างระหว่างโดสเป็นไปตามที่สิงคโปร์กำหนด
เที่ยวสิงคโปร์

ภาพจาก เว็บไซต์ safetravel.ica.gov.sg

  • สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ safetravel.ica.gov.sg

    2. มีพาสปอร์ตเล่มเหลือง หรือ e-Vaccine Passport (QR Code) สามารถขอได้ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม

    3. กรอกข้อมูล SG Arrival Card และ Health Declaration ทางออนไลน์กับกองตรวจคนเข้าเมืองให้ครบถ้วนภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ eservices.ica.gov.sg

    *** ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป การเดินทางเข้าสิงคโปร์ ไม่จำเป็นต้องใช้ผลตรวจโควิด 19 ทั้ง Rapid Antigen Test (ART) และ Antigen Test Kid (ATK) และเมื่อถึงสิงคโปร์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตรวจโควิด 19 ด้วยเช่นกัน
เที่ยวสิงคโปร์

ภาพจาก yochin / Shutterstock.com

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการเดินทางไปสิงคโปร์

          1. หนังสือเดินทาง

          2. ลงทะเบียนทำ Arrival Card ที่เว็บไซต์ eservices.ica.gov.sg


          3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ซื้อเที่ยวบินและจองที่พัก (ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสิงคโปร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายการบิน VTL)

          สำหรับที่พักสามารถดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ sha.org.sg

           4. สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดส ต้องซื้อประกันค่ารักษาพยาบาลโควิด 19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 30,000 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นไป (ราคาซื้ออยู่ที่ประมาณ 300 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ราคาอาจแตกต่างกันตามแต่ละบริษัทประกันภัยนั้น ๆ) และนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้ว ไม่ต้องซื้อประกันโควิดก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์
เที่ยวสิงคโปร์

ภาพจาก เว็บไซต์ stb.gov.sg

  • สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ safetravel.ica.gov.sg

          5. ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน (เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องตรวจ) ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ART ก็ได้ และผลตรวจเป็นลบ

          ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน TraceTogether 

สิ่งที่ต้องทำเมื่อเดินทางไปถึงสิงคโปร์

          1. แสดงเอกสารอนุมัติให้เข้าสิงคโปร์ ประกอบด้วย หนังสือเดินทาง, วัคซีนพาสปอร์ต, หลักฐานการฉีดวัคซีน, ผลตรวจ RT-PCR หรือ ART (จากประเทศไทย) และเอกสารประกันค่ารักษาโควิด 19 (สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดส) ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อไปถึง

          2. ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ จะไม่ได้รับการแสตมป์ในพาสปอร์ตแล้ว แต่ใช้เป็น Electronic Visit Pass (e-Pass) แทน ซึ่งรายละเอียดการอนุญาตให้พักในสิงคโปร์ได้กี่วัน จะส่งแจ้งในอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน SG Arrival Card ดังนั้นเวลากรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนต้องเช็กว่าอีเมลถูกต้องเรียบร้อยทุกประการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ica.gov.sg

เที่ยวสิงคโปร์

ภาพจาก เว็บไซต์ ica.gov.sg

การเดินทางในสิงคโปร์

  • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ (MRT, Bus) ได้เลยเมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ จากเดิมที่ห้ามใช้การขนส่งสาธารณะ โดยต้องส่งผลตรวจโควิด 19 ในระบบให้เรียบร้อยก่อน ถ้าผลเป็นลบถึงออกเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว
เที่ยวสิงคโปร์

ภาพจาก kandl stock / Shutterstock.com

  • ระหว่างที่อยู่สิงคโปร์ ต้องทำการ Check in - Check out ผ่านแอปฯ TraceTogether ทุกครั้งเมื่อเข้า-ออกสถานที่ต่าง ๆ ดูได้จากเว็บไซต์ tracetogether.gov.sg

การจองตั๋วเครื่องบิน

           หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2565 ทางสิงคโปร์ได้ยกเลิก VTL (Vaccinated Travel Lane) ให้ผู้โดยสารสัญชาติไทยเดินทางเข้าสิงคโปร์โดยไม่จำเป็นต้องกักตัว และไม่ต้องเดินทางเข้าด้วย VTL อีกต่อไป โดยมีสายการบินที่ให้บริการ ได้แก่
เที่ยวสิงคโปร์

ภาพจาก rarrarorro / Shutterstock.com

          1. Jetstar Asia

          2. Scoot

          3. Singapore Airlines

          4. Thai Airways

          5. Thai AirAsia

          6. Vietjet Air

          ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 นักเดินทางที่เข้ามาประเทศสิงคโปร์ไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยเที่ยวบิน VTL ตามแหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ straitstimes.com 

           กล่าวโดยสรุป ตั้งแต่ช่วงวันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป การเดินทางเข้ามามายังประเทศสิงคโปร์ ไม่ต้องซื้อประกันโควิด, ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเข้าสิงคโปร์, ไม่ต้องตรวจโควิด (ก่อนเดินทางมาสิงคโปร์), ไม่ต้องตรวจโควิด (เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์) และไม่ต้องใช้แอป TraceTogether และเดินทางโดยขนส่งสาธารณะได้เลยเมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์

         เหล่านี้นับเป็นมาตรการการเปลี่ยนแปลงที่เอื้ออำนวยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวสิงคโปร์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ safetravel.ica.gov.sg

สิงคโปร์มีอะไรน่าเที่ยวบ้าง

            เราเชื่อว่าสิงคโปร์น่าจะเป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นจุดหมายปลายทางอันโปรดปรานของหลาย ๆ คน เพราะการเดินทางสะดวก บ้านเมืองสะอาด อาหารรสชาติถูกปาก สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ครบครัน และที่สำคัญมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้แวะเช็กอินอยู่เพียบ ใครที่เป็นชาช้อปก็มีห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มากมาย สายธรรมชาติ ที่นี่ก็มีพื้นที่สีเขียวให้คุณได้เดินเที่ยวเล่น หรือใครที่เป็นสายกิน ร้านอาหารต่าง ๆ ก็มีหลากหลายประเภทไว้บริการให้ท้องอิ่ม เป็นประเทศเล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์น่าดึงดูดให้คนมาเที่ยวอยู่เรื่อย ๆ ส่วนใครที่กำลังคิดถึงสิงคโปร์แล้วอยากจะไปเที่ยวหลังจากนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้
เที่ยวสิงคโปร์

ภาพจาก Dr David Sing / Shutterstock.com

มาตรการเดินทางกลับมายังประเทศไทย

         สำหรับการเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยยังคงมาตรการ Test&Go เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว ล่าสุดได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ โดยยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

         เอกสารที่ต้องเตรียม 

         1. หนังสือเดินทาง

         2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

                  2.1 อายุระหว่าง 12-17 ปี หากได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ
                  2.2 อายุต่ำกว่า 18 ปี แต่ยังไม่ได้รับวัคซีน จะต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง

         3. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extre+/AQ 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ART 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน (ดูรายชื่อโรงแรมได้ที่เว็บไซต์ thailandsha.com)

         4. กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราคาซื้ออยู่ที่ประมาณ 500 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน) (ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน และชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้างและหน่วยงานในไทยแทนได้)

         วิธีลงทะเบียน

         1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่เว็บไซต์ tp.consular.go.th ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาคุณสมบัติ 3-7 วัน

         2. เมื่อถึงประเทศไทย ผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะรูปแบบ Sealed Route หรือมาตรการควบคุมนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางตามเส้นทางที่กำหนด

         3. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR และรอผลตรวจที่โรงแรม

         4. ตรวจหาเชื้อแบบ ATK ด้วยตัวเองในวันที่ 5-6 อีกครั้ง และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

          กล่าวโดยสรุป สำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งรูปแบบ Test & Go, Sandbox และ Quarantine

         สำหรับกรณี Test&Go และ Sandbox มีการตรวจ RT-PCR ในวันที่มาถึง และตรวจ ATK ในวันที่ 5ไม่ต้องจองโรงแรมในวันที่ 5 (ในกรณีที่ผลเป็นลบสามารถออกจากโรงแรมได้เลย), ใช้ ATK (ที่โรงแรมมอบให้) ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ด้วยตัวเอง และรายงานผลผ่านระบบสาธารณสุขตามที่กำหนด หากผลตรวจเป็นลบจึงจะเดินทางออกจากโรงแรมได้ 

         สำหรับกรณี Sandbox มีการตรวจ RT-PCR ในวันที่มาถึง และตรวจ ATK ในวันที่ 5 โดยจะลดเวลาอยู่ในพื้นที่เหลือ 5 วัน

         สำหรับกรณี Quarantine มีการตรวจ RT-PCR ในวันที่มาถึง และลดกักตัวเหลือ 5 วัน แต่จะต้องตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5

        *** เมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทย หลังจากที่ทำการยื่นลงทะเบียน Thailand Pass แล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน เมื่อได้รับการยืนยันผลการอนุมัติ หลังจากนั้นจะ
รับการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT PCR ณ โรงแรม หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการกำหนด (ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะการจองแบบแพ็กเกจ โดยรวมค่าบริการต่าง ๆ ทั้งรถรับ-ส่งจากสนามบิน ค่าตรวจ และห้องพัก) และรอผลในห้องพัก ในกรณีที่ผลเป็นลบสามารถออกจากสถานที่พักได้เลย และในกรณีที่ผลเป็นบวก โรงพยาบาลจะเข้ามาช่วยดูแลกระบวนการเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

          ดังนั้น ใครที่มีแผนจะไปเที่ยวสิงคโปร์แนะนำว่าให้ลงทะเบียน Thailand Pass ไปล่วงหน้าให้เรียบร้อยจะดีที่สุด เพราะต้องใช้เวลาอนุมัติ 3-7 วัน อาจไม่สะดวกเสียเท่าไรถ้าจะไปเที่ยวแล้วค่อยทำการยื่นเรื่องลงทะเบียน เพราะส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาการเดินทางกลับมาที่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ และทำให้เกิดข้อผิดพลาดของช่วงเวลาระหว่างเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยได้ 

เที่ยวสิงคโปร์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

หมายเหตุ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 มาตรการการเดินทางเข้าประเทศยังเป็นไปตามหลักเกณธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มีการปรับเลี่ยนมาตรการผู้เดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และผู้ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือได้รับไม่ครบเกณฑ์

เที่ยวสิงคโปร์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

           ทั้งนี้ จำเป็นต้องเช็กรายละเอียดต่าง ๆ อยู่เรื่อย ๆ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือเว็บไซต์ consular.mfa.go.th, โทรศัพท์ 0-2572-8442

          - ที่เที่ยวสิงคโปร์ 2022 แนะนำแหล่งเที่ยวที่ต้องไปเช็กอิน

          - เที่ยวสิงคโปร์ 2022 กับเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ เหมาะสำหรับมือใหม่หัดเที่ยว

เที่ยวสิงคโปร์

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เที่ยวสิงคโปร์แบบไม่กักตัว สำหรับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบโดส อัปเดตล่าสุด 27 เมษายน 2565 เวลา 17:46:55 46,336 อ่าน
TOP