x close

นิทรรศการออนไลน์ 10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงหอสมุดแห่งชาติ

         กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดทำนิทรรศการออนไลน์ 10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ ในรูปแบบ E-book ให้กับผู้สนใจทั่วไปได้ชม

         ในช่วงที่สถานการณ์โควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และในวันที่มาตรการ Social Distancing ยังคงมีความจำเป็นอยู่แบบนี้ ดูท่าแล้วว่าเหมือนจะต้องอยู่บ้านกันไปยาว ๆ ถึงอย่างนั้นเราก็มีวิธีแก้เบื่อที่มาพร้อมกับความรู้มาฝาก กับนิทรรศการออนไลน์ 10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าชม ด้วยวิธีการที่ง่ายแสนง่าย กักตัวอยู่บ้านคราวนี้ตักตวงความรู้ได้กระบุงโต

         ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญของชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจำกัด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยดำเนินการจัดทำนิทรรศการออนไลน์ ภายใต้ชื่อเรื่อง “10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ” ให้สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ E-book ทั้งจากต้นฉบับตัวเขียนที่เป็นเอกสารโบราณอันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง และหนังสือที่ผ่านการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในปัจจุบัน จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 

         - ตำราดูลักษณะแมว 
หอสมุดแห่งชาติ

         - กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หอสมุดแห่งชาติ

         - กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หอสมุดแห่งชาติ

         - สมุดภาพสัตว์หิมพานต์ 

หอสมุดแห่งชาติ

         - สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา, ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1-2 

หอสมุดแห่งชาติ

         - หนังสือต้นร่างขรัวอินโข่ง 

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

         - สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน 

หอสมุดแห่งชาติ

         - พระสมุดตำรา

         - แผนคชลักษณ์

หอสมุดแห่งชาติ

         - สุปรีติธรรมราชชาดกคำหลวง

หอสมุดแห่งชาติ

         การจัดทำนิทรรศการออนไลน์ในครั้งนี้ นอกจากจะเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาของบรรพชนไทย ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของเอกสารโบราณ รักษาเอกสารโบราณโดยไม่ต้องสัมผัส และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารโบราณแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนใจ และรักษาระยะห่างทางสังคม

         โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ mobile.nlt.go.th และ mobile application “NLT Library” ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์ mobile.nlt.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
นิทรรศการออนไลน์ 10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงหอสมุดแห่งชาติ อัปเดตล่าสุด 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15:07:51 5,073 อ่าน
TOP