x close

งาน Night at the Museum ครั้งที่ 11 ชวนเที่ยวมิวเซียมสยามยามค่ำ

           มิวเซียมสยาม ชวนย้อนเวลาไปกับเทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน กับงาน Night at the Museum ครั้งที่ 11 Night Talk กลับกาลเก่ามาเล่ากัน
           กลับมาอีกครั้งกับงาน Night at the Museum ครั้งที่ 11 Night Talk กลับกาลเก่ามาเล่ากัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ และไม่เสียค่าเข้าชม ซึ่งในปีนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลาย โดยการพาทุกคนย้อนเวลาพร้อมเปิดประสบการณ์ย้อนรอยมรดกทางปัญญาและความคิด เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเก่า แลกแนวคิดใหม่ ทั้งด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และผังเมืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
            พบกับไฮไลต์ Museum Talk พาทุกคนทะลุเวลากลับกาลเก่า ย้อนฟัง ย้อนดู และเข้าใจ ในความเชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ สถาปัตยกรรม บริบทแวดล้อม บุคคล วัตถุสำคัญ ของอาคารมิวเซียมสยาม รวมถึงสถานที่สำคัญอื่น ๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญทางศิลปวัฒนธรรม เชื่อมต่อแนวคิดการพัฒนาผังเมือง ทั้งจากนักการเมือง นักประวัติศาสตร์ ศิลปิน นักพัฒนาผังเมือง วงการช่างภาพ และสื่อมวลชนระดับบิ๊ก กว่า 30 คน

ตารางกิจกรรม Museum Talk

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

     - วีระ โรจน์พจนรัตน์ เล่าเรื่อง กรุงรัตนโกสินทร์และความเป็นเมือง

     - ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เล่าเรื่อง วังหลวง ศูนย์กลางแห่งสยาม รัตนโกสินทร์

     - ร.ต.อ. พงศกร ขวัญเมือง เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ กับการออกแบบเมืองเพื่อทุกคน

     - หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ เล่าเรื่องบ้านจักรพงษ์-อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

     - ดร.รสิตา สินเอกเอี่ยม เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ ความหมายของเมืองเมื่อแรกสร้างถึงปัจจุบัน และคติที่ปรากฏรูปยังปัจจุบัน

     - ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ชุมชนมุสลิมในเกาะรัตนโกสินทร์ที่หายไป

     - รศ. ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ เล่าเรื่อง รู้จักวังเจ้านายท้ายวัดพระเชตุพนฯ

     - โลจน์ นันทิวัชรินทร์ เล่าเรื่อง แค่ยกย้ายแต่ไม่สลายสูญ : ท้องพระโรงวังพระองค์เจ้างอนรถ จากมิวเซียมสยามสู่วัดราชาฯ

     - ศ. ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ เล่าเรื่องบางกอกคอนเนค ประวัติศาสตร์ ผังเมือง เชื่อมผู้คน 

     - โตมร ศุขปรีชา เล่าเรื่อง มรดกวัฒนธรรม ชีวิตและความหมายของเมือง

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

     - ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ เล่าเรื่อง พุทธ แบบผี ๆ กับพราหมณ์แบบไทย ๆ ในคติความเชื่อการสร้างเมืองกรุงเทพฯ

     - ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง เล่าเรื่อง หลักเมือง เสาชิงช้า และเทพอารักษ์ประจำเมือง

     - รศ. ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เล่าเรื่อง ป้อมบางกอก กบฏมักกะสัน และทหารฝรั่งเศส

     - ดร.ภีร์ เวณุนันทน์ เล่าเรื่อง เกือกม้า เปลือกหอยมุก และโบราณคดีในพื้นที่มิวเซียมสยาม

     - นักรบ มูลมานัส เล่าเรื่อง เล่นแร่แปรภาพ ประวัติศาสตร์ความทรงจำของการถ่ายภาพยุคแรกในสยาม สู่แรงบันดาลการสร้างนิทรรศการศิลปะ

     - ชนัญญา เตชจักรเสมา (พ้อยท์ออฟวิว) เล่าเรื่อง ใดใดในโลกล้วนประวัติศาสตร์

     - ทรงกลด บางยี่ขัน เล่าเรื่อง 10 สิ่งน่าดูในสถานที่ที่คุณอาจไม่รู้ว่าน่าไปเที่ยว

     - มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล เล่าเรื่อง เมือง ผู้คน ชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     - ดวงฤทธิ์ บุนนาค เล่าเรื่อง Creative Economy บนเมืองที่มีรากวัฒนธรรม

     - บวรเวท รุ่งรุจี เล่าเรื่อง วางเมือง กรุงเทพฯ ใหม่ในแบบที่อยากเห็น

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

     - ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล เล่าเรื่อง รู้จักวัด ถอดรหัสกรุงเทพฯ

     - ผศ. ดร.พีรศรี โพวาทอง เล่าเรื่อง เวียง+วัง : ความสัมพันธ์ระหว่างวังเจ้านายกับพัฒนาการทางกายภาพของเมืองกรุงเทพฯ

     - ผศ. ดร.พินัย สิริเกียรติกุล เล่าเรื่อง วังเจ้านายใต้มิวเซียมสยาม : รูปแบบสันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

     - จิระนันท์  พิตรปรีชา เล่าเรื่อง มิวเซียมสยามกับการเล่าประวัติศาสตร์แนวใหม่

     - จันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) เล่าออกเรื่อง การเล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมปากกานักเขียน

     - กฤช เหลือลมัย เล่าเรื่อง เล่าออกรส ประวัติศาสตร์ผ่านมุมปาก, คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ เล่าเรื่องผ่านเลนส์

     - ทายาท เดชเสถียร และพิศาล แสงจันทร์ (บอล ยอด หนังพาไป) เล่าเรื่อง กรุงเทพเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่? มองเมืองจากมุมมองนักเดินทาง

     - ผศ. ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์ เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ ใหม่ การสถาปนาใจกลางด้วยรางรถไฟฟ้า

     - รศ.ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ แข็งแกร่ง ความแข็งแรงของเมืองที่สร้างได้

           นอกจากกิจกรรมไฮไลต์ Museum Talk แล้ว มิวเซียมสยามยังมีนิทรรศการ กิจกรรมทัวร์เดินดูเมือง และเวิร์กช็อป (Workshop) เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ร่วมสนุกกันได้ทั้งทาง Online และในพื้นที่ On ground ได้แก่
           - นิทรรศการพิเศษภาพถ่ายรอบเกาะรัตนโกสินทร์ Siam Nice Night โดยคุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่างภาพสายสตรีตผู้มากประสบการณ์ที่รั้งตำแหน่ง Leica Ambassador หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนสังเคราะห์แสง : SCHOOL OF PHOTOGRAPHIC ARTS พร้อมกับการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการของมิวเซียมสยาม ฟรี ! ทั้งนิทรรศการถอดรหัสไทย และนิทรรศการหวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย พร้อมชวนลงไปดู SITE MUSEUM มิวเซียมใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดิน MRT สนามไชย โดยนิทรรศการทั้งหมดจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

          - Museum Trip แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่

     PHOTO WALK night-trip ทัวร์ถ่ายภาพยามเย็นรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยคุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. โรงเรียนสังเคราะห์แสง: SCHOOL OF PHOTOGRAPHIC ARTS

    Night Walk x Talks in the Old Town (เดินลุยคุยเรื่องเมืองเก่า) ทัวร์พื้นที่เชิงประวัติศาสตร์ โดย รศ. ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรมราชบัณฑิตยสภา โดยกิจกรรม Night Walk + Talks in the Old Town (เดินลุยคุยเรื่องเมืองเก่า) จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 12 ธันวาคม นี้ เวลา 12.00 น. ผ่าน Link google form บนช่องทาง เพจ FB Museumsiam รับจำนวนจำกัด 30 คน/วันเท่านั้น ดูรายละเอียด ที่นี่

           - Museum Night Tour Online กิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนออนไลน์ ผ่านการเล่าเรื่องราวไปกับเครือข่ายพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์ผ่านมุมมอง ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด รวม 18 แห่ง วันละ 6 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน เช่น

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

          การเล่าเรื่องจากมิวเซียมสยาม, พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์, พิพิธบางลำพู, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่ 18 ธันวาคม 2564

            การเล่าเรื่องจาก 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. จ.ปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. จ.ปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. จ.ปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. จ.ปทุมธานี, จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. @เดอะสตรีท รัชดา

วันที่ 19 ธันวาคม 2564

           พบกับการเล่าเรื่องจากอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ, อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ.สมุทรสงคราม, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่ง จ.น่าน โดยรับชมกิจกรรม Museum Night Tour Online ผ่านช่องทาง FB Live มิวเซียมสยาม หรือเพจ Museumsiam ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

          - กิจกรรม Workshop ศิลปะบนเกาะรัตนโกสินทร์ 

          ตำนานยักษ์ท่าเตียน โดยคุณต้นพงษ์ สิทธิพงษ์ หัวหน้าห้องสมุดแมว วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวาดภาพลายเส้นศิลปะไทย จะมาเล่าเรื่องราวตำนานยักษ์ท่าเตียนและประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้รู้จักและสอนการระบายสีผ่านภาพวาดลายเส้น เริ่มร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00-20.00 น. เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี  รับจำนวน 60 คน รอบละ 30 คน มี 2 รอบ (17.00-18.00 น. และ 18.30-20.00 น.)

          และกิจกรรมเล่านิทานประวัติศาสตร์พื้นที่ผ่านตัวละครหุ่นเงา “หุ่นเงา นิทานใบไม้และบ้านของเรา” กิจกรรมรู้จักตัวละครหุ่นเงาผ่านเรื่องเล่าจากเกาะรัตนโกสินทร์ สอนให้รู้จักวัสดุธรรมชาติรอบตัว เช่น ใบไม้ สามารถประดิษฐ์ทำตัวละครต่าง ๆ สาธิตการทำหุ่นนำมาประกอบการเล่านิทาน วิทยากรโดยคุณเจริญพงศ์ ชูเลิศ เริ่มร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ในวันเสาร์ที่ 18 และอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00-20.00 น. สำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี รับจำนวน 60 คน รอบละ 30 คน มี 2 รอบ (17.00-18.00 น. และ 18.30-20.00 น.) ณ ห้องคลังความรู้มิวเซียม 

          นอกจากจัดเต็มกิจกรรมที่มากด้วยความสนุกแล้ว เรื่องอาหารการกินนั้น ปีนี้มิวเซียมสยามยังได้เชิญชวนเหล่า FOOD TRUCK มาร่วมออกร้านทั้งอาหารแบบจานด่วนและอาหารกินเล่น พร้อมเสิร์ฟเบา ๆ ให้คลายหิวระหว่างเที่ยวชมร่วมกิจกรรมไปกับเราอีกด้วย

          เตรียมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum ครั้งที่ 11 Night Talk กลับกาลเก่ามาเล่ากัน รายงานตัวพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ณ มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดและร่วมรับชมทาง FB Live ได้ผ่าน เฟซบุ๊ก Museum Siam ทางเว็บไซต์ www.museumsiam.org หรือโทรศัพท์ 0-2225-2777

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก Museum Siam
, เว็บไซต์ www.museumsiam.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งาน Night at the Museum ครั้งที่ 11 ชวนเที่ยวมิวเซียมสยามยามค่ำ อัปเดตล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:11:41 6,753 อ่าน
TOP