x close

เลื่อนตั๋วรถทัวร์ ช่วง COVID-19 ทำได้ด้วยตัวเอง แค่คลิกเดียว

          ช่วง COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ ไม่สามารถเดินทางตามแผนเดิมได้ ต้องการเลื่อนตั๋วรถทัวร์ ต้องทำอย่างไร แต่ละบริษัทมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ไปดูกัน
          ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบ New Normal อย่างเดียวไม่เพียงพอแล้ว ต้องเพิ่มเลเวลการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งใครที่มีแผนเดินทางไปต่างจังหวัด หากเลื่อนการเดินทางได้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมาก ๆ แต่สำหรับคนที่ใช้รถโดยสารประจำทางอย่างรถทัวร์ แล้วซื้อตั๋วไปแล้วก็ไม่ต้องเครียด เพราะหลาย ๆ บริษัทเดินรถทัวร์สามารถให้เลื่อนตั๋วเดินทาง วันนี้เราก็เลยรวบรวมมาให้ว่าแต่ละแห่งมีเงื่อนไขและวิธีการอย่างไรบ้าง ไม่ยาก ทำด้วยตัวเองง่ายนิดเดียว ไปดูเลย

1. เลื่อนตั๋วโดยสาร บขส. (บริษัท ขนส่ง จำกัด)

          การเลื่อนตั๋วโดยสารของ บขส. สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

          1. การเลื่อนตั๋วผ่านเว็บไซต์

           เลื่อนตั๋วโดยสารด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ busticket.in.th โดยมีขั้นตอน ดังนี้

          - กรณีเข้าสู่ระบบ

เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก busticket.in.th

          - กรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบ
เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก busticket.in.th

          2. การเลื่อนตั๋วที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส.

         สามารถติดต่อช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

         เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเลื่อนตั๋วโดยสารของ บขส.
 
 • สามารถเลื่อนการเดินทางได้ฟรี 1 ครั้ง ภายในกำหนด 30 วัน นับจากวันเดินทาง
   
 • การเลื่อนตั๋วผ่านเว็บไซต์ ต้องดำเนินการก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และต้องพิมพ์ตั๋วที่เลื่อนผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
   
 • การเลื่อนตั๋วที่ บขส. ต้องดำเนินการก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงินไปติดต่อพนักงานขายตั๋ว
   
 • หากไม่เลื่อนตั๋วภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์
   
 • เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้

         ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ busticket.in.th

2. เลื่อนตั๋วนครชัยแอร์

เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก nakhonchaiair.com

          วิธีเลื่อนตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ แบบไม่ระบุวันเดินทาง ทำได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ (NCA Booking) ดังนี้

          * เข้าหน้า NCA Booking เพื่อทำการเลื่อนตั๋ว

          * อ่านเงื่อนไขการซื้อตั๋วออนไลน์ เลือก "ยอมรับเงื่อนไข" จากนั้นกดปุ่ม "ตกลง"

          * เลือกเมนู "เลื่อนตั๋วไม่ระบุวันเดินทาง"

          - กรอกเลขที่ตั๋ว 8 หลัก (อยู่บริเวณมุมบนซ้ายของตั๋วโดยสารนครชัยแอร์) ลงในช่องว่าง
          - กด “ยืนยันการเลื่อน”

เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก nakhonchaiair.com

          * ลูกค้าจะได้รับตั๋วโดยสารใบใหม่ แบบไม่ระบุวันเดินทาง โดยลูกค้าจะต้องนำตั๋วโดยสารใบนี้มาระบุวันเดินทางใหม่ภายใน 365 วัน (นับจากวันที่ทำรายการเลื่อนตั๋ว)
เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก nakhonchaiair.com

          * การระบุวันเดินทางใหม่ เริ่มจากลูกค้านำตั๋วโดยสารใบใหม่ ติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา แล้วสามารถเลือกวันเดินทางใหม่ได้ภายใน 365 วัน (นับจากวันที่ซื้อตั๋วโดยสาร) จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมการเลื่อนตั๋ว ตามเงื่อนไขบริษัทฯ

          ดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่เฟซบุ๊ก Nakhonchaiair - นครชัยแอร์ และ nakhonchaiair.com

3. เลื่อนตั๋วสมบัติทัวร์

          สมบัติทัวร์ เปิดให้บริการคืนตั๋วโดยสารออนไลน์ช่วงโควิด 19 จัดให้มีบริการคืนตั๋วผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อลดความแออัด สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง อันเนื่องมาจากอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก sombattour.com

          - ช่วงเวลาการเดินทางตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 (การคืนตั๋วปัจจุบันหักค่าธรรมเนียม 10%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sombattour.com  เงื่อนไขการคืนตั๋วออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

          ขั้นตอนการคืนตั๋วสมบัติทัวร์ผ่านช่องทางออนไลน์

          * เข้าไปทำรายการคืนตั๋วโดยสาร โดยคลิกที่ sombattour.com
          * เมื่อเข้าสู่หน้าจอคืนตั๋วออนไลน์ คลิกเลือก แจ้งการคืนตั๋ว

เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก sombattour.com

          * กรอกข้อมูลทุกช่องให้ครบถ้วน

          - เลือกช่วงเวลาการเดินทาง ดังนี้

          + วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (เป็นช่วง โควิด 19 ที่รถหยุดให้บริการ)
          + วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 (เป็นการคืนตั๋วในช่วงปัจจุบัน หักค่าธรรมเนียม 10% จากราคาตั๋วโดยสาร)

          - เลือกช่องทางการซื้อตั๋วหรือจองตั๋วโดยสาร
          - กรอกรหัสเลขจอง 10 หลัก (Ref:1)
          - เลขที่ตั๋วโดยสาร (กรณีมีหลายที่นั่งกรุณากรอกให้ครบ)
          - เบอร์โทรศัพท์ (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ใช้ในการตรวจสอบสถานะ)
          - อีเมล (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ใช้ในการติดต่อกรณีเอกสารไม่ครบ และตรวจสอบสถานะ)

เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก sombattour.com

          - ประเภทการเดินทาง สามารถเลือกเที่ยวเดียว หรือไป-กลับ
          - เลือกต้นทางและปลายทาง เลือกวันที่เดินทาง
          - เลือกรอบเวลา เลือกที่นั่ง
          - เลือกช่องทางการชำระเงินของผู้โดยสาร
          - จำนวนเงิน (ที่ต้องการคืนตั๋วโดยสาร)
          - ทำการแนบเอกสารตามช่องทางการชำระเงินที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์คืนตั๋ว
          - กรอกข้อความที่มองเห็น ตามภาพที่ระบุ
          - กดส่งข้อมูล
เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก sombattour.com

          * เมื่อทำการกดส่งข้อมูล ระบบจะมีหน้าจอ Pop up  ยืนยันข้อมูลในการคืนตั๋วและส่งข้อมูลไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้
เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก sombattour.com

          * ท่านสามารถตรวจสอบการแจ้งคืนตั๋วโดยสาร ที่หัวข้อ ตรวจสอบสถานะ
เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก sombattour.com

          กรอกข้อมูลดังนี้

          - กรอกอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ ในการแจ้งเรื่องการคืนตั๋วโดยสาร
          - หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ระบุไว้ ในการแจ้งเรื่องการคืนตั๋วโดยสาร
          - กดค้นหา
เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก sombattour.com

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1215 เวลา 08.00-17.00 น. (ทุกวันทำการ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sombattour.com และ เฟซบุ๊ก สมบัติทัวร์ มิตรแท้เพื่อนเดินทาง

4. เลื่อนตั๋วสยามเฟิสท์ทัวร์

          * การเลื่อนการเดินทาง

          ระเบียบการเลื่อนการเดินทาง/ยกเลิกการเดินทาง
          - เลื่อนการเดินทางได้ 3 ครั้ง ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางที่ระบุในตั๋วครั้งแรก หากพ้นกำหนดถือเป็นการสละสิทธิ์การเดินทาง
          - การเลื่อน/ยกเลิกการเดินทาง จะต้องดำเนินการอย่างน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทางเท่านั้น

          เงื่อนไขการเลื่อนการเดินทาง
          - ก่อนวันเดินทาง คิดค่าธรรมเนียม 5% ของราคาตั๋ว
          - ภายในวันเดินทาง ก่อนเวลารถออก 5 ชั่วโมง คิดค่าธรรมเนียม 10% ของราคาตั๋ว
          *** น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับการเลื่อนตั๋ว

          * การยกเลิกการเดินทาง

          เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
          - ก่อนวันเดินทาง คิดค่าธรรมเนียม 10% ของราคาตั๋ว
          - ภายในวันเดินทาง ก่อนเวลารถออก 8 ชม. คิดค่าธรรมเนียม 20% ของราคาตั๋ว
          - ภายในวันเดินทาง ก่อนเวลารถออกน้อยกว่า 8 ชม. คิดค่าธรรมเนียม 50% ของราคาตั๋ว
          ***น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับการยกเลิกตั๋ว

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ siamfirst.co.th หรือโทร. 0 2954 3601-7 กด 1

5. ไทยรูท ดอทคอม

          เว็บไซต์จองตั๋วรถทัวร์-รสบัสที่ได้รับความนิยมจากผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งได้รวบรวมบริษัทเดินรถประจำทางไว้มากมาย สะดวกสบายด้วยบริการจองออนไลน์ และจัดการตั๋วออนไลน์ได้ด้วยตนเอง หากท่านจองตั๋วผ่านเว็บไซต์นี้ วิธีการเลื่อนตั๋ว/คืนตั๋ว/เปลี่ยนผู้โดยสารก็ง่ายนิดเดียว

          เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ thairoute.com จากนั้นไปที่แถบเมนูด้านบน คลิก "จัดการการจอง" แถบเมนูก็จะขึ้นมาให้เลือกทำรายการ คือ

          - พิมพ์ตั๋ว
          - เลื่อนการเดินทาง
          - คืนตั๋ว
          - เปลี่ยนผู้โดยสาร

เลื่อนตั๋วรถทัวร์ 2564

ภาพจาก thairoute.com

          คลิกเลือกเมนูที่ต้องการ แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามลำดับ ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทเดินรถนั้น ๆ ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thairoute.com และ เฟซบุ๊ก ThaiRoute.COM - ไทยรูท ดอทคอม

          หากไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้าน COVID-19 และไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางด่วน การเลื่อนการเดินทางออกไป ก็จะช่วยให้เราห่างไกลจาก COVID-19 ได้อย่างมาก ท่านใดจองตั๋วรถทัวร์ไปแล้ว อยากเลื่อน ก็ลองเช็กข้อมูลเหล่านี้ หรือหากไม่มีรายละเอียดบริษัทเดินรถที่ท่านจองไว้ แนะนำให้โทร. สอบถามก่อนเดินทางไปที่หน้าเคาน์เตอร์ :)

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
busticket.in.th, บขส., Nakhonchaiair - นครชัยแอร์, nakhonchaiair.com, sombattour.com, สมบัติทัวร์ มิตรแท้เพื่อนเดินทาง, thairoute.com, เฟซบุ๊ก ThaiRoute.COM - ไทยรูท ดอทคอม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เลื่อนตั๋วรถทัวร์ ช่วง COVID-19 ทำได้ด้วยตัวเอง แค่คลิกเดียว โพสต์เมื่อ 5 มกราคม 2564 เวลา 15:29:11 22,248 อ่าน
TOP