x close

เช็กสายการบินในประเทศ กลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64

          สายการบินเปิดรับ-ส่งบริการผู้โดยสารภายในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 หลังคลายล็อกดาวน์ พร้อมรายละเอียดมาตรการต่าง ๆ สำหรับดูแลผู้โดยสารท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19

          ภายหลังจากที่ ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19) ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบปรับระดับมาตรการล็อกดาวน์ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สรุปเข้าใจง่าย คลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย. มีร้านไหนบ้าง - Covid-Free Setting ต้องมีทุกร้านไหม ?) นอกจากการบริการต่าง ๆ ที่ทยอยกลับมาเปิดบริการภายในมาตรการที่กำหนดแล้ว ในส่วนของสายการบิน ก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน โดยเปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

สายการบินเปิด 1 ก.ย.

มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ

          จากเฟซบุ๊ก CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand (วันที่ 29 สิงหาคม 2564) ประกาศมาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยการเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นไปในรูปแบบระบบปิด ซึ่งสามารถคัดกรองผู้โดยสารและสอดรับกับมาตรการของ ศบค. ในการผ่อนผันให้เดินทางได้แต่ยังต้องเป็นไปด้วยความรัดกุม เพื่อให้ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร

ขั้นตอนการเตรียมตัวโดยสารเที่ยวบิน

          สำหรับผู้โดยสารที่วางแผนจะเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เตรียมตัวก่อนเดินทาง

          1. ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช็กข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

 

          2. เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด (ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง เช็กข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ service.dmsc.moph.go.th)
 

          3. ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดอีกครั้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 

 • ระหว่างเดินทาง
   

          5. แจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ covid-19.in.th
 

          6. ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ประกอบด้วย

สายการบินเปิด 1 ก.ย.

ภาพจาก ddc.moph.go.th

 • D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
   
 • M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
   
 • H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
   
 • T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย
   
 • T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19
   
 • A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง
 • ขณะอยู่ในจังหวัดปลายทาง
   

          7. ปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทาง
 

          8. ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง

เอกสารต่าง ๆ ที่ควรเตรียมสำหรับการเดินทาง

          สายการบินต่าง ๆ จะเริ่มทำการบินเพื่อให้บริการผู้ที่มีความจำเป็น สามารถเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มได้ในต้นเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการเดินทาง (รายละเอียดตามมาตรการของแต่ละจังหวัด) มีดังนี้
 

 • เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ
   
 • เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือ
   
 • เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ผู้ผ่านการกักตัวแล้ว หรือผู้โดยสารตามโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) เป็นต้น

สายการบินในประเทศที่เปิดให้บริการ

          จากมาตรการคลายล็อกดาวน์ในครั้งนี้ มีผลให้สายการบินกลับมาให้บริการเที่ยวบินในประเทศ ประกอบด้วย ไทยแอร์เอเชีย, บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยเวียตเจ็ท, ไทย ไลอ้อน แอร์, นกแอร์ และไทยสมายล์ เบื้องต้นมีรายละเอียดการให้บริการเที่ยวบินต่าง ๆ ดังนี้

ไทยแอร์เอเชีย

          จากเว็บไซต์ newsroom.airasia.com ประกาศสายการบินไทยแอร์เอเชียพร้อมกลับมาบินเส้นทางภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 โดยทยอยเปิดให้บริการ 11 เส้นทางบินตรงจากดอนเมือง สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม และร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สายการบินพร้อมให้บริการสอดคล้องกับนโยบายรัฐ และมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มข้น เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในการเดินทางทางอากาศที่ปลอดภัยสูงสุดและสะดวก พร้อมเพิ่มมาตรการที่เคร่งครัดเพื่อความมั่นใจสูงสุดของผู้โดยสาร
สายการบินเปิด 1 ก.ย.

ภาพจาก newsroom.airasia.com

บางกอกแอร์เวย์ส

          แจ้งการกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ใน 5 เส้นทางบิน ดังนี้  
 

          1. เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) : ให้บริการทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบิน
 

          2. เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์)
 

          3. เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์)
 

          4. เส้นทางกรุงเทพฯ-ลำปาง (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี, ศุกร์ และอาทิตย์) เริ่มให้บริการวันที่ 9 กันยายน 2564
 

          5. เส้นทางกรุงเทพฯ-สุโขทัย (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์) เริ่มให้บริการวันที่ 16 กันยายน 2564

ไทยเวียตเจ็ท

          จากเฟซบุ๊ก Vietjet ประกาศจัดเส้นทางในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น 499 บาท/เที่ยว ทั้งเส้นทางข้ามภาค ภูเก็ต-เชียงราย/เชียงใหม่/อุดรธานี และหาดใหญ่-เชียงราย เส้นทางบินตรงสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่/เชียงราย/ภูเก็ต/กระบี่/หาดใหญ่/นครศรีธรรมราช/สุราษฎร์ธานี/อุดรธานี/ขอนแก่น/อุบลราชธานี
สายการบินเปิด 1 ก.ย.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Vietjet

ไทย ไลอ้อน แอร์

          จากเฟซบุ๊ก Thai Lion Air ประกาศพร้อมให้บริการบินตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยเปิดบินในเส้นทางทั้งหมด พร้อมบริการโหลดกระเป๋าฟรี 10 กิโลกรัม (สูงสุดไม่เกิน 1 ใบ)

นกแอร์

          จากเฟซบุ๊ก Nok Air ประกาศเริ่มให้บริการเส้นทางบินตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการรักษาความสะอาดสูงสุดทุกเที่ยวบิน
สายการบินเปิด 1 ก.ย.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nok Air

ไทยสมายล์

          จากเว็บไซต์ thaismileair.com ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศบางเส้นทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมด้วยบริการฟูลเซอร์วิส

มาตรการสำหรับจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน

          นอกเหนือจากมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มงวดแล้ว ในส่วนของสายการบินต่าง ๆ ก็ยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังอย่างสูงสุดด้วยเช่นเดียวกัน โดยให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินในเที่ยวบินนั้น บวกกับทางสายการบินจะพิจารณาการจัดที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างตามสมควร หรือถ้าเกิดว่ามาด้วยกัน สายการบินก็อาจสามารถลดการเว้นระยะห่างได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสายการบินนั้น ๆ
สายการบินเปิด 1 ก.ย.

          ทั้งนี้ สามารถเช็กรายละเอียดมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดเพิ่มเติม เช็กที่นี่ เงื่อนไขบินไปต่างจังหวัด เริ่ม 1 ก.ย. 64 แต่ละที่มีมาตรการยังไง ต้องกักตัวหรือไม่ รวมถึงสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2568-8800 หรือ เฟซบุ๊ก CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand, thaismileair.comเฟซบุ๊ก THAI Smile Airways, nokair.comเฟซบุ๊ก Nok Air, lionairthai.comเฟซบุ๊ก Thai Lion Air, skyfun.vietjetair.comเฟซบุ๊ก Vietjet, bangkokair.comเฟซบุ๊ก Bangkok Airways, newsroom.airasia.com, ddc.moph.go.th, ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.), service.dmsc.moph.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เช็กสายการบินในประเทศ กลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 โพสต์เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14:08:20 11,566 อ่าน
TOP