x close

Phuket Sandbox กับวิธีเดินทางเข้าภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

          Phuket Sandbox กับขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต โครงการนำร่องต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบโดสแล้ว
          ช่วงที่ผ่านมาเราน่าจะเคยได้ยินคำว่า “Phuket Sandbox” (ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์) อยู่บ้างไม่มากก็น้อยตามสื่อโซเชียลต่าง ๆ และพาลทำให้หลายคนอาจอดสงสัยไม่ได้ว่าคืออะไร ? รวมถึงเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เราจะพาไปทำความรู้จัก รวมถึงขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Phuket Sandbox คืออะไร

            โครงการที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว และสามารถเที่ยวภูเก็ตได้เป็นเวลา 14 วัน ก่อนเดินทางไปที่อื่นในประเทศไทย มีกำหนดเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ นัยหนึ่ง Phuket Sandbox จึงเหมือนเป็นโมเดลเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
Phuket Sandbox

มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

          สำหรับมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีรายละเอียดดังนี้
 

 • ต้องเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางเท่านั้น
   
 • ผู้เดินทางต้องมีหนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ COE (Certificate of entry)
   
 • ผู้เดินทางอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีน หรือหน่วยงานสาธารณสุขประเทศต้นทาง กำหนดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี
   
 • ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการปลอดเชื้อโรคโควิด โดยวิธี RT-PCR Test ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง
   
 • ผู้เดินทางต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมถึงกรณีโรคโควิด 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 USD
   
 • ต้องมีเอกสารใบสำรองห้องพักโรงแรมแบบจ่ายเงินล่วงหน้า โดยต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เท่านั้น ในจังหวัดภูเก็ต ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

มาตรการเมื่อเดินทางมาถึงภูเก็ต

 • คัดกรองอากาศทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางการเข้า-ออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (entry screening)
   
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางช่วงระหว่างอายุ 6-18 ปี ไม่ได้รับวัคซีน จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ต โดยวิธี RT-PCR test หรือ Rapid Antigen Test
   
 • ผู้เดินทางจะต้องใช้ระบบติดตาม หรือติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
   
 • ผู้ที่เดินทางเข้าพักในจังหวัดภูเก็ตเกิน 5 วัน จะต้องทำ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen Test ในวันที่ 5
   
 • ผู้เดินทางประสงค์จะเดินทางไปจังหวัดอื่น จะต้องพักในจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ RT-PCR test หรือ Rapid Antigen Test ในวันที่ 13
   
 • ผู้เดินทางต้องพำนักอยู่ในภูเก็ตเท่านั้น จะพักกี่วันก็ได้ โดยที่จะต้องพักในโรงแรมที่มีเครื่องหมาย SHA plus ซึ่งได้การรับรองโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมอนามัย
   
 • ผู้เดินทางสามารถเดินทางในจังหวัดภูเก็ต และดำเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA ภายใต้มาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A ตลอดที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต คือ รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ วัดอุณหภูมิทุกวัน ตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และเปิดแอปพลิเคชันแจ้งเตือน


          ทั้งนี้ ดูรายละเอียดประเทศรายชื่อความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง (ล่าสุด วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ได้ที่นี่ โดยจะทำการอัปเดตทุก 15 วัน

ขั้นตอนเข้าสนามบินภูเก็ตภายใต้โครงการ Phuket Sandbox

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Phuket International Airport - HKT เผยขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการเข้าสนามบินภูเก็ต ดังต่อไปนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ผู้โดยสารผ่าน Thermo Scan โดยจะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.3 °C หากพบว่ามีอุณหภูมิ
สูงเกินกว่าที่กำหนดจะต้องพักคอยอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อประเมินอาการเป็นลำดับต่อไป

          ขั้นตอนที่ 2 ผู้โดยสารรับซิมการ์ด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานจะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ณ บริเวณที่พักคอยผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ

          ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบด้วย

          1. Vaccine Passport
          2. Insurance US$ 100,000
          3. Lab Testing Result RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
          4. แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

          หากผู้โดยสารที่เอกสารไม่ถูกต้องจะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศทุกกรณี และจะถูกผลักดันกลับโดยสายการบินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

          ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบด้วย

          1. COE เป็นระบบการลงทะเบียนของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในหน้าเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th ระบุว่า “ผู้ประสงค์จะเดินทางเข้า Phuket Sandbox สามารถลงทะเบียนขอรับ COE ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

          2. เอกสารการเข้าประเทศ เช่น Visa

          3. เอกสารการจองที่พัก SHA+

          ขั้นตอนที่ 5 รับสัมภาระ
          ขั้นตอนที่ 6 พิธีการทางศุลกากร
          ขั้นตอนที่ 7 ผู้โดยสารเดินทางไปยังจุดลงทะเบียน SWAB ณ ประตูทางออกหมายเลข 2 เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะไปยังจุดนัดรับ เพื่อเดินทางไปยังที่พักและรับทราบผลการตรวจ ณ ที่พัก เป็นลำดับต่อไป
          *** หมายเหตุ : ขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ***

Phuket Sandbox โรงแรม

          นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังภูเก็ต จะยังต้องพักในโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมาย SHA+ เท่านั้น เพื่อยืนยันมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่มีมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ หลังการพำนักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยได้

          ทั้งนี้ สามารถจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์ต่าง ๆ หรือกับทางโรงแรมได้โดยตรง และเมื่อชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะทำการป้อนข้อมูลการจองเข้าไปยังระบบ SHA Plus Booking Authentication System (SHABA) เพื่อจัดทำใบยืนยันการจองที่มี QR Code อย่างเป็นทางการ

          ดูรายชื่อโรงแรม SHA Plus ในภูเก็ต คลิกที่นี่

Phuket Sandbox คนไทยเข้าร่วมได้ไหม

           มาตรการเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศมีการระบุว่าชาวไทยที่พำนักในประเทศไทยสามารถเข้าร่วม Phuket Sandbox ได้ โดยจะต้องเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้

          - ผู้เดินทางอายุ 18 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน  โดยเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง/ต่ำ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และ ททท. เลือกบางประเทศ 

          - เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC ซึ่งระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง

มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต รองรับการเปิด Phuket Sandbox

          ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต เรื่องกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต รองรับการเปิดเมือง Phuket Sandbox โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

          สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต

          ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Phuket Sandbox เผื่อเอาไว้เป็นข้อมูล หลังจากนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันเลยทันที ^ ^
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

>> อ่านเพิ่มเติม RT PCR คือ <<


ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต, เว็บไซต์ thaiontours.com, เฟซบุ๊ก Phuket International Airport - HKT, เว็บไซต์ ddc.moph.go.th, เว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th, เว็บไซต์ phuketlocal.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Phuket Sandbox กับวิธีเดินทางเข้าภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อัปเดตล่าสุด 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:28:44 34,468 อ่าน
TOP